Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ι. Βώβου
Η προβλεπόμενη συγχώνευση του ΕΙΕ και του ΕΚΚΕ και η υπαγωγή του τελευταίου στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί, κατά την άποψή μου, μείζονα υποβάθμιση της σημασίας των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στον τόπο μας, εν μέσω, μάλιστα, μίας περιόδου κρίσης κατά την οποία ο ρόλος τους είναι ύψιστης σημασίας για την ουσιαστική ανασυγκρότηση των κοινωνικών δομών και πρακτικών. Στερεί δε από την ελληνική κοινωνία ένα σημαντικό πνεύμονα παραγωγής σκέψης και δράσης στο σύγχρονο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να αναπτύξει θεσμικά και πρακτικά σε διεθνές επίπεδο. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με υποθήκευση της παιδείας των επόμενων γενιών. I. ΒώβουΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΠάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 
 
Μούσδης Γιώργος
Η ΅ένωση“ αυτών των 2 ιστορικών και με διεθνή αναγνώριση κέντρων δεν θα επιφέρει τίποτα εκτός από την υποβάθμιση και των δύο. Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην αναλογική αύξηση της επιχορήγησης αποκαλύπτει την πρόθεση για εγκατάλειψη της έρευνας στην τύχη της.Επίσης μια σειρά από τις παρούσες διατάξεις καταστρέφουν ακόμα και αυτές τις λίγες πιθανότητες επιβίωσης αυτής της συνένωσης.Χωρίς κανένα ορατό όφελος αλλάζει το ιστορικό και αναγνωρισμένο όνομα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (National Hellenic Research Foundation) σε «ΕΙΕ – Κέντρο Ιστορικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών» σβήνοντας μια υπερπεντακοετή πετυχημένη ιστορία και παρουσία στα διεθνή δρώμενα και αρχίζοντας από την αρχή.Απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την χρηματοδότηση του νέου κέντρου παρα μόνο στην διάταξη 5 παράγραφος στ αναφέρεται στην λήξη της μίσθωσης του κτιρίου του ΕΚΚΕ. (Αλήθεια που θα στεγαστεί?)Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου παρόλο που προβλέπει αυξημένη εκπροσώπηση των ερευνητών και του προσωπικού αυτή είναι ανισομερής με αποτέλεσμα να ενσπείρει διχόνοιες και αντιδικίες στο προσωπικό.Ας αποσυρθεί λοιπόν αυτό το άρθρο και ας δώσουμε την δυνατότητα στην έρευνα να δουλέψει και να συμβάλει στην ανάκαμψη της χώρας.Μούσδης ΓιώργοςΕρευνητής ΙΘΦΧ -EIE
 
 
Κωνσταντίνος Σαρρής
Συμφωνώντας απόλυτα με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών θα ήθελα να εκδηλώσω και προσωπικά την απόλυτη αντίθεσή μου στην οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης αλλαγής του ονόματος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
 
 
Θεόδωρος Μερκούρης
Κύριε υπουργέ, Είναι γνωστό ότι τα Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται από διεθνείς επιτροπές από το 1995, με την τελευταία αξιολόγηση να έχει πραγματοποιηθεί το 2005. Επίσης, οσάκις απαιτείται αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, η διεθνής πρακτική προϋποθέτει πρόσφατη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Έτσι, εφ’όσον θεωρούμε την Ελλάδα ανήκουσα στις πολιτισμένες χώρες δυτικού τύπου, θα ήταν ενδεδειγμένο τα αρμόδια Υπουργεία να μην προχωρήσουν την παρούσα χρονική στιγμή σε συγχωνεύσεις ορισμένων μόνον Ερευνητικών Κέντρων. Οι εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού της έρευνας, με στόχο την ουσιαστική και σε βάθος χρόνου οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανασυγκρότηση της χώρας. Οποιαδήποτε βιαστική και ατεκμηρίωτη ενέργεια θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την ερευνητική υποδομή της χώρας μας, που με πολύ μόχθο, υπομονή, εργατικότητα και κόστος οικοδομήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Αν παρόλα αυτά η πολιτική ηγεσία επιμένει στις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις, οφείλει τουλάχιστον να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των φορέων που αναγκαστικά συνενώνει. Δυστυχώς, στον προς διαβούλευση νόμο δεν προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση του ΕΙΕ ώστε να αναλάβει τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα ενός ακόμη ερευνητικού ινστιτούτου. Σημειώνω ότι ο τρέχων προϋπολογισμός του ΕΙΕ είναι ελλειμματικός και δεν επαρκεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπάρχοντος προσωπικού. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στη ψήφιση του σχεδίου νόμου, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, είναι σίγουρο οτι ΕΙΕ και ΕΚΚΕ θα βουλιάξουν στο οικονομικό τέλμα που θα δημιουργηθεί με απρόσμενες συνέπειες. Όσον αφορά τις ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν το -μετά την ένταξη του ΕΚΚΕ- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» («National Hellenic Research Foundation»), η οποία αντικατοπτρίζει την πολυθεματικότητά του και οπωσδήποτε καλύπτει τις δραστηριότητες του ΕΚΚΕ, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη ιστορικά και επιστημονικά και έχει επιβληθεί στο διεθνές επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο με χιλιάδες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων. Σε πρόσφατη διεθνή κατάταξη (research ranking) που περιέλαβε 3042 φορείς απ’ όλο τον κόσμο το ΕΙΕ, με την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation», κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημοσιευμένου έργου των φορέων. Η προβολή της χώρας μας στο διεθνές και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό επιστημονικό πεδίο μέσω του ΕΙΕ δεν πρέπει να απεμποληθεί με την αλλαγή της επωνυμίας «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών». Είναι προφανές, οτι η μετονομασία του ΕΙΕ (παράγραφος 2 του άρθρου 09) με την προσθήκη του προσδιορισμού « Κέντρο Θετικών, Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών» είναι περιττή, αποπροσανατολιστική και ως εκ τούτου απαράδεκτη. Η προτεινόμενη, στο σχέδιο νόμου, προνομιακή εκπροσώπηση του ΕΚΚΕ στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΕ συνιστά παραβίαση κάθε σχέσης ισοτιμίας μεταξύ των Ινστιτούτων, όπως προβλέπεται στο νόμο 1514/1984 περί έρευνας. Η πρόβλεψη για ειδικούς εκπροσώπους του προσωπικού του ΕΚΚΕ, που δεν θα είναι το πολυπληθέστερο ή το ισχυρότερο επιστημονικά ινστιτούτο στο ΕΙΕ, επιβάλλει διαχωριστικές γραμμές στο προσωπικό και υπονομεύει την συνοχή του ΔΣ. Είναι φανερό, οτι η παράγραφος 4 περί της συνθέσεως του ΔΣ του ΕΙΕ πρέπει να αποσυρθεί γιατί είναι παράλογη, αντιπαραγωγική και άδικη. Με τιμή,Θεόδωρος ΜερκούρηςΔ/ντης ΕρευνώνΜέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ