Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αριστέα-Ελένη
Αίνος: Ιδρύθηκε το 1962 και κλείνει φέτος τα πενήντα του χρόνια. Βουνό σε νησιωτική περιοχή, μοναδικός στο είδος του, με υψόμετρο 1.628 μ. και συνολική έκταση 28.560 στρέμματα. Με ιστορία ασύλληπτη. Με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, με προτεστάντες την Κεφαλληνιακή Ελάτη, την Βιόλα της Κεφαλονιάς, καθώς και τα περήφανα και άγρια άλογα του Αίνου.Μπορεί να είναι ο μικρότερος σε έκταση Εθνικός Δρυμός στην Ελλάδα αλλά η αξία του δεν κρίνεται από το μέγεθός του. Aξίζει και πρέπει να υπάρχει ένας Φορέας για την προστασία του!Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου τα τελευταία χρόνια έχει κατορθώσει να αναδείξει τις σχέσεις και τους δεσμούς του ανθρώπου με το δάσος, που είναι τόσο παλιοί όσο και η ιστορία του. Έχει καταφέρει να γίνει αποδεκτός από την τοπική κοινωνία, η οποία έχει αναγνωρίσει το πολύτιμο έργο που επιτελεί. Το προσωπικό του Φορέα είναι νέοι με μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Ο Δρυμός στην παρούσα φάση έχει την προστασία που του αρμόζει. Άραγε θα ισχύει το ίδιο και μετά την κατάργηση του Φορέα;Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν οι Φορείς ως έχουν. Αφήστε τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου να συνεχίσει το έργο του!
 
 
Γιώργος Κανέλλης
Η προωθούμενη, σύμφωνα με το υππόψη νομοσχέδιο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ) του Εθνικού Δρυμού του Αίνου στην Κεφαλονιά, είναι κίνηση παντελώς ατεκμηρίωτη, άστοχη και επιζήμια.Είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της πανικόβλητης λογικής που επικράτησε για να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στην ανάγκη συγχώνευσης και κατάργησης φορέων. Νησιωτικός Φορέας Διαχείρισης είναι, δύσκολο να συγχωνευθεί, καταργήστε τον.Η κίνηση αυτή είναι ατεκμηρίωτη διότι δεν συνοδεύεται από στοιχεία που να αποδεικνύουν την εξοικονόμηση πόρων από αυτήν την απόφαση, πράγμα που είναι ο κύριος λόγος, όπως υποστηρίζεται, της κατάργησης και συγχώνευσης κρατικών φορέων.Αυτό συμβαίνει διότι το μεν Διοικητικό του Συμβούλιο είναι άμισθο τα δε έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού και τα λειτουργικά του Φορέα καλύπτονται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή ο ΦΔ ΔΕΝ κοστίζει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο.Είναι ακόμη άστοχη και επιζήμια γιατί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις οποίες σχεδιάζεται να μεταφερθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Φορέα, δεν είναι σε θέση λόγω και του φόρτου των άλλων τους καθηκόντων αλλά και της έλλειψης επαρκούς ειδικού επιστημονικού προσωπικού να κάνουν έργα όπως για π.χ η προκήρυξη και η υλοποίηση των υποέργων καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, μανιταριών, ανάπτυξης και ραδιοχρονολόγησης της Ελάτης, των οικοτόπων και της δημιουργίας Τράπεζας Γενετικού Υλικού, η σωστή Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, έργα που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να πραγματοποιεί με ευρωπαϊκά, επαναλαμβάνουμε, χρήματα ο Φορέας Διαχείρισης Αίνου.Αυτό σημαίνει ότι η ουσιαστική μελέτη και προστασία μιας προστατευόμενης περιοχής που επαξίως χαρακτηρίστηκε (εδώ και μισό αιώνα!) Εθνικός Δρυμός θα υποβαθμιστούν, κάτι άκρως αρνητικό όχι μόνο για την ίδια τη μοναδική Φύσης της ορεινής Κεφαλονιάς αλλά και εις βάρος των ευκαιριών για ήπια και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη του νησιού και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.Είναι επομένως φανερό ότι πρόκειται για ενέργεια πανικού, που ψαλιδίζει στο γόνατο ότι θεωρεί δευτερεύον και ανούσιο (τη μοναδική μας φύση!) για να επιδειχθεί επικοινωνιακά και χωρίς ουσία στην τρόικα η αριθμητική μείωση των ΦΔ της χώρας στο 50%. Αυτές οι ενέργειες εισάγουν σοβαρή απειλή καθυστερήσεων και επομένως ενδεχόμενων προστίμων, στην εκτέλεση έργων προστασίας/διατήρησης προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητας των ΦΔ, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Η κατάργηση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου, σημαίνει στην πράξη, κατάργηση του ίδιου του προστατευτικού πλαισίου του Εθνικού Δρυμού του Αίνου όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, αλλά στην ουσία την καταργείται η ίδια η περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου ειδικά στην Κεφαλονιά, ένα νησί παγκόσμιας περιβαλλοντικής αξίας και χώρο σημαντικής προσέλκυσης τουριστών με οικολογικές ευαισθησίες απ’ όλο τον κόσμο.Είναι ανάγκη για την ελληνική πανίδα και χλωρίδα, ανάγκη για το βιώσιμο μέλλον της Κεφαλονιάς, να ματαιωθεί αυτός ο απαράδεκτος και καταστροφικός σχεδιασμός.
 
 
Αργυρώ Τηνιακού, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών
Σχετικά με την κατάργηση του ΦΔ Αίνου, δηλ. του μόνου ΦΔ Εθνικού Δρυμού και μάλιστα νησιωτικού που καταργείται, εκφράζω την κατάπληξη, οργή και απογοήτευση μου.Με ποια κριτήρια ελήφθη αυτή η απόφαση και ποιος θα επωφεληθεί από την κατάργηση του ΦΔ; Πάντως όχι η Κεφαλονιά και ο μοναδικός Εθνικός Δρυμός της.Η κατάργηση του ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου, σημαίνει στην πράξη, κατάργηση του προστατευτικού πλαισίου του Εθνικού Δρυμού του Αίνου. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΦΔ σε υπηρεσίες του Δημοσίου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε μείωση του επιπέδου προστασίας λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και μειωμένου προσωπικού.Αυτό που θα περιμέναμε από ένα ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ΠΠ, είναι η αύξηση των ΦΔ και όχι συνένωση και κατάργηση των 29 ΦΔ που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 30 % των ΠΠ του δικτύου NATURA 2000.Η κα Βώκου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής «Φύση 2000» (ΕΦ), δηλ. ενός κεντρικού γνωμοδοτικού οργάνου του κράτους, μας παραθέτει με σαφήνεια τους λόγους της αντίθεσης της ΕΦ στην αλλαγή του καθεστώτος των ΦΔ, τουλάχιστον μέχρι το 2015.Επίσης, έχουν ήδη αναφερθεί διεξοδικά στο opengov στα προβλήματα που θα ανακύψουν από το άρθρο 10, και εκπρόσωποι άλλων φορέων (Εργαζομένων στους ΦΔ, Περιβαλλοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ.ά), αλλά και μεμονωμένοι πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους, τους οποίους συμμερίζομαι πλήρως..Φαίνεται όμως πως το ΥΠΕΚΑ της χώρας μας θεωρεί ότι οι ΦΔ με τα ΔΣ και τους προέδρους τους που εργάζονται αμισθί και τη χρηματοδότηση τους σχεδόν αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελούν μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας! Θα μπορούσε να μας το τεκμηριώσει; Ακόμη περισσότερο θα μπορούσε να μας τεκμηριώσει την κατάργηση (!) των 5 ΦΔ;Θεωρώ ότι το Άρθρο 10 πρέπει να αποσυρθεί από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, καθώς δεν υπάρχουν τεκμήρια και αξιολόγηση για την εφαρμογή του.
 
 
Σταύρος Γανωτής
Η συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης σε τι ωφελεί το Δημόσιο, δςδομένου οτι η στελέχωσή τους δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό; Τι θα κερδίσει το Δημόσιο τελικά από τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης της Πάρνηθας και του Σχοινιά; Είναι σημαντικό το κέρδος σε σχέση με τις απώλειες σε χρόνο (οργάνωση του νέου σχήματος, διαμόρφωση και κύρωση κανονισμού λειτουργίας) και σε χρήμα; (προγράμματα που «τρέχουν» και θα «χαθούν» όταν καταργηθούν οι φορείς διαχείρισης)
 
 
Γεωργία Καμάρη
Με έκπληξη διαπίστωσα στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ότι στο Άρθρο 10 ο συντάκτης προτείνει την διατήρηση, την συγχώνευση, αλλά και την κατάργηση ορισμένων (5 που αργότερα έγιναν 4!) Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Μου γεννήθηκαν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία και παραθέτω: 1) Ποιο ή ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η συγχώνευση, η κατάργηση ή μη ορισμένων Φορέων; 2) Αυτοί που έθεσαν τα κριτήρια υπολόγισαν το κόστος (τόσο το οικονομικό όσο και το λειτουργικό/διαχειριστικό) που θα επιφέρει η συνένωση ή η κατάργηση των Φορέων; 3) Γνώριζε ο συντάκτης ότι οι Φορείς υλοποιούν εγκεκριμένα έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από αυτό; 4) Γνώριζε ο συντάκτης ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί; 5) Γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους οι συντάκτες την επίσημη άποψη που κατέθεσε η Επιτροπή ‘Φύση 2000’, καθώς και η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ;6) Ποιους ή τι εξυπηρετούν οι εν λόγω συγχωνεύσεις ή ακόμα χειρότερο καταργήσεις ορισμένων φορέων; Μήπως τελικά όλα γίνονται μόνο χάριν εντυπωσιασμού; ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Το Δ.Σ. του Φορέα, ήδη με τις πρώτες φήμες περί κατάργησής του, κατά την από 06.09.2012 συνεδρίασή του, αποφάσισε να αποστείλει “Δελτίο Τύπου” ώστε να ενημερώσει τους πολίτες, ιδιαίτερα της Κεφαλονιάς, για την απαξιωτική και προσβλητική πρόταση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ! Αντί άλλων σχολίων, παραθέτω ορισμένα αποσπάσματα του “Δελτίου Τύπου”: Στη σχετική πρόταση της κ. Γεν. Γραμματέως του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αναφέρεται ότι μπορούν να παραμείνουν ορισμένοι Φορείς ως έχουν (5 από τους 29), διότι οι προστατευόμενες περιοχές τους ανταποκρίνονται στα εξής χαρακτηριστικά:1) διεθνή αναγνωρισιμότητα, 2) μοναδικότητα των προστατευόμενων αντικειμένων, 3) οικολογική και γεωγραφική αυτονομία και 4) ιστορικότητα της περιοχής. Σε αυτά απαντούμε ότι ο Εθνικός Δρυμός Αίνου υπερκαλύπτει όλα αυτά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, αρκεί κανείς να γνωρίζει, ότι το μοναδικό νησιωτικό δάσος Ελάτης που διαθέτει, ήτο γνωστό από τους ομηρικούς ακόμη χρόνους (όπου Αινησίου Διός ιερόν), ιδρύθηκε ως Εθνικός Δρυμός το 1962 (Β.Δ. 776/19 Νοεμβρίου 1962) για την μοναδικότητα του (αποτελεί τον “locus classicus” της ενδημικής Κεφαλληνιακής Ελάτης) και σήμερα αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (GR2220002ΤΚΣ), Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR2220006). Εκείνο, ίσως, στο οποίο ο Εθνικός Δρυμός Αίνου φαίνεται να ‘υστερεί’ είναι το μικρό του μέγεθος! Στην αξία όμως της βιοποικιλότητας δεν παίζει κανένα ρόλο το μέγεθος. Αντιθέτως, το μικρότερο μέγεθος, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN = Διεθνής ένωση για την διατήρηση της Φύσης), είναι εκείνο που δίνει μεγαλύτερη αξία στο προστατευτέο αντικείμενο! Στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου αυτή την στιγμή υλοποιούνται τα υποέργα καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, μανιταριών, ανάπτυξης και ραδιοχρονολόγησης της Ελάτης, των τύπων οικοτόπων και της δημιουργίας Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Εκείνο όμως που κυρίως έχει καταφέρει ο Φορέας είναι η σωστή Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, η Επόπτευση/Φύλαξη του Εθνικού Δρυμού και η καλή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους εργαζομένους στην γύρω περιοχή. Αυτό έχει επιτευχθεί χάρις στην επιμονή και τη συνεχή προσπάθεια του άρτια καταρτισμένου επιστημονικού (2 Διδάκτορες και 2 με ΜSc) και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, που έχει επιλεγεί από το Δ.Σ. του Φορέα μέσω Α.Σ.Ε.Π. Όλη αυτή η πολυετής προσπάθεια του Δ.Σ. και του προσωπικού του Φορέα, σήμερα επιβραβεύεται, δυστυχώς, με την προτεινόμενη κατάργησή του!Μια απόφαση κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου δημιουργεί σημαντικά ερωτηματικά, καθώς το προσδοκώμενο όφελος, κατά γενική ομολογία, αναμένεται μηδαμινό, ενώ αντιθέτως είναι προφανές ότι τα προβλήματα που θα ανακύψουν θα είναι ευρέων διαστάσεων, θα δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και θα έχουν σοβαρό κόστος, δημοσιονομικό και κοινωνικό, αλλά πρωτίστως περιβαλλοντικό! ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ…. 1. ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ! 2. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ! 3. ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Καθηγήτρια Γεωργία ΚαμάρηΠρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου