Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣαλαμΈρτη Λίντα
Στο αρθρο 11παρ.3β ΔΕΝ γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κ.Α.Α.Π. Θεσσαλονίκης πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Ι.Α.Α ) ΚΑΙ που προήλθε απο δωρεά του πρώην ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β.Ε.(Νανάκου Ευτυχία ,έτος ίδρυσης 1964-2005 ).Με τον προηγούμενο νόμο ήταν το μοναδικό ίσως πλαίσιο που έμεινε χωρίςυποδιοικητή ,παράλειψη που διορθώθηκε με μεταγενέστερη προς ψήφιση πρόταση για τοποθέτηση υποδιοικητή απο τον υφυπουργό κ.Μπόλαρη.Εκφράζοντας τα συναισθήματα των εργαζομένων και των γονέων αλλά και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού του ζητάμε το παράρτημα Ι.Α.Α ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΗ δΙΕΥΘΥΝΣΗ ,ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ,την κτιριακή του υποδομή το προσωπικό αλλα κυρίως τον εξυπηρετούμενο πλυθησμό του που είναι τα άτομα με ελαφρά νοητική υστέριση και διαταραχές συμπεριφοράς.Ετσι ενα πλαίσιο που πρωταγωνίστησε στην διαχρονική παροχή εκπαίδευσης φιλοξενείας και αποκατάστασης πρός το ατομο με νοητικη αναπηρία και λειτούργησε ως πρότυπο , να μην απορροφηθεί και εξαφανισθεί,συγχωνευόμενο σε ενα πλαίσιο και γίνει ένα ακόμη ΑΣΥΛΟ.
 
 
ΕΙΠ
Στο άρθρο 15 παρ 1(β) προβλέπεται ότι:β) Παύουν, αυτοδικαίως:ββ). οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, συγχωνεύονται ή λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν 3614/2007 που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, θίγονται ιδιαίτερα από την πρόβλεψη αυτή του Νομοθέτη και αυτό γιατί έχουν προσωπικό ΜΟΝΟΝ με απόσπαση από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με βάση το άρθρο 18 παρ 1 του Ν 3614/2007.Στην ιδιαίτερα κρίσιμη για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ περίοδο που διανύουμε, η αυτοδίκαιη παύση αποσπάσεων στελεχών Διαχειριστικών Αρχών δημιουργεί σημαντική δυσλειτουργία στις υπηρεσίες αυτές. Προτείνω να εξαιρεθούν οι Ειδικές Υπηρεσίες του Ν 3614/2007 και το όποιο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με απόσπαση από φορείς που συγχωνεύονται κατά τη δημοσίευση του Νόμου (όταν αυτός ψηφιστεί) να συνεχίσει να υπηρετεί στις υπηρεσίες του ν 3614 μέχρι την για οποιοδήποτε λόγο άρση της απόσπασής του.
 
 
Νίκος Σουλιώτης
Στην μέχρι τώρα – σημαντική – συζήτηση για τα υπό συγχώνευση ερευνητικά κέντρα που έχει διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης έχει διαφύγει ένα σημείο: στις γενικές διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 15, παράγραφος 1) προβλέπεται η λύση της θητείας του προσωπικού επί θητεία των συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών. Καθώς δεν είμαι νομικός, δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω ποιες ακριβώς κατηγορίες προσωπικού καλύπτει ο όρος «προσωπικό επί θητεία». Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ερευνητικά κέντρα, στο βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη ρύθμιση στα άρθρα 7 και στα 9, η διάταξη αυτή έχει μια σαφή συνέπεια: οδηγεί στην απόλυση των ερευνητών Δ και Γ βαθμίδας. Με αυτόν τον τρόπο αποψιλώνονται τα ερευνητικά κέντρα από το νεότερο σε ηλικία δυναμικό τους και επιταχύνεται η γήρανσή τους – την οποία θα επιδεινώσει περεταίρω η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων στο δημόσιο. Επίσης, προστίθενται νέοι άνεργοι επιστήμονες υψηλών προσόντων στους ήδη πολυάριθμους νέους άνεργους της χώρας. Η πρόβλεψη περί λύσης της θητείας του προσωπικού επί θητεία συνιστά έτσι ακόμη έναν λόγο για την απόσυρση των άρθρων 7 και 9, τα οποία αποτελούν μνημειώδη περίπτωση ισοπεδωτικής μεταχείρισης του ερευνητικού κόσμου της χώρας από μια κυβέρνηση που ως καμικάζι σε αποστολή αυτοκτονίας έχει αναλάβει να εφαρμόσει τις εντολές των δανειστών με κάθε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.Νίκος ΣουλιώτηςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ