Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αντώνης Μαμαλίγκας
Είμαι αντίθετος γενικότερα στις συγχωνεύσεις – τσουβάλιασμα, ιδρυμάτων κλπ. , ενώ προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.Προσφέρουν στοχοποιημένα ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε τόπου ξεχωριστά!Στο όνομα της οικονομίας δεν γίνονται εκπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές… Το ορφανοτροφείο θηλέων Ρόδου είναι ένας θεσμός καταξιωμένος στη συνείδηση της Ροδιακής κοινωνίας. Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ροδίων
 
 
Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σχετικά με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και όσον αφορά στην τύχη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: 1. Συμφωνούμε με την παράγραφο 3α της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) σύμφωνα με την οποία η «επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη» με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. 2. Συμφωνούμε με την δήλωση της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ που θεωρεί πιθανότερη την «αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά τη μείωση αυτών» με δεδομένο ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ. Εάν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα μιας εναλλακτική επιλογής, ομόφωνα πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν η ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τον όρο ενσωμάτωση δεν εννοούμε την απορρόφηση, αλλά τη διακριτή παρουσία του ΚΕΤΕΑΘ μέσα στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό και το ΚΕΤΕΑΘ παραμένει στη Θεσσαλία και δε δημιουργείται νομικό πρόβλημα εφόσον ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ (4009/11) επιτρέπει τη δημιουργία ινστιτούτων ιδιωτικού δικαίου μέσα στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου το οποίο θα χρειαστεί μόνο μια μικρή τροποποίηση.Από αυτή τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο προκύπτουν ΜΟΝΟ οφέλη και είναι τα ακόλουθα: • Επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση των λειτουργικών και άλλων δαπανών του ΚΕΤΕΑΘ. • Δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων ερευνητών του ΚΕΤΕΑΘ είναι και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. • Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαίδευση και συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα προγράμματα των ερευνητικών ομάδων του ΚΕΤΕΑΘ. • Η παρουσία και η παραμονή του ΚΕΤΕΑΘ θα ενδυναμώσει το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του στον ελληνικό και διεθνή χώρο. • Οι δωρεές για την απόκτηση εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από φορείς και φυσικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας όπως ήταν και η αρχική τους πρόθεση. • Θα ολοκληρωθούν ομαλά τα ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα/προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΕΙ που διεξάγονται σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΑΘ. • Παραμένει το ΚΕΤΕΑΘ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζοντας έτσι την έρευνα και ανάπτυξη των περιφερειών που συνάδει και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. • Δεν επέρχεται μετακίνηση του προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ εκτός Θεσσαλίας, αποφεύγοντας έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις (οικογενειακές, οικονομικές και προσωπικές) που αυτό θα συνεπάγονταν, αφού ουσιαστικά μια μετακίνηση εκτός Θεσσαλίας συνεπάγεται έμμεση απόλυση για πολλούς αν όχι όλους του εργαζομένους του ΚΕΤΕΑΘ. • «Δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ», όπως έχει ήδη επισημανθεί από την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (παράγραφος 3β- Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012). Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την πρότασή μας. Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.
 
 
Houdusse Anne
Dear Sir/Madam,What makes a civilization remarkable is its ability in innovation and thinking. Greece has played such a tremendous role in history. It has today as many talented people in science that have been trained in Greece and are key to the future generation of ideas in your country.This is one of the reasons why the closure of the center CERETETH would have terrible consequences. It is now that the country faces difficulty that it also has to make the right choices to keep its most talented people.I really hope you will keep CERETETH open. Sincerely yours,Anne HoudusseResearch director, Institut Curie, Paris
 
 
Masataka Kawai
Dear Sirs/Madams, I have heard you are planning to close the Centre for Research and Technology Thessaly (CERETETH) located in Thessaly, Greece. This is an extremely bad idea even in the middle of this economic crisis. This institution performs many functions, above all it raises future scientists and engineers, and supports technology transfer, the very elements Greece needs for growth and competitiveness in coming years. Unless you continue with CERETETH and similar isntitutions and raise a well educated and talented young generation, Greece will not have a future in the global economy. My wife and I visited Greece for the first time in early September, and were impressed with its rich history and culture dating back 3500 years. We found that the Theatre at Epidaurus was most sophisticated, and we wondered how engineers 2500 years ago could design such a theatre with perfect acoustics. We agreed that Greece has had a rich civilization, which has been inherited for thousands of years. We do not agree with the idea of terminating the continuation of such civilization and the skills developed. You terminating CERETETH is equivalent of terminating this long inherited culture and technology. This should be avoided at all expenses. Please consider the following facts.(i) CERETETH has been evaluated by external reviewers recently, and was determined to be an excellent research center.(ii) CERETETH costs very little to the government, because most of CERETETH’s budget comes from competitive funding from outside of Greece. 70- 80% of its staffs’ salary is paid from such funds. Thus, CERETETH does not contribute to the overgrowth of the public secotr. CERETETH actually generates 3.5 euros for every euro it receives from the government.(iii) CERETETH is one of the few research institutes not based in Athens or Thessaloniki, and it adds to the local economy, halting the brain-drain of Greek researchers. If you close CERETETH, many young and talented researchers will immigrate to other European countries where science and technology are well funded. If you lose these researchers, Greece will not have a future.(iv) Scientist and engineers of CERETETH collaborate with people in University of Thessaly (UTh), and terminating CERETETH will damage the livelihood of UTh seriously. Because of these considerations, I sincerely urge you to keep CERETETH open and maintain it, so that a long inherited culture and civilization continues to the next generations for thousands of more years. You have an excellent tradition. It is not the time to terminate this tradition. Sincerely yours,Masataka Kawai, Ph.D.ProfessorDepartment of Anatomy and Cell BiologyCollege of MedicineThe University of IowaIowa City, IA 52245, USA
 
 
Χ. Καρατζαφέρη
Συμφωνώ κι εγώ με το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΕ και με την γενική πρόταση να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9. Επίσης, αναφέρω ότι και οι παρακάτω ερευνητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση (=κατάργηση) του ΚΕΤΕΑΘ, και συμφωνούν με την επιστολή που έστειλαν οι το ΔΣ, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ΚΕΤΕΑΘ. (η σχετική αλληλογραφία είναι διαθέσιμη) Pieter P. de Tombe, Ph.D.James R. DePauw Professor of PhysiologyChair, Department of Cell and Molecular PhysiologyDirector Cardiovascular Research CenterLoyola University Chicago, USA Dilson RassierProfessor, William Dawson ScholarDepartment of Kinesiology and Physical EducationFaculty of EducationMcGill University, Canada Gabriele Pfitzer, MDProfessor and ChairInstitut für Vegetative PhysiologieUniversität Koeln, Germany Anders Arner,MD,PhDProfessorDivision Genetic PhysiologyDept Physiology and PharmacologyKarolinska Institutet, Sweden