Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΟΡΕΣΤΗΣ Μ.
Απορίας άξιον είναι το άρθρο 6β που αναφέρεται στην αναπλήρωση του Προέδρου όταν κωλύεται ή απουσιάζει από μόνο ένα συγκεκριμένο μέλος της Επιτροπής που ορίζεται ( ή φωτογραφίζονται για κάποιο λόγο συγκεκριμένοι αντικαταστάτες ??) από τη Διεύθυνση Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και όχι μετά από απόφαση της ίδιας της διεπιστημονικής Επιτροπής. Τι νόημα έχει η παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων μόνο σε έναμέλος της Επιτροπής και γιατί δεν μπορεί να ορίζεται από την ίδια την Επιτροπή κάποιο από τα μέλη όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Το πιο απλό θα ήταν όταν ένας πρόεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του να ορίζεται νέος πρόεδρος για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία της Επιτροπής. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω.
 
 
Μιχάλης Ανδριανάκης
Το ΤΔΠΕΑΕ στις περισσότερες περιπτώσεις λειτούργησε επικουρικά στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του τέως ΥΠΠΟ(Τ). Η μετά από αξιολόγηση των έργων επιλογή της διαδικασίας αυτής, νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει συμβάλει πολύ θετικά στην ανάδειξη κάποιων μνημείων. Κακώς το θέμα τίθεται στη λογική της αντιπαράθεσης με τις περιφερειακές Υπηρεσίες, των οποίων το έργο υποτίθεται ότι σφτερίζονται.Η αντιμετώπιση κάποιων χώρων, ή μνημείων με τη συγκεκριμένη διαδικασία και με την αμισθί αξιοποίηση έμπειρων επιστημόνων, που έχουν ασχοληθεί επί σειρά ετών με αυτά,νομίζω ότι λειτουργεί προσθετικά στο συνολικό έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η διαδικασία των συνεδριάσεων των Επιστημονικών Επιτροπών, που αποτελούνται πάντα από διακεκριμένα στελέχη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία κλάδων, με όλες τις αντιπαραθέσεις απόψεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας, είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον τόπο μας. Δυστυχώς είναι δύσκολο λόγω κακής στελέχωσης, καθημερινότητας και μεγάλου φόρτου έργων και υποθέσεων, να γενικευτεί η διαδικασία αυτή και από τις περιφερειακές Υπηρεσίες, όπως θα ήταν ευχής έργο και ας θεωρηθεί από κάποιους «πολυτέλεια’ μια τέτοια «διακριτική» αντιμετώπιση κάποιων μνημείων.Από τη μακρά μου εμπειρία στη μαχόμενη Αρχαιολογία, θεωρώ σκόπιμο στις επιστημονικές Επιτροπές (1)να αξιοποιούνται κυρίως (εν ενεργεία ή μη) στελέχη, που έχουν σχέση με τις κατά τόπους Υπηρεσίες και οπωσδήποτε με τα συγκεκριμένα μνημεία, ως επί έτη ερευνητές, (2) να συνεχίσουν να συμπληρώνονται οι Επιτροπές από επίσης έμπειρα στελέχη (εν ενεργεία, ή όχι) των Υπηρεσιών, ή πανεπιστημιακούς, ανάλογα με την ειδικότητα, τη γνώση του μνημείου και του έργου ανάδειξης, (3)να συνεργάζονται στενά και να παρέχουν στα πλαίσια αυτά τα μέσα και το έμπειρο προσωπικό που διαθέτουν για να στηρίζουν το έργο των περιφερειακών υπηρεσιών, εφόσον ζητείται και (4) να μην παρεμβαίνουν, παρά μόνο όταν ζητείται στο άλλο έργο τους.Προσωπικά-και το καταθέτω ως υποθήκη σε νεότερους συναδέλφους-για πρώτη φορά στα 37 χρόνια της υπηρεσίας μου θεωρώ ότι κάνω (μαζί με τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, τους συναδέλφους των Εφορειών και τους άμεσους συνεργάτες) κάτι σωστό, όπως θα έπρεπε να το κάναμε από πλευράς συνθηκών και όλα τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να μπορούμε, αν και το θέλαμε όλοι. Αν και συνταξιούχος, διαθέτω περίπου τον ίδιο χρόνο όπως και πριν, στη μελέτη, οργάνωση, επίβλεψη και επίλυση των προβλημάτων των έργων της Επιτροπής και ειλικρινά χαίρομαι που τα έργα προχωρούν με τη στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια των δυο Εφορειών Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Κρήτης,Πιστεύω πως είναι σωστή η τροπολογία, που προτείνει ο κ.Υπουργός για αξιολόγηση των έργων του ΤΔΠΕΑΕ και σύνδεσή τους αντίστοιχα με τις κεντρικές, ή τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου.Μιχάλης ΑνδριανάκηςΠρόεδρος ΕΕ Ανάδειξης Οχυρωματικών Έργων Κρήτης.