Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
Εν όψει της επικείμενης ένταξης του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) στο ΕΙΕ (ΝΠΙΔ) σας γνωστοποιώ τις παρακάτω προσωπικές απόψεις: Το όνομα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – ΕΙΕ – και National Hellenic Research Foundation – NHRF – διεθνώς, είναι αρκετά ευρύ και συμπεριλαμβάνει ανεξαιρέτως το σύνολο των επιστημών και άρα μπορεί να περιλάβει και την νέα εντασσόμενη ερευνητική δραστηριότητα του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Επιπρόσθετα, πληθώρα από εθνικές και διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες πραγματοποιούνται ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα αποφέροντας σημαντικούς πόρους στην ελληνική οικονομία, έχουν συναφθεί με τον φορέα ΕΙΕ (NHRF διεθνώς). Οποιαδήποτε παρέμβαση στην επωνυμία National Hellenic Research Foundation – NHRF – θα έχει ως αποτέλεσμα την βίαιη παρέμβαση και εξαφάνιση του ΕΙΕ από τις μεγαλύτερες διεθνείς βάσεις δεδομένων με ανεπανόρθωτη ζημιά στον ερευνητικό ιστό της χώρας. Δεν προβλέπεται τρόπος χρηματοδότησης του ΕΙΕ μετά την απορρόφηση σε αυτό του ΕΚΚΕ γεγονός που θα διογκώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα του ΕΙΕ που σχετίζονται με την ελλειματική χρηματοδότησή του. Σημαντικότερο όλων θα ήταν να υπάρξει αύξηση της επιχορήγησης στο ΕΙΕ – ο νέος προϋπολογισμός θα πρέπει τουλάχιστον να μην είναι μικρότερος από το άθροισμα των προϋπολογισμών των υπαρχόντων για το ΕΚΚΕ και το ΕΙΕ – έτσι ώστε να καλυφθούν εξολοκλήρου οι νέες λειτουργικές ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ. Τέλος, το γεγονός οτι οι εκπρόσωποι του ΕΚΚΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται να είναι τρεις – αντιβαίνοντας στο Ν. 1514/1985 – αναμένεται να επιφέρει δυσλειτουργεία στις αποφάσεις και το έργο του ΔΣ του ΕΙΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από ισότιμη και ισοδύναμη εκπροσώπευση όλων των Ινστιτούτων του Φορέα. Με εκτίμηση,Νίκος ΤαγματάρχηςΚύριος Ερευνητής ΙΘΦΧ / ΕΙΕΜέλος ΕΓΣ-ΙΘΦΧ / ΕΙΕ
 
 
Στέργιος Πίσπας
Μερικά προσωπικά σχόλια σχετικά με το άρθρο 9 του παρόντος νομοσχεδίου:α) Δεν υπάρχει λόγος αλλαγής του ονόματος του ΕΙΕ μιας και αυτό είναι αρκετά ευρύ για να περιλάβει και την νέα εντασσόμενη ερευνητική δραστηριότητα στις κοινωνικές επιστήμες.β) Για την ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ πρέπει να προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επιχορήγησης προς το νέο φορέα που δημιουργείται κατά ποσό αντίστοιχο με τις ανάγκες μισθοδοσίας και λειτουργίας του ΕΚΚΕ που εντάσσεται. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά, ενώ αντίθετα γίνεται λόγος για ανάληψη νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων του ΕΚΚΕ από το ΕΙΕ, περιλαμβανομένου του ενοικίου του κτιρίου που τώρα στεγάζεται το ΕΚΚΕ. Πώς αναμένεται να αναληφθούν αυτές οι υποχρεώσεις; Με τον ήδη κουτσουρεμένο, ουσιαστικά λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων από πλευράς της πολιτείας, προϋπολογισμό του ΕΙΕ;γ) Δεν είναι λογικό, ούτε φυσικά δίκαιο στη σύνθεση του ΔΣ του νέου φορέα να περιλαμβάνονται τέσσερεις εκπρόσωποι των εργαζομένων (δύο από το «παλιό» ΕΙΕ και δύο από το ΕΚΚΕ). Από τη στιγμή που συστήνεται νέος φορέας το λογικό είναι να υπάρχουν δύο εκπρόσωποι (ερευνητών και λοιπού προσωπικού) που θα αναδειχθούν με ψηφοφορία και θα εκπροσωπούν όλο το προσωπικό του νέου φορέα. Τέλος ένα γενικότερο σχόλιο/απορία (σε σχέση και με το άρθρο 7): σε τι αποσκοπεί η συγχώνευση τεσσάρων ερευνητικών κέντρων με το παρόν σχέδιο νόμου χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον επιστημονική αξιολόγηση και οικονομικοτεχνική μελέτη που να τεκμηριώνει την εξοικονόμηση πόρων και την απρόσκοπτη συνέχεια του ερευνητικού έργου των ερευνητικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται; Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ, μιας και οποιαδήποτε συγχώνευση/αναδιάταξη ερευνητικών κέντρων λογικά, και εφόσον πραγματικά ενδιαφέρει την πολιτεία η ύπαρξη ερευνητικών κέντρων που να είναι ανταγωνιστικά στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον, πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη και συντονισμένη, με επιστημονικά κριτήρια αναδιάρθρωση όλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, πρωτίστως προς όφελος της επιστημονικής έρευνας και κατά συνέπεια και της κοινωνίας; Σ. ΠίσπαςΕρευνητής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
 
 
Ι. Βώβου
Η προβλεπόμενη συγχώνευση του ΕΙΕ και του ΕΚΚΕ και η υπαγωγή του τελευταίου στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί, κατά την άποψή μου, μείζονα υποβάθμιση της σημασίας των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στον τόπο μας, εν μέσω, μάλιστα, μίας περιόδου κρίσης κατά την οποία ο ρόλος τους είναι ύψιστης σημασίας για την ουσιαστική ανασυγκρότηση των κοινωνικών δομών και πρακτικών. Στερεί δε από την ελληνική κοινωνία ένα σημαντικό πνεύμονα παραγωγής σκέψης και δράσης στο σύγχρονο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να αναπτύξει θεσμικά και πρακτικά σε διεθνές επίπεδο. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με υποθήκευση της παιδείας των επόμενων γενιών. I. ΒώβουΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΠάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 
 
Μούσδης Γιώργος
Η ΅ένωση“ αυτών των 2 ιστορικών και με διεθνή αναγνώριση κέντρων δεν θα επιφέρει τίποτα εκτός από την υποβάθμιση και των δύο. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην αναλογική αύξηση της επιχορήγησης αποκαλύπτει την πρόθεση για εγκατάλειψη της έρευνας στην τύχη της.Επίσης μια σειρά από τις παρούσες διατάξεις καταστρέφουν ακόμα και αυτές τις λίγες πιθανότητες επιβίωσης αυτής της συνένωσης.Χωρίς κανένα ορατό όφελος αλλάζει το ιστορικό και αναγνωρισμένο όνομα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (National Hellenic Research Foundation) σε «ΕΙΕ – Κέντρο Ιστορικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών» σβήνοντας μια υπερπεντακοετή πετυχημένη ιστορία και παρουσία στα διεθνή δρώμενα και αρχίζοντας από την αρχή.Απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την χρηματοδότηση του νέου κέντρου παρα μόνο στην διάταξη 5 παράγραφος στ αναφέρεται στην λήξη της μίσθωσης του κτιρίου του ΕΚΚΕ. (Αλήθεια που θα στεγαστεί?)Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παρόλο που προβλέπει αυξημένη εκπροσώπηση των ερευνητών και του προσωπικού αυτή είναι ανισομερής με αποτέλεσμα να ενσπείρει διχόνοιες και αντιδικίες στο προσωπικό.Ας αποσυρθεί λοιπόν αυτό το άρθρο και ας δώσουμε την δυνατότητα στην έρευνα να δουλέψει και να συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας.Μούσδης ΓιώργοςΕρευνητής ΙΘΦΧ -EIE