Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Άγγελος Αντωνίου
Αν οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν λάβει γνώση των στοιχείων της ελλειμματικότητας του Ο.Κ.Α.Α, να’στε σίγουροι πως αυτήν την στιγμή δεν θα συζητούσαμε για την “απορρόφηση” της ΚΑΘ από αυτόν, ούτε φυσικά θα είχαν “απορροφηθεί” από τον Ο.Κ.Α.Α οι Ιχθυόσκαλες. Είναι γνωστό πως αρμόδιοι υπουργοί υπογράφουν και μνημόνια, χωρίς να τα διαβάσουν.