Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Πέτρος Κόκκαλης
Τι εννοείται με το: 4. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στον καταργούμενο φορέα (Ε.Ι.Μ.) και στις ανώνυμες εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (Ε.ΣΥ.Δ. και ΕΛ.Ο.Τ.) καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του Οργανισμού Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Μετρολογίας στον οποίο μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας. Ελπίζω οι προκλητικοί μισθοί των 5.000 ευρώ μηνιαίως που έπαιρναν κάποιοι εκλεκτοί πολιτικών στον ΕΛΑΤ να μην συνεχισθούν…σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει ο όποιος νέος φορέας να γίνει νέα σφηκοφωλιά!!!
 
 
Θανάσης Καλαφάτης
Στο όνομα της περιστολής των δημοσίων δαπανών θυσιάζεται – εκτός των άλλων – η μακροχρόνια επένδυση πόρων που απαιτήθηκαν για να δημιουργηθεί και να λειτουργίσει η μεγαλύτερης εθνική δομή για την κοινωνική έρευνα στη χώρα – το ΕΚΚΕ. Εκφράζω την αντίθεσή μου σε κάθε νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί το ΕΚΚΕ και θα μετατρέπει όλη αυτή τη μακροχρόνια επένδυση σε άνευ αντικρύσματος σπατάλη. Θανάσης Καλαφάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 
 
Αγγέλου Μ.
Κατά την προηγούμενη διαβούλευση για την Α’ Φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού, η οποία υλοποιήθηκε με Υπουργό Παιδείας την κ. Διαμαντοπούλου (και κατά την οποία τα 56 Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ περιορίστηκαν σε 31) τα εναλλακτικά σενάρια για το ΚΕΤΕΑΘ ήταν 2 (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1120). Συνένωση των (τότε) υπαρχόντων θεματικών Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ σε ένα, ή συγχώνευση των (τότε) υπαρχόντων Ινστιτούτων του ΚΕΤΑΘ και των δραστηριοτήτων τους στα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ. Και ενώ πραγματοποιήθηκε το 1ο σενάριο (μόλις το Φεβρουάριο του 2012) και τα τέσσερα θεματικά Ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύτηκαν σε ένα πολυθεματικό Ινστιτούτο, με έντονα περιφερειακό χαρακτήρα, τώρα επιχειρείται (από τους συντάκτες του παρόντος Άρθρου) να εφαρμοστεί και το 2ο σενάριο επί του 1ου, δημιουργώντας ένα ΜΟΡΦΩΜΑ Ερευνητικού Κέντρου ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ!!! Αυτό διότι το νέο μόρφωμα θα περιέχει θεματικά Ινστιτούτα (αυτά του ΕΚΕΤΑ) και ένα επιπλέον πολυθεματικό Ινστιτούτο (ΚΕΤΕΑΘ), με γεωγραφικό προσδιορισμό και αντικείμενα που αποτελούν επίσης αντικείμενο των μονοθεματικών Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ… Το Ινστιτούτο Θεσσαλίας λοιπόν, μετά τη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ θα ανταγωνίζεται (κατά περίπτωση και πάντα μέσα στο ίδιο Κέντρο) με το εκάστοτε θεματικό Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ για ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στο ίδιο ερευνητικό αντικείμενο, αφού η αξιολόγηση γίνεται ανά ινστιτούτο και όλα τα ινστιτούτα πρέπει να δείξουν ερευνητικό έργο (βέβαια το ποιος θα ‘κερδίσει’ σε αυτόν τον ανταγωνισμό, με την πλειοψηφία στη διοίκηση του νέου Κέντρου να ανήκει στο ΕΚΕΤΑ, είναι μάλλον προφανές…). Πρόταση 1: Το Άρθρο 7 του παρόντος νομοσχεδίου πρέπει να απαλειφθεί, καθώς καταργεί στην πραγματικότητα ένα νέο, μικρό, αλλά ιδιαίτερα παραγωγικό περιφερειακό ερευνητικό κέντρο (ΚΕΤΕΑΘ) που κοστίζει ελάχιστα στο Κράτος και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Πρόταση 2: Να σταματήσει γενικώς η (κατά)χρηση εναλλακτικών σεναρίων ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ που ανασύρονται από σκονισμένα συρτάρια Υπουργείων, με στόχο την επίδειξη άμεσου έργου στην τρόικα, και τα ερευνητικά κέντρα επιτέλους να βοηθηθούν, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα, συνεισφέροντας στο έπακρο των δυνατοτήτων τους στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
 
 
Αναστάσιος
Δεν έχει νόημα να επαναλάβω ότι ειπώθηκε ήδη και νομίζω πώς όλοι καταλαβαίνουν πλέον τι θα σημαίνει η διάλυση του ΕΣΥΔ για την αγορά, η οποία θα υποστεί το τελειωτικό χτύπημα. Εν τούτοις αυτοί που ευαγγελίζονται την ανάγκη ανάπτυξης σαν μόνη λύση των προβλημάτων ανεργίας και εύρεσης εσόδων για το κράτος, δεν έχουν πρόβλημα να διαλύσουν ότι ελάχιστο έχει απομείνει και λειτουργεί εύρυθμα και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.Τα χρονικά όρια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ο νέος φορέας, να λειτουργήσει και να αξιολογηθεί απο την ΕΑ, κατά την άποψή μου υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, αν όλα πάνε καλά, γιατί αν δεν πάνε-και σίγουρα με αυτά που περιγράφονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν θα πάνε-, τότε το όλο εγχείρημα θα σκαλώσει στην ΕΑ και θα χρειαστούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης, άρα επιπλέον της τριετίας χρόνος. Τι θα γίνει τότε με τα πιστοποιητικά της αγοράς; Υπάρχει κάποιος στο εξωτερικό που θα δεχτεί πιστοποιητικό απο ελληνικό φορέα/εργαστήριο το οποίο δεν έχει δεχτεί επίσκεψη επιτήρησης και ο φορέας που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό έχει καταργηθεί, επειδή κάποιος νόμος στην Ελλάδα το ορίζει; Αυτά είναι αστεία πράγματα.ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν η συγχώνευση και των τριών οργανισμών έχει προαποφασιστεί και δεν υπάρχει δυνατότητα το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός αυτής, πράγμα το οποίο θα διαφάλιζε την ακεραιότητα του συστήματος και την ορθή λειτουργία της αγοράς η οποία υπό τοις παρούσες συνθήκες δεν έχει τις αντοχές να υποστεί και νέο κλυδωνισμό, τότε προτείνω σε πρώτη φάση το ΕΣΥΔ να μείνει εκτός του νέου οργανισμού. Το ΔΣ του νέου οργανισμού σε συνεργασία με το ΔΣ του ΕΣΥΔ να συνεργαστούν με σφικτα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να εκπονήσουν σχέδιο δομής οργανισμού τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις της ΕΑ. Το σχέδιο να υποβληθεί στην ΕΑ για σχόλια και έγκριση ή απόρριψη, έτσι ώστε να δρομολογηθούν διορθωτικές ενέργειες με πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις, και μόνο όταν υπάρξει τελική έγκριση απο ΕΑ να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η προετοιμασία και ενσωμάτωση του ΕΣΥΔ, με ταυτόχρονη πρόσκληση της ΕΑ για διαξιολόγηση, έτσι ώστε οι κλυδωνισμοί στην αγορά να είναι όσον το δυνατόν λιγότεροι και το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης το μικρότερο δυνατόν.Διαφορετικά ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του και των υπογραφών του.