Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Π.
Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο dimitris p. και τον κ. Αντωνόπουλο. Το ΙΟΚ πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται σε όποια μορφή κρίνει η πολιτική ηγεσία για την μείωση του διοικητικού κόστους, αλλά να συνεχίσει να υφίσταται, κάνοντας χρήση της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί, διότι όντως δεν συνειδητοποιήθηκε ποτέ ο σημαντικότατος ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας τέτοιος οργανισμός στην ανάπτυξη της χώρας.
 
 
Χρήστος Ριζιώτης
Συμφωνώντας απόλυτα με τις προφανείς κατά την άποψή μου θέσεις και επιφυλάξεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών θα ήθελα να εκδηλώσω και προσωπικά την απόλυτη αντίθεσή μου στην οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης αλλαγής του ονόματος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Έχοντας μόλις επιστρέψει από μια συνάντηση ερευνητικού έργου στη Ιταλία καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία από την προκαταβολική αναστάτωση και προβληματισμό που μπορούν να επιφέρουν στην ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα η ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης τέτοιων πρόχειρων και ξαφνικών τροποποιήσεων.Στη συνάντηση του έργου στο οποίο μετέχουν πολλοί ισχυροί ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της αμυντικής βιομηχανίας διαπίστωσα την έκπληξή τους στην σχεδιαζόμενη αλλαγή ονόματος του φορέα που εκπροσωπώ (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) στο έργο και με τον οποίο συνεργάζονται και ελπίζουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται … αν και δεν μπορούν τελικά να γνωρίζουν ποιος θα είναι και πως θα ονομάζεται στο άμεσο μέλλον αυτός ο φορέας !!! Η έκπληξη αυτή μεταφράστηκε και επεκτάθηκε σύντομα σε έντονη ανησυχία από μέρους τους για την διατήρηση της οντότητας του ΕΙΕ και της νομικής και τυπικής εκπροσώπησης εγείροντας διοικητικά θέματα επιπρόσθετης γραφειοκρατίας στη διαχείριση του έργου. Η συγχώνευση ενός άλλου διαφοροποιημένου θεματικά φορέα (ΕΚΚΕ) και η ενδεχόμενη χωροταξική συρρίκνωση και οικονομική υποβάθμιση δημιούργησε σε μέρη της κοινοπραξίας επιπλέον σκέψεις για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΕΙΕ και την δυνατότητα άρτιας κάλυψης των οργανωτικών θεμάτων και της οικονομικής κάλυψης του έργου. Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση του έργου διαπίστωσα ένα ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό των εταίρων σχετικά με την οργανωτική βιωσιμότητα του εταίρου τους ΕΙΕ όπου παρά την άψογη ερευνητική συνεργασία αναπτύσσει σε αυτούς ένα έντονο αίσθημα αβεβαιότητας που δυσχεραίνει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών ιδιαίτερα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον ταχέως αναπτυσσόμενων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων και εργαστηρίων.Η αρνητική διαπραγματευτική θέση που έχουν οι Έλληνες Ερευνητές, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, για την οργάνωση ερευνητικών συνεργασιών και έργων, δυσχεραίνεται εξαιρετικά με τις παρούσες ενέργειες πρόχειρης αλλαγής της οργάνωσης και ονόματος των φορέων τους οδηγώντας σε κατάργηση ουσιαστικά της υπόστασής τους ειδικά όταν πρόκειται για ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΙΕ όπου για τους ξένους εταίρους η έννοια του «National Hellenic Research Foundation» είναι ιδιαίτερης σημασίας με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αλλοίωσή της να έχει ανάλογες αρνητικές συνέπειες. Δρ. Χρήστος ΡιζιώτηςΕρευνητήςΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας ΙΘΦΧΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΙΕ
 
 
Μ. Παντελίδου/ Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Το ΕΚΚΕ, μόνος εθνικός φορέας κοινωνικής έρευνας, κεντρικό πεδίο πρακτικής άσκησης νέων κοινωνικών επιστημόνων, βασική δομή έρευνας κοινωνικών προβλημάτων και αλλαγών, ιστορικός φορέας έρευνας της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, φυτώριο νέων ερευνητών στις κοινωνικές επιστήμες, δομή μεγαλόψυχης στήριξης νεωτερικών και κριτικών προσεγγίσεων ακόμη και «εξωτερικών συνεργατών», το ΕΚΚΕ της αναζήτησης, της αμφισβήτησης, της κριτικής και της δημιουργίας δεν αξίζει τέτοια τύχη. Μόνο κοντόφθαλμες, ανεπεξέργαστες και ανυποψίαστες πολιτικές θα επεδίωκαν να το υποβαθμίσουν, φτωχαίνοντας την ερευνητική και ακαδημαϊκή παραγωγή στην Ελλάδα της κρίσης. Καμία διέξοδος στην κρίση δεν μπορεί να βρεθεί, αν δεν μελετηθούν οι πολιτισμικές και κοινω νικές συνιστώσες της διαμόρφωσής της, αν δεν διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και αν δεν εκπαιδευτούν νέοι/ες ερευνητές/τριες για να «φανταστούν υπέυθυνα το μέλλον» μας, όπως θα έλεγε ο Κ.Τσουκαλάς, παλαιός πρόεδρός του.
 
 
E. Kουράκου
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η κατάργηση δια της συγχωνεύσεως της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα των αποφάσεων. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια μιας το ΕΚΚΕ, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο πουεργάζεται σε αυτό σήμερα. Για άλλη μια φορά , μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις και χωρίς ουσιαστική εξοικονομιση πόρων, επιχειρείται να σταματήσει τομακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που επί 60 χρόνια συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικών ζητημάτων καιπροβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας E. Kουράκου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,evkour@gmail.com