Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλκιβιάδης Κωνσταντίνος Κεφαλάς
Η αλλαγή του Ιστορικού ονόματος του ΕΙΕ, αφενός θα προκαλέσει σειρά διοικητικών δυσλειτουργιών, όπως την καθυστέρηση η ακόμα και την παύση των χρηματικών εισροών από τα ενεργά Ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αφετέρου θα μηδενίσει την πεντηκονταετή ερευνητική παρουσία του ΕΙΕ στον διεθνή Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο. Στις διεθνείς βάσεις δεδομένων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών φορέων, το νέο μόρφωμα θα είναι ανύπαρκτο, με αποτέλεσμα την σοβαρή μελλοντική υποβάθμιση του Ερευνητικού έργου του Κέντρου. Προκαλεί επίσης εύλογα ερωτηματικά στο προσωπικό του ΕΙΕ, η ευνοιοκρατική αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί ως προς την συμβατότητα της με την υπάρχουσα διοικητική νομοθεσία. Αλκιβιαδης-Κωνσταντινος ΚεφαλάςΔντης ΕρευνώνΕθνικό Ιδρυμα ΕρευνώνΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας.
 
 
Μάχη Παϊζη-Αποστολοπούλου
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Ο κόσμος της Έρευνας κατανοεί ότι η συγχώνευση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ αποτελεί ένα από τα «αναγκαία κακά» που μας έχουν συμβεί και προσπαθεί να επιδείξει πνεύμα κατανόησης. Όμως κάποια σημεία του νομοσχεδίου είναι αναγκαίο να επαναδιατυπωθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Ιδού κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις.1. (Αρθρο 2) Η μετονομασία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει: πρώτα, επειδή προσβάλλει την 54χρονη ιστορία ενός φορέα, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί και την επιστήμη της Ιστορίας, και έπειτα επειδή δημιουργεί προβλήματα στη διεθνή του ταυτότητα, στις διεθνείς συνεργασίες και διεθνείς συμβάσεις του (άλλοι σχολιαστές έχουν εκθέσει πιο πάνω τις λεπτομέρεις). Επιπλέον είναι εντελώς περιττή, αφού ήδη από τη σύλληψή του το ΕΙΕ υπηρετούσε τη διεπιστημονικότητα, συστεγάζοντας Κέντρα ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με εκείνα των θετικών επιστημών. Το ΕΚΚΕ είναι ένα Κέντρο που υπηρετεί κατεξοχήν τις ανθρωπιστικές επιστήμες· κατά συνέπεια, η ενσωμάτωσή του στο διεπιστημονικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν θεωρώ ότι αποτελεί μείωση, δεδομένου μάλιστα ότι θα διατηρήσει ισότιμα την επωνυμία του στο νέο πλαίσιο.2. (Αρθρο 4) Η ενισχυμένη εκπροσώπηση του εντασσόμενου φορέα στο Δ. Σ. του ΕΙΕ μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει, και μάλιστα «εμφυλιακά», κάτι που όλοι θέλουμε να αποτραπούν. Πρώτη φροντίδα ας είναι η εξασφάλιση της εσωτερικής ειρήνης, της ισορροπίας και της ισότιμης συμμετοχής στη διοίκηση.3. (Αρθρο 5) Η αποσιώπηση της πηγής χρηματοδότησης του εντασσόμενου φορέα θα προκαλέσει μέγιστα προβλήματα κοινωνικά. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι η μισθοδοσία του ΕΙΕ ―καμία άλλη δαπάνη πλέον, ούτε ερευνητικής παρουσίας και εκπροσώπησης δεν καλύπτεται― είναι κάθε μήνα προβληματική. Η αποσιώπηση λοιπόν των πόρων που θα καλύψουν τη νέα υπέρογκη δαπάνη μισθοδοσίας και στέγασης του ΕΚΚΕ αποτελεί φυγομαχία, η οποία θα μετατραπεί συντομότατα, φοβούμαστε, σε θρυαλλίδα ανάφλεξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το τελευταίο που χρειάζεται τη στιγμή αυτή ο τόπος. Μάχη Παïζη-ΑποστολοπούλουΙστορικόςΔιευθύντρια Ερευνών στο ΕΙΕ
 
 
Γεωργία Παχλιτζανάκη, Διοικητικά Υπεύθυνη ΚΕΤΕΑΘ
Επιστολή του Πρόεδρου, του Προσωπικού και των Συνεργατών του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), σχετικά με την επικείμενη συγχώνευσή του με το ΕΚΕΤΑ: Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2012Αρ. Πρωτ. 1693/12 Προς– κ. Μανιτάκη Αντώνη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Βολουδάκη Μανούσο, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης– κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο, Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού– κ. Μάγκλαρη Βασίλη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας Κοιν.– κ. Κωνσταντόπουλο Αθανάσιο, Πρόεδρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)– κα. Μεσθανέως Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας– Σύνοδος των Πρόεδρων των Ερευνητικών Κέντρων– κα. Στουμπούδη Μαρία, Πρόεδρο ΔΣ της ΕΕΕ– Κ.Ο. ΝΔ– Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ– Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ– Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ– Κ.Ο. ΔΗΜΑΡ– Κ.Ο. ΚΚΕ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και που περιλαμβάνει την ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής: α) Μια τέτοια συγχώνευση δεν προσφέρει καμία απολύτως οικονομία κλίμακας, αλλά αντιθέτως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε δύο ερευνητικά κέντρα τα οποία προσφέρουν ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη και αύξηση ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και είναι δείκτες αριστείας. β) Με βάση το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση παρατηρούμε πως η διαδικασία συγχώνευσης του ΚΕΤΕΑΘ με το ΕΚΕΤΑ δεν γίνεται με τον αντίστοιχο τρόπο όπως αυτή του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Καθώς και τα τέσσερα (4) ερευνητικά κέντρα εποπτεύονται από την ίδια αρχή και η λειτουργία τους διέπεται από το ίδιο νομικό καθεστώς, διερωτώμεθα προς τι η διάκριση στον τρόπο συγχώνευσης. Ζητούμε λοιπόν οι όποιες διατάξεις εφαρμοστούν στις συγχωνεύσεις των ερευνητικών κέντρων να είναι κοινές για όλα τα κέντρα. γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 7, θα πρέπει να διασφαλιστεί το όνομα του Ινστιτούτου ως Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), όπως και προτείνει στην υπ. αριθμ. πρωτ. 12127/18.9.12 επιστολή του ο καθ. Βασίλειος Μάγκλαρης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, και όχι να ενταχθεί με την ονομασία Ινστιτούτο Έρευνας Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΘ), καθώς και να παραμείνει η έδρα του Ινστιτούτου ΚΕΤΕΑΘ στη Θεσσαλία όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1, π.δ. 9/2006. Με την επωνυμία ΚΕΤΕΑΘ (brand name) έχουν συναφθεί όλα τα προγράμματα, συμβόλαια, υπηρεσίες του κέντρου και με αυτό το όνομα συνεχίζουν να συντάσσονται τα τωρινά. Αντιλαμβάνεστε ενδεχόμενη μεταβολή του ονόματος τι προβλήματα θα δημιουργήσει. δ) Στην παρ. 2 του άρθρου 7, θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τόπος εργασίας του διοικητικού προσωπικού ΙΔΑΧ που θα πρέπει να στελεχώσει την διοίκηση του Ινστιτούτου. Αναφέρουμε ενδεικτικά αντίστοιχες περιπτώσεις Ινστιτούτων που λειτουργούν εκτός της έδρας/πόλης του Ερευνητικού Κέντρου όπως το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα και το Ινστιτούτο Επιστήμων Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του ΙΤΕ στην Πάτρα που απασχολεί τρία (3) και δέκα (10) άτομα διοικητικό προσωπικό αντίστοιχα. ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 7, θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου «ιδίως στους τομείς της α) Μηχανοτρονικής, β) Βιοιατρικής, γ) Αγροτεχνολογίας και δ) Κινησιολογίας.» στ) Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση α, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μεταφορά δεν θα είναι «φυσική» και ότι το ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό θα στελεχώσει το Ινστιτούτο στην Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση β, θα πρέπει να γίνει μέριμνα να διατηρηθεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕΤΕΑΘ στην δομή στη Θεσσαλία. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 περίπτωση δ, θα πρέπει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου να έχει ίδιες αρμοδιότητες με αντίστοιχους Διευθυντές Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 στην ενότητα στ, θα πρέπει να προστεθεί, από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, ήτοι 01.01.2013, ότι η επιχορήγηση του ΕΚΕΤΑ θα αυξηθεί τόσο, ώστε να καλύπτονται οι δαπάνες για τη μισθοδοσία και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ΚΕΤΕΑΘ. Με γνώμονα τα παραπάνω, παρακαλούμε για την δικιά σας συμβολή στην τροποποίηση του άρθρου 7 του σχεδίου νόμου όπως αυτό κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση με βάση τις δικές μας προτάσεις. Ο Πρόεδρος, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες τουΚέντρου Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Οι 128 υπογράφοντες της επιστολής αναφέρονται στον εξής σύνδεσμο:http://www.cereteth.gr/files/2012/10/Ipografontes-Epistolis-1.pdf
 
 
Εφη Κώνστα
Στηρίζω απόλυτα την τοποθέτηση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι η μη αναφορά στα άρθρα 7 και 9 για μεταφορά των προϋπολογισμών του ΕΚΚΕ και του ΚΕΤΕΑΘ αντίστοιχα στο ΕΙΕ και ΕΚΕΤΑ δεν είναι τυχαία. Υποκρύπτει απολύσεις στο προσωπικό που δεν θα φαίνεται ότι τις κάνει η συγκυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ) αλλά τα Ερευνητικά Κέντρα από τι στιγμή που δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τις νέες δομές. Είναι σαφές ότι το ΕΚΚΕ και το ΚΕΤΕΑΘ δεν θα αποτελέσουν τις «Ιφιγένειες» αλλά το «προσάναμμα» στο βωμό της διάλυσης των υπόλοιπων Ερευνητικών Κέντρων.
 
 
Κ. Χρυσοχοΐδης (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΙΕ-ΕΙΕ
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 258 (I.I.E.) Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠροςΚαθηγητή κ. Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή κ. Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση:-Καθηγητή κ. Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας -Δρ. κυρία Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερυνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Μετά την εξαγγελθείσα ένταξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), στην συνεδρίασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε το θέμα και θεωρεί την ένταξη αυτή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του (1958) είχε σχεδιαστεί προκειμένου να περιλάβει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, πράγμα που θα είχε πραγματοποιηθεί εάν είχε τηρηθεί έκτοτε μια ενιαία και συνεπής στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του το ΕΙΕ υπηρέτησε τη διεπιστημονική συνεργασία και τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων, προσεγγίσεων και επιστημονικών αντικειμένων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνύπαρξη ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί μόνον θετικά και προς αμοιβαίο όφελος. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ θα είχε νόημα μόνο αν γινόταν στο πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής και ουσιώδους σχεδιασμού και να μην αποτελούσε μια άνωθεν επιβεβλημένη διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθούν και να επιλυθούν εκ των προτέρων τα όποια νομικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα προκύπτουν από την τυχόν συνένωση και ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ ως ενός από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκ των άνω επιβαλλόμενη συνένωση θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΕ. Θεωρούμε επίσης απολύτως αναγκαίο, σε περίπτωση συνένωσης, να διατηρηθεί η επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», η οποία καλύπτει προφανώς και τις κοινωνικές επιστήμες που υπηρετεί το ΕΚΚΕ, και αποτελεί το σήμα ενός ιστορικού και διεθνώς αναγνωρίσιμου εθνικού ερευνητικού φορέα. O Πρόεδρος Κρίτων Χρυσοχοΐδης Tα Mέλη Χαράλαμπος ΓάσπαρηςΓαβριέλλα ΠαρισάκηΓιώργος Τόλιας