Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 4Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.Ειδικώς, η απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, με την οποία προσδιορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες (παρ. 1 περ. β), πρέπει να εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Διαφορετικά, μέχρι την έκδοσή της θα υπάρξει κενό και, ειδικά ως προς τις εκκρεμείς δίκες, οι οποίες, μάλιστα, συνεχίζονται χωρίς διακοπή, δεν θα υπάρχει υπηρεσία να τις παραλάβει.
 
 
Aμαργιανιτάκη Αναστασία
Η συγχώνευση των Εκπαιδευτικών μονάδων του ΟΤΕΚ στο Υπουργείο Τουρισμού,ότι είναι καινούργια αρχή για την αναβάθμιση των Σχολών και μια ευκαιρία για μια καλύτερη πορεία της τουριστικής κατάρτισης η οποία μένει στην ομπρέλα του κράτους,είναι μεγάλη η επιτυχία που η τουριστική κατάρτιση παραμένει στην ομπρέλα του κράτους εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον των Σχολών, των σπουδαστών γενικότερα.Για το λόγω αυτό θεωρώ ότι οι ευθύνες που αναλογούν στον καθένα απο εμας απο τώρα και μετά είναι μεγάλες, αφού ο τουρισμός τον οποίον υπηρετούμε, είναι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της χώρας μας.΄Οσον αφορά την δομή των εκπαιδευτικών μονάδων, θα ήθελα να κάνω μια επισύμανση όσον αφορά την παράγραφο 1β) (του άρθρου 4), το οποίο αναφέρει ότι σε κάθε μια απο τις περιφερειακές μονάδες που υφίστανται θα πρέπει να προϊσταται εκπαιδευτικός, δεν υπάρχει σε καμία υπηρεσία του δημοσίου τέτοια δέσμευση μόνο στην υπηρεσία την δική μας,αναγνωρίζεται έτσι το έργο μόνο κάποιων υπαλλήλων και παραγκονίζοντας και τους υπόλοιπους που προσφέρουν δεν θα πρέπει μέσα απο μια υπηρεσία να δύνονται ίσες ευκαιρίες σε όλους και όχι με την ειδικότητα τους, οι μισοί προσφέρουν, όχι βέβαια μήπως φωτογραφίζονται κάποιοι, όλοι προσφέρουμε στην υπηρεσία για τον λόγω αυτό θα πρέπει και η υπηρεσία να απευθύνεται σε όλους. Ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας που θεωρείται Εκπαιδευτικός Οργανισμός ορίζει κύριες θέσεις Διοικητικούς Υπαλλήλους.Για καλύτερη διαφάνεια αξιοκρατεία και δικαιοσύνη.
 
 
ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ STRIKES AGAIN
Αγαπητέ ΣΤΕΛΙΟ Δ. Το ΕΚΕΤΑ είναι ένας φορέας πρότυπο στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοσίου. Στη πραγματικότητα αν το Δημόσιο λειτουργούσε όπως το ΕΚΕΤΑ η χώρα μας δεν θα είχε φτάσει σ’ αυτό το χάλι. ΣΤΕΛΙΟ Δ. σ’ ενημερώνω πως η λειτουργία του ΕΚΕΤΑ στηρίζεται σε ερευνητικά προγράμματα που έρχονται απο το εξωτερικό και που ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ με ανταγωνιστικούς όρους. Επίσης σ’ ενημερώνω πως η χρηματοδότηση του τακτικού προυπολογισμού του κέντρου απο τη κεντρική κυβέρνηση είναι πολύ λιγότερο απο το 10%. Τίποτα δηλαδή.Το ΕΚΕΤΑ είναι ένας χώρος όπου παράγεται γνώση και μάλιστα πολύ υψηλής τεχνολογικής αξίας.Μία επίσκεψη στο χώρο θα σε έπειθε.
 
 
Ιάκωβος Βασάλος
Με το σχέδιο νόμου « Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», και ειδικότερα με το άρθρο 7, προτείνεται η ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου « Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)». Η κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ αποτελεί πλήγμα για την αναπτυξιακή πορεία της Θεσσαλίας και για αυτό τον λόγο οφείλετε να την σταματήσετε. Το « Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)» είναι ένα Ερευνητικό Κέντρο που Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας, έργο που συντόνισα από το 2006 έως το 2009. Συνεπώς είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το ΚΕΤΕΑΘ πραγματοποιεί σημαντικό έργο, που τεκμηριώνεται με βάση αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με αξιολόγησή του από επιτροπή διεθνών κριτών. Η δημιουργία του ΚΕΤΕΑΘ έγινε με κύριο σκοπό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει αντιμετωπίσει, έχει επιτύχει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. Από την εμπειρία μου στη δημιουργία του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) και του ΕΚΕΤΑ, έργα τα οποία συντόνισα από το 1985 έως το 2005, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι το ΚΕΤΕΑΘ έχει επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η πρόοδος την οποία έχει επιδείξει δεν ελήφθη υπόψη και με πρόσφατο νόμο τα τέσσερα Ινστιτούτα του ΚΕΤΕΑΘ συγχωνεύθηκαν σε ένα ενιαίο αυτόνομο Ινστιτούτο με την επωνυμία Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΤΕΑΘ). Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου το ΚΕΤΕΑΘ οδηγείται ουσιαστικά σε μαρασμό και σταδιακή κατάργηση. Το 1999 με προτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΙΤΧΗΔ αποφάσισε να αποσχιστεί από το διεθνούς φήμης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ( ΙΤΕ), αποδεχόμενο το επιχείρημα που προέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν το ΙΤΧΗΔ να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Η ιστορία επαναλαμβάνεται εκ του αντιθέτου στην περίπτωση του ΚΕΤΕΑΘ. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, ωστόσο, πρέπει να μένουν στον τόπο τους και να τον υπηρετούν, εάν έχουν ελπίδα να αναπτυχθούν και να μεγαλουργήσουν. Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διαχρονικά συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις της πολιτείας, το ΚΕΤΕΑΘ πρέπει να μείνει ανεξάρτητο με έδρα τον Βόλο, όπου έχει την έδρα του και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Είμαι αισιόδοξος ότι για το καλό της Ελλάδας και για την ευημερία της Θεσσαλίας θα ξεπεραστεί κάθε εμπόδιο και το ΚΕΤΕΑΘ θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ιάκωβος ΒασάλοςΟμότιμος Ερευνητής ΕΚΕΤΑ
 
 
Λεωνίδας
Μετά από υποτιθέμενη προετοιμασία 3 χρόνων στο θέμα της κατάργησης και συγχώνευσης φορέων του δημοσίου, ερευνητικά κέντρα και λαχαναγορές εμφανίζονται στην ίδια λίστα, στην ίδια μοίρα. Τα ερευνητικά κέντρα αντιμετωπίζονται ως διοικητικές υπηρεσίες. Αυτή είναι δυστυχώς η μοίρα της έρευνας στην Ελλάδα. Χωρίς ουσιαστικό σχέδιο, χωρίς προοπτική. Άρπα κόλα! Το ΚΕΤΕΑΘ έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στα λίγα χρόνια λειτουργίας του, με ελάχιστο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει δώσει πνοή ανάπτυξης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τις τοπικές βιομηχανίες και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας, και πολλούς άλλους τοπικούς φορείς. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις του είναι άριστες. Με ποια στοιχεία άραγε προκύπτει ότι το κράτος θα ωφεληθεί από την άνευ όρων ένταξη (και όχι συγχώνευση) του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ?