Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Περικλής Αγάθωνος
Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τη δημιουργία του ΕΣΥΔ σε μια εξελικτική πορεία 15 χρόνων και συμμετέχοντας στο Συμβούλιο Διαπίστευσης τα 5 τελευταία χρόνια αλλά και στο ΔΣ του για 3 χρόνια καταθέτω τις δικές μου απόψεις για το εγχείρημα της δημιουργίας του νέου οργανισμού.- κατά τη γνώμη μου το ΕΣΥΔ θα μπορούσε να μείνει έξω από μια συγχώνευση ΕΛΟΤ-ΕΙΜ (καθώς δεν απαιτεί κρατική επιχορήγηση και είναι μικρό το μέγεθός του).- αν δεχθούμε ότι αυτή η απόφαση είναι πολιτική και πρέπει να εφαρμοσθεί, το κύριο ζητούμενο είναι να μην υπάρξει πρόβλημα αναγνώρισης για τις διαπιστεύσεις που χορηγεί το ΕΣΥΔ, λόγω της συμμετοχής των εργαστηρίων του ΕΙΜ στον υπό ίδρυση φορέα. Λεπτομέρειες έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους στη διαβούλευση.- Επίσης, επειδή στην Ελλάδα τα κενά (ακόμη και στον διορισμό ενός νέου Συμβουλίου) είναι πάντα μεγάλα, ζητούμενο από τους πελάτες του ΕΣΥΔ είναι να γίνει ομαλά η όποια μεταβολή (δηλ. να δημιουργηθούν πρώτα τα νέα όργανα και μετά να καταργηθούν τα παλιά).- Καθώς τα έσοδα του ΕΣΥΔ προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τους κύριους πελάτες του (Φορείς και Εργαστήρια), είναι αδιανόητο να μην συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο ΔΣ του νέου φορέα !! Θα αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία….- Όλοι οι οργανισμοί διαπίστευσης για να διασφαλίσουν την τεχνική επάρκεια και την αμεροληψία στις αξιολογήσεις τους χρησιμοποιούν, πέρα από το προσωπικό τους και εξωτερικούς συνεργάτες (αξιολογητές και εμπειρογνώμονες) που μεταφέρουν τις εξελίξεις σε κάθε τομέα διαπίστευσης και που επιλέγονται με αξιοκρατική διαδικασία και υποβάλλονται σε σχετική εκπαίδευση – αυτήν την συνεχή επιστημονική ενημέρωση δεν είναι δυνατόν να την έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι.- Η αμεροληψία μπορεί να διασφαλισθεί με την ορθή λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης όπου εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς από άτομα με τεχνική επάρκεια (αρκεί το Δημόσιο να έχει 1 εκπρόσωπο, και όχι την πλειοψηφία !) και από τις Τεχνικές Επιτροπές – θεωρώ παράλειψη του σ.ν. να μην αναφέρεται στο Συμβούλιο Διαπίστευσης και να το αφήνει για αργότερα.- Τέλος θα έπρεπε να ζητηθεί εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (ΕΑ) η άποψή της για το αν ο νέος οργανισμός θα μπορεί να διατηρήσει την αναγνώριση και αναλόγως να γίνουν οι επόμενες κινήσεις (είτε το θέλουμε είτε όχι, η συμμετοχή μας στην ΕΕ και η Ενιαία Αγορά έχουν τους κανόνες τους). Η απώλεια της αναγνώρισης για μεγάλο χρονικό διάστημα (και της διαπίστευσης για μικρότερο), πέρα από δραματική μείωση των εσόδων του ΕΣΥΔ, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά τόσο των φορέων όσο και των εργαστηρίων. Με τιμή,Δρ. Περικλής ΑγάθωνοςΠρόεδροςΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 
 
Ευαγγελινή Μαρκου
Αξιότιμε κύριε υπουργέ, Όπως αναφέρεται στα μηνύματα που έχουν ήδη αποσταλεί από τους συναδέλφους, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η απορρόφηση του ΕΚΚΕ από το ΕΙΕ στο άρθρο 9, μόνο ερωτήματα και σύγχιση προκαλεί, αποτυγχάνοντας να οδηγήσει σε μια ξεκάθαρη πρόταση για την αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού. Θα σταθώ σε τρία σημεία, τα οποία θα πρέπει και κατά τη γνώμη μου να επανεξεταστούν και να διορθωθούν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μεταβληθεί η επωνυμία του ΕΙΕ η οποία είναι κατοχυρωμένη διεθνώς, τόσο ιστορικά όσο και επιστημονικά. Μια τόσο σημαντική αλλαγή με βεβαιότητα θα προκαλέσει διοικητικές δυσλειτουργίες και θα οδηγήσει στην υποβάθμιση ΕΙΕ. Η αναφορά στη μελέτη των θετικών, των ιστορικών και των κοινωνικών επιστημών (με την ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ) θα εμπλουτίσει τα ερευνητικά πεδία του Ιδρύματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η αλλαγή της ονομασίας. 2. Το ΕΚΚΕ με την ενσωμάτωσή του στο ΕΙΕ θα πρέπει να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο και να μην αλλοιώσει την ήδη υπάρχουσα δομή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα Υποδοχής. 3. Στο άρθρο 9 δεν γίνεται καμία αναφορά στην αύξηση των πόρων του ΕΙΕ, οι οποίοι σήμερα μετά βιας επαρκούν για την μισθοδοσία του προσωπικού. Θα πρέπει να γίνει σαφής στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η πρόνοια της κυβέρνησης για επιπρόσθετη επιχορήγηση του ΕΙΕ, η οποία φυσικά θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα του ελλειμματικού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευαγγελινή ΜάρκουΕρευνήτρια ΙΙΕ (ΚΕΡΑ) / ΕΙΕ