Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το πόση δαπάνη εξοικονομείται από την κατάργηση μερικών διοικητικών συμβουλίων και από την εκκένωση κτηρίων ή άν η σχετική δαπάνη θα αυξηθεί από την ανάγκη νέων μισθώσεων στις νέες έδρες και επίσης άν και πόσες θέσεις εργασίας καταργούνται με τις συγχωνεύσεις και πόσοι μετατασσόμενοι εργαζόμενοι που θα ακολουθήσουν το μισθολόγιο του νέου φορέα θα έχουν αύξηση ή μείωση των αποδοχών των.Τα στοιχεία αυτά είναι, κατά την γνώμη μου, απαραίτητα γιά την εκτίμηση της σκοπιμότητας της προτάσεως των ανωτέρω ρυθμίσεων.
 
 
XK
Διαβεβαιώνω τους ‘προλαλήσαντες’ σχολιαστές ότι δεν έχω καμμιά διάθεση να τους κοροϊδέψω, όμως, η έκφραση ‘τιμωρητικής’ διάθεσης (κάποιων που προφανώς νιώθουν ‘αδικημένοι’) δεν μπορεί να αφορά το ΚΕΤΕΑΘ τουλάχιστον, (βλ.άρθρο 7) το οποίο «συγχωνεύεται» στο ΕΚΕΤΑ(ίσως και να αφορά άλλους «φορείς του δημοσίου» όπως και τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα ή ινστιτούτα άλλων υπουργείων που απουσιάζουν, προς το παρόν, από τέτοιες «αναδιαρθρώσεις»- δεν μπορώ να γνωρίζω).Δυστυχώς η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί απλώς να ικανοποιήσει την ‘τρόικα’ με πολύ λάθος τρόπο.Η κυβέρνηση οφείλει να ανακοινώσει την εξοικονόμηση που προβλέπει ανά φορέα και όχι συνολικά να δίνει ένα αόριστο νούμερο. Δηλαδή ας μας πει τι κοστίζει στην κοινωνία ένας καταργούμενος ή υπό συγχώνευση φορέας [κόστος = κρατικός ΠΥ - (έσοδα φορέα + προστιθέμενη αξία)] και ποιο θα είναι το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο όφελος με την συγχώνευση ή την κατάργηση.Επί των γενικών διατάξεων – πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη ότι ο φορέας υποδοχής υποχρεούται να υιοθετήσει τις δράσεις και διαδικασίες που η προηγηθείσα εξωτερική αξιολόγηση του υπό συγχώνευση φορέα ανέδειξαν ως πρότυπες/άριστες/καινοτόμες.Αλλιώς μηδενίζονται οι σωστές προσπάθειες και αναδεικνύεται (ξανά) η γνωστή Ελληνική πρακτική του «ράβε-ξήλωνε».
 
 
Γεράσιμος Παπαδόπουλος
Συμφωνώ με, και υποστηρίζω τις, παρεμβάσεις και απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Δρ Γεράσιμος ΠαπαδόπουλοςΔιευθυντής ΕρευνώνΓεωδυναμικό ΙνστιτούτοΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)Εκπρόσωπος Ερευνητών στο ΔΣ ΕΑΑΠρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ
 
 
Γραφείο Προέδρου ΕΚΕΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)(Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη: o Το σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση και ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού, το οποίο αναφέρεται στην ένταξη του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) στο ΕΚΕΤΑo τις προγενέστερες αποφάσεις του για το ζήτημα της ένταξης του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑo τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρωνo τα αποτελέσματα των επαφών του με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες 1. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του και επιφύλαξή του ως προς το αποτέλεσμα των προωθούμενων συγχωνεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη του ότι δεν συνοδεύονται από μελέτη σκοπιμότητας, δεν έχουν οριστεί σαφή κριτήρια με βάση τα οποία έχουν σχεδιαστεί οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις, δεν έχει προηγηθεί η απαραίτητα ανάλυση κόστους-οφέλους, με συνέπεια, να μην τεκμηριώνεται το τυχόν όφελος που θα προκύψει, ώστε να δικαιολογείται η οποιαδήποτε συγχώνευση. Δεδομένου δε ότι οι επιχειρούμενες συγχωνεύσεις δεν γίνονται με γνώμονα ξεκάθαρης στρατηγικής για την έρευνα και δεν συνοδεύονται από μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα, η επίτευξη των στόχων του όλου εγχειρήματος κινδυνεύει να αποβεί άκαρπη. 2. To EKETA, στα πλαίσια της αναγκαιότητας αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της δομής και λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία επιχειρήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων» του Ν. 4051/2012, ανταποκρινόμενο στην έκκληση της Πολιτείας με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις δαπάνες των ερευνητικών φορέων και τη λειτουργική ενοποίηση των ερευνητικών Ινστιτούτων με βάση τη θεματική συνάφεια αυτών, προέβη ήδη σε περιορισμό των Ινστιτούτων του από 6 σε 4. Κάθε περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου για την έρευνα και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της εκάστοτε «διοικητικής μεταρρύθμισης». 3. Εάν, παρά ταύτα, η σχεδιαζόμενη ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ προχωρήσει, το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι: α) Η επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το ΕΚΕΤΑ είναι σχεδόν αυτοχρηματοδοτούμενο, με την ετήσια τακτική επιχορήγησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό τον τελευταίο χρόνο να ανέρχεται μόλις στο 7% των συνολικών εισροών του. Δεδομένου δε ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ, θεωρείται πιθανότερη η αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά η μείωση αυτών. β) Θεωρεί αυτονόητη προϋπόθεση για την τυχόν ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ τη μεταφορά του συνόλου της ετήσιας τακτικής επιχορήγησής του στο ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΚΕΤΕΑΘ από το ΕΚΕΤΑ για την κάλυψη της μισθοδοσίας του και των ανελαστικών δαπανών του. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να τεθεί σε κίνδυνο ακόμη και η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ. γ) Αποβλέπει στην ουσιαστική ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ με την ένταξη των ερευνητικών του ομάδων στις υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, συναφών αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ των Ινστιτούτων. δ) Θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την άμεση αξιολόγηση και αποτίμηση του ΚΕΤΕΑΘ σε διοικητικό / οικονομικό επίπεδο από κοινή επιτροπή ΕΚΕΤΑ/ΚΕΤΕΑΘ, ώστε να καταστούν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματική διοικητική και οικονομική ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. ε) Τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης του ΚΕΤΕΑΘ και των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ σε επιστημονικό επίπεδο από εξωτερικούς, διεθνώς αναγνωρισμένους και καταξιωμένους επιστήμονες, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Ινστιτούτων για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους και συνεργειών από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. στ) Θα προσκαλέσει άμεσα, τη διοίκηση του ΚΕΤΕΑΘ για ουσιαστική συζήτηση και λήψη αποφάσεων με στόχο την κοινή προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ και υλοποίηση των σχετικών αυτών αποφάσεων στα πλαίσια και των παραπάνω ενεργειών. Ο Πρόεδρος ΔΣ Τα Μέλη ΔΣΑ. Κωνσταντόπουλος Γ. ΓιαννόπουλοςΕ. ΚακαράςΜ. ΠέτρουΑ. Νικολαΐδου
 
 
Ελ.Κυρ.
http://www.ydmed.gov.gr/?p=3116 11.10.2012 ΥΔΜ&ΗΔ:Aνακοίνωση Κύκλου Συναντήσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, διάρκειας http://www.ifa.gr/index.php/el/–a-/2010-06-12-08-40-15/1122-gouvernance «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2012. Διακυβέρνηση, ανάπτυξη, ανταλλαγές: μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε τα πάντα;» Μήπως πρέπει να ξανασκεφθείτε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ;;;