Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρακούλης Γιαννουκάκος
Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και όχι με αποσπασματικές κινήσεις που μόνο προχειρότητα επιδεικνύουν και θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και χρόνια. Η αναδιάρθρωση θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και πρέπει να γίνει μόνο ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΜΕ ΑΔΙΆΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΚΡΙΤΏΝ με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων.Η αναδιάρθωση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο τον ερευνητικό ιστό δηλ. ΟΛΑ τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα είτε εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ είτε όχι καθώς επίσης και όλες τις ερευνητικές δομές/ομάδες των Πανεπιστημίων.Οι όποιες συγχωνεύσεις γίνουν θα πρέπει να βασιστούν σε κριτήρια αξιοκρατικά και συνάφειας ανάμεσα στις επιστημονικές ομάδες ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα. Οι επιτροπές που θα αποφασίσουν για τις συγχωνεύσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικές και αξιοκρατικές και να θεσπίσουν κριτήρια τα οποία θα είναι Εθνικού επιπέδου και όχι κατά περίπτωση.ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ/ΜΕΛΩΝ.Θα πρέπει να ενισχυθούν εκείνες οι ομάδες οι οποίες είναι βιώσιμες και οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν από άλλες ομάδες οι οποίες δεν είναι βιώσιμες ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε κάποιο Ερευνητικό Κέντρο ή Πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε για παράδειγμα να ενισχυθεί η διδασκαλία στα Πανεπιστήμια από συναδέλφους ερευνητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι πολύ παραγωγικοί/ες στην έρευνα και να ενισχυθεί η έρευνα από συναδέλφους πανεπιστημιακούς που είναι πολύ παραγωγικοί/ες στην έρευνα μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.Θα πρέπει να δημιουργηθούν ΜΙΚΤΈΣ ΟΜΆΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΚΈΝΤΡΩΝ σύμφωνα με το πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Γαλλία) ιδιαίτερα ανάμεσα σε ομάδες που είναι πολύ παραγωγικές στην έρευνα και έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να διεκδικούν ανταγωνιστικά προγράμματα και άλλων μορφών χρηματοδότηση (π.χ. δωρεές, παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών προς όφελος φορέων/οργανισμών κλπ). Σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να ενταχθούν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι/ες έχουν επιστημονική συνάφεια αλλά δεν είναι αποτελεσματικοί/ες στη διεκδίκηση προγραμμάτων. Η ένταξη αυτή μπορεί να γίνει ΑΡΧΙΚΆ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΆ και στην πορεία να εκτιμηθεί εάν θα πρέπει κάποιες ομάδες να ενταχθούν υποχρεωτικά. Για όσους/ες συναδέλφους δεν καθίσταται δυνατό να ενταχθούν κάπου θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν προς τα ΤΕΙ ή τα ΑΕΙ με μόνο διδακτικές αρμοδιότητες. Εάν και αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει να μετακινούνται σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία.Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι εταιρείες οι οποίες κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ώστε να αναδειχθούν εκείνες που πραγματικά ενδιαφέρονται και εκείνες να ενισχυθούν ενώ αντίθετα θα πρέπει να αποκλείονται εταιρείες που έχουν δείξει «κακή συμπεριφορά» στο παρελθόν.
 
 
ΠΒ
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα το τελευταίο διάστημα, απαιτεί να γίνουν προσαρμογές με στόχο να εξοικονομηθεί δημόσιο χρήμα.Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να γνωρίζω, με αριθμούς, ποιά θα είναι η εξοικονόμηση από τη συγχώνευση των δύο οργανισμών. Με ποιο τρόπο, οι αξιολογήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, και ήταν πολλές, οδήγησαν στο συμπέρασμα πως ένας παραγωγικός ερευνητικός πόλος της Θεσσαλίας πρέπει οπωσδήποτε να συγχωνευτεί με το ΕΚΕΤΑ και να μεταφερθεί και αυτός στο ένα από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα; Πρόκειται απλά για κινήσεις εντυπωσιασμού, ώστε να αποδειχθεί στους δανειστές μας πως γίνονται αλλαγές; Αυτές είναι οι αλλαγές που απαιτούνται; Να καταργούνται (ουσιαστικά) φορείς τηε περιφέρειας (στην προκειμένη περίπτωση), άσχετα αν αυτοί είναι παραγωγικοί ή όχι;Δε θα αναφερθώ στο προσωπικό κόστος του κάθε εργαζόμενου ή συνεργαζόμενου που πλήγεται από τέτοιες σπασμωδικές (έχω την εντύπωση) κινήσεις, αυτό ούτως ή άλλως φαίνεται να μην αφορά κανέναν, με ενδιαφέρει απλά να μάθω ποιο ακριβώς θα είναι το συμφέρον που θα αποκομμίσει το κράτος από τη συγκεκριμένη συγχώνευση και που θα βοηθήσει τη χώρα.
 
 
Μαρία Τζωρτζοπούλου
Το ΕΚΚΕ είναι ένας ιστορικός φορέας που για 50 και πλέον χρόνια έχει υπηρετήσει την έρευνα,με περιορισμένη χρηματοδότηση,σε πολύ δυσκολους καιρούς, πάντα στηριγμένο στο ανθρώπινο δυναμικό του.Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ και του ΕΙΕ, όπως προτείνεται στο άρθρο 9, το μόνο που αποδεικνύει ειναι προχειρότητα που ίσως να εντάσσεταιστη συμπλήρωση κάποιου αριθμού των υπό συγχώνευση φορέων, για την πολυσυζητημένη αναδιάρθρωση. Η προτεινόμενη συγχώνευση ενώ δεν θα έχει κάποιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στους δύο φορείς.Είναι αναγκαίος ένας ευρύτερος σχεδιασμός του χώρου της έρευνας και σε αυτό το πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν,μετά από μελέτη, να προκύψουν οι όποιες συγχωνεύσεις και όχι ταυτόχρονα με άσχετους με την έρευνα φορείς. Μαρία Τζωρτζοπούλουσυνταξιούχος
 
 
Χρήστος
Διαφωνώ ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO.Δεν μπορώ να αντιληφθώ την λογική αυτής της ιδέας.Αντί αυτής της παράλογης συγχώνευσης να δοθούν αρμοδιότητες, στόχοι, να ενισχυθεί ο ΟΠΕ και βεβαίως να απαιτηθεί αποτελεσματικότητα και σοβαρό έργο.
 
 
Georgios
Πρόκειται για μια απόφαση, η οποία και καταδεικνύει την ισχύουσα μεθοδολογία νομοθέτησης.Όχι τόσο γιατί υπάρχουν και καταγράφονται διαφωνίες και κίνδυνοι από την εφαρμογή του Σχεδίου Νόμου, αλλά γιατί οι αρμόδιοι παράγοντες -δεν μπορεί παρά να- έχουν ενημερωθεί για τις σοβαρότατες επιπτώσεις που δημιουργεί η (με όποια μορφή) διάλυση του Ε.ΣΥ.Δ. Όπως και να βαπτισθεί, σε όποια κολυμπήθρα και αν πέσει μέσα.Ο στόχος, ο πραγματικός στόχος, του Σχεδίου Νόμου δεν έχει νόημα να αναλυθεί, ό,τι και να πει κάποιος είναι μια εικασία και ως τέτοια είναι εύκολο να αντιμετωπισθεί.Στην ουσία δεν έχει νόημα να επαναλάβω τα ορθά επιχειρήματα για το MLA, το EA, τον Καν 765/2008, τη διαπίστευση στη χώρα μας, τα Πιστοποιητικά, την οικονομική ζημιά, το κενό που θα δημιουργηθεί, το ποιοι και πως θα το καλύψουν (άλλη μια εικασία), τις σχέσεις μεταξύ Ε.ΣΥ.Δ, Ε.Ι.Μ και ΕΛ.Ο.Τ., τα ποια προβλήματα θα προκύψουν από αυτές, την ΕΒΕΤΑΜ, την αναγνώριση του νέου οργανισμού και ό,τι άλλο έχει αναφερθεί. Κρίνω ότι είναι ήδη γνωστά στο νομοθέτη και αυτό, αν μου επιτραπεί, είναι το πλέον ανησυχητικό. Αν δεν ήταν/είναι έτσι, είχες/έχεις να ελπίζεις κάπου.Το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι η πολύ σωστή, θα έλεγα και αυτονόητη, πρόταση, για προηγούμενη επικοινωνία με το EA/MLA.Δύο ακόμα σημεία προβληματισμού:Στο Δ.Σ. του νέου οργανισμού εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή εκπροσώπου-μέλους μόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο και όχι από άλλα επιμελητήρια ή/και φορείς (ενδεικτικά το ΓΕΩΤΕΕ). Θα μπορούσε να πει κάποιος πως ο αγροδιατροφικός τομέας δεν τυγχάνει καν εκπροσώπησης, αλλά αυτό είναι και μια γενικότερη κουβέντα.Το έργο του Ε.ΣΥ.Δ. πραγματοποιείται σε ένα βαθμό από εξωτερικούς αξιολογητές ή/και εμπειρογνώμονες για τους οποίους (αλίμονο) δεν γίνεται καμιά αναφορά στο Σχέδιο Νόμου. Αντίθετα έγινε λόγος σε αρκετά από τα σχόλια της διαβούλευσης, τα οποία και δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση ο όποιος χειρισμός του (καταρτισμένου και απόλυτα εξειδικευμένου) ανθρώπινου δυναμικού δεν πρέπει να εξαντληθεί σε προφορικές δηλώσεις, αλλά με κάποιο τρόπο να καταγραφεί.Τέλος, με βρίσκουν σύμφωνο τα όσα έχουν ειπωθεί για την απαραίτητη αναφορά στο όνομα του νέου οργανισμού, προσδιορισμού που να φανερώνει τον Εθνικό χαρακτήρα του. Αρχικά και σημειολογικά θα (υπο)δηλώνει την κρατική ομπρέλα και σε δεύτερο επίπεδο θα δίνει την απαιτούμενη αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός συνόρων.