Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΑθήνα 8 Οκτωβρίου 2012Σχετικά με το σχέδιο Νόμου που αφορά στην επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών εκφράζει την επιφύλαξη του έχοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο το μέχρι σήμερα αποδοτικό έργο σε σχέση με την στήριξη, ενίσχυση και προώθηση του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών.Η Ελληνική θαλασσοκαλλιέργεια είναι μία από τις κορυφαίες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της Χώρας μας με συνεχή και ταχύτατη ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια και ειδικά στην περιφέρεια. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί την πρώτη παραγωγό χώρα Μεσογειακών ειδών, αλλά και την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά τα παραγόμενα είδη τσιπούρα και λαβράκι. Η στήριξη και η περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την επιτυχία του διεθνούς εγχειρήματος του κλάδου.Ο ΣΕΘ θεωρώντας απαραίτητη για την επιτυχή στήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου μας και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα τη στενή συνεργασία με τον Οργανισμό, τόσο για τα ανωτέρω όσο και για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013. στεγάζεται ήδη εδώ και δύο χρόνια σε χώρο γραφείων που του έχει παραχωρηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ.Ενδεχόμενη συγχώνευση, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα άριστη και αποδοτική συνεργασία και να διασπάσει την κοινή προσπάθεια για την ευημερία του κλάδου και των επιχειρήσεών του ακολούθως, κάτι που θα ήταν καταστροφικό λαμβάνοντας υπόψη και τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας.
 
 
Αλέξανδρος Κάππος
Η πιθανότητα απόλυσης σε φορέα που κλείνει ή συγχωνεύεται ή της εγασιακής εφεδρείας δεν θα πρέπει να αφορά όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, οι οποίοι και θα πρέπει να εξαιρούνται από όλα αυτά μιας και μπήκαν αξιοκρατικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά από έτη σπουδών και πλήθος τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.-
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ – ΠΑΝΕΜΜΙ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012 Αναφερόμενοι στο σχέδιο Νόμου σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ με τη ΔΕΘ και την HELLEXΡO, εκφράζουμε την ανησυχία των επιχειρήσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών ΠΑΝΕΜΜΙ για το παραπάνω εγχείρημα.Όπως γνωρίζετε ο ΟΠΕ έχει μία 30χρονη παρουσία στον τομέα της στήριξης και ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας – τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν του κλάδου των τροφίμων και των ποτών – η συμβολή του ΟΠΕ είναι σημαντική στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια.Ήδη η ΠΑΝΕΜΙ έχει μεταφέρει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕ, μετά από παραχώρηση γραφείου που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο ΟΠΕ για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι κλπ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 -2013.Η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι απολύτως επιτυχημένη διότι ο ΟΠΕ διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία και προσωπικό με βαθιές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε εξωστρεφείς δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή και επιτυχημένη συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου με τα στελέχη του ΟΠΕ.Αναφέρουμε τα ανωτέρω, καθώς η σχεδιαζόμενη συγχώνευση, φοβούμαστε ότι θα ακυρώσει όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και θα μας στερήσει ένα πολύτιμο σύμμαχο και συμπαραστάτη.Κατόπιν των ανωτέρω, εκφράζουμε την ανησυχία μας, καθώς ειδικά αυτή την περίοδο που γίνεται μία πανεθνική προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας μέσω της αύξησης των εξαγωγών, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας, η έμμεση κατάργηση του ΟΠΕ ακόμη και με ενδεχόμενη μεταφορά του αντικειμένου θα προκαλέσει ένα μεγάλο κενό στην επιχειρηματική εξαγωγική προσπάθεια που καταβάλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιθανόν με απρόβλεπτες συνέπειες.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Σχετικά με το άρθρο 11 του Νομοσχεδίου θα ήθελα να αναφέρω τα παρακάτω:1) Πιστεύω ότι περαιτέρω συγχώνευση των ΜΚΦ μέσα σε ένα χρόνο από τις προηγούμενες συγχωνεύσεις θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, ειδικά αν δεν υπάρξει μεταβατικό στάδιο.Όσοι βιώσαμε τις προηγούμενες συγχωνεύσεις, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι άλλος ένας εφιάλτης.2) Δεν έγινε καμμία απολύτως αξιολόγηση για την πορεία και τις επιπτώσεις των προηγουμένων συγχωνεύσεων. Ποτέ δεν προχωράς σε ένα καινούργιο πλαίσιο αν δεν αξιολογήσεις το προηγούμενο και δεν διδαχτείς από τα λάθη σου. Η αξιολόγηση αποτελεί βασική αρχή του Σχεδιασμού και του Προγραμματισμού Υπηρεσιών.3) Υπάρχει μια αοριστία στον τρόπο που θα διοικηθούν τα Ιδρύματα. Αν κατάλαβα καλά θα διοικούνται από Δ/ντές. Με βάση την κείμενη Νομοθεσία οι Δ/ντές δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως έχουν οι Διοικητές. Στην περίπτωση αυτή πως θα γίνεται η διαχείριση της καθημερινότητας? Οι ΜΚΦ διαχειρίζονται υποθέσεις ανθρώπων και δεν είναι απλά διοικητικές υπηρεσίες. Καθημερινά απαιτείται να λαμβάνονται σωρεία αποφάσεις, μερικές φορές πολύ κρίσιμες. Θα περιμένει κανείς να συνεδριάσει το ΔΣ για να προχωρήσουν επείγοντα καθημερινά ζητήματα? Δεν αρκεί μόνον ένα ΔΣ. Θα προκληθούν τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των Μονάδων,αν δεν υπάρξει άτομο που θα διοικεί και θα έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες.4)Όλες ανεξαίρετα οι ΜΚΦ έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού, διότι εδώ και χρόνια και πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση, δεν γινόταν και δεν γίνεται πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.Όταν μία Μονάδα λειτουργεί σε 24ωρη βάση απαιτείται να καλυφτούν 21 ωράρια την εβδομάδα. Δεν πιστεύω ότι οι σχεδιαστές του ως άνω άρθρου προσδοκούν να βρεθεί προσωπικό από τις συγχωνεύσεις, για να καλυφτούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν.5) Ουδέποτε έγινε απόπειρα να δημιουργηθούν Πρωτόκολλα λειτουργίας των ΜΚΦ, ανάλογα με την εξυπηρετούμενη Ομάδα(ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι) καθώς και κοστολόγησή τους, ούτε μιλάει κανείς για τη ζώνη ευθύνης της κάθε ΜΚΦ. Δεν είναι δυνατόν π.χ.να ζητάει η Κρήτη να καλύψει ανάγκες δικών της παιδιών από ΜΚΦ της Βόρειας Ελλάδας, γεγονός που καταπατάει και τα δικαιώματα των εξυπηρετουμένων ατόμων.6) Ουδέποτε έγινε αξιολόγηση του έργου των ΜΚΦ και δεν υπήρξε καμμία μέριμνα να μεταφερθεί η εμπειρία μιας καλοδιοικούμενης Μονάδας σε άλλες που έχουν δυσκολίες. Άλλωστε οι ΜΚΦ αντιμετωπίζονταν επί χρόνια από τις ΔΥΠΕ σαν περιτό βάρος. Είχαν δήθεν να ασχοληθούν με τα Νοσοκομεία και ιδού που τα κατάντησαν.7) Επί χρόνια το κράτος έδινε επιδόματα στις οικογένειες είτε μέσω της πρόνοιας είτε μέσω των ασφαλιστικων Ταμείων και δυστυχώς ακόμα τα δίνει, ενώ το παιδί περιθάλπεται σε Ίδρυμα. Τι θα λέγατε αν είχατε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι μία μόνο οικογένεια ελάμβανε 24.000 ευρώ το χρόνο για επιδόματα για το παιδί της, ενώ αυτό περιθάλπεται σε ΜΚΦ? Στις πιό πολιτισμένες και πιό πλούσιες χώρες του κόσμου όταν το κράτος αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ατόμου, όλα τα έσοδά του εκχωρούνται στο Ίδρυμα? Μήπως αν βάζαμε τάξη σε όλα αυτά δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε συγχωνεύσεις χωρίς πρόγραμμα?8) Στις Γενικές διατάξεις του Νομοσχεδίου αναφέρεται ότι ο Υπουργός θα καταγγείλει όλες τις μισθώσεις. Είναι γνωστό ότι κάποιες ΜΚΦ έχουν αποσυλοποιημένες δομές στην κοινότητα, τις οποίες τις οργάνωσαν και τις λειτούργησαν με αγώνα και σοβαρές προσπάθειες. Θα τις κλείσουμε? Τι θα πει η Ε.Ε. που τις χρηματοδότησε να στηθούν και να λειτουργήσουν για (2) χρόνια.Και που θα στεγαστούν αυτά τα άτομα? Θα τα διώξουμε η θα τα ξανακλείσουμε σε ασυλικούς θαλάμους?9) Εν κατακλείδι διαφωνώ ότι θα υπάρξει όφελος από τις νέες συγχωνεύσεις. Να διορθώσουμε τα λάθη των προηγούμενων συγχωνεύσεων, να νοιαστούμε για τα ουσιαστικά ζητήματα των Μονάδων, να ελέγξουμε το κόστος των προμηθειών, από την επίλυση των οποίων θα προκύψει και οικονομικό όφελος.Μπορούν να γίνουν πολλά, που θα έχουν πολλαπλάσιο όφελος αλλά οι γνωρίζοντες το χώρο της Πρόνοιας δεν ρωτήθηκαν ποτέ.