Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΟΡΕΣΤΗΣ Μ.
Απορίας άξιον είναι το άρθρο 6β που αναφέρεται στην αναπλήρωση του Προέδρου όταν κωλύεται ή απουσιάζει από μόνο ένα συγκεκριμένο μέλος της Επιτροπής που ορίζεται ( ή φωτογραφίζονται για κάποιο λόγο συγκεκριμένοι αντικαταστάτες ??) από τη Διεύθυνση Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και όχι μετά από απόφαση της ίδιας της διεπιστημονικής Επιτροπής. Τι νόημα έχει η παροχή αυξημένων αρμοδιοτήτων μόνο σε έναμέλος της Επιτροπής και γιατί δεν μπορεί να ορίζεται από την ίδια την Επιτροπή κάποιο από τα μέλη όταν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Το πιο απλό θα ήταν όταν ένας πρόεδρος για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του να ορίζεται νέος πρόεδρος για να είναι αποτελεσματική η λειτουργία της Επιτροπής. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω.