Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος Ριζιώτης
Συμφωνώντας απόλυτα με τις προφανείς κατά την άποψή μου θέσεις και επιφυλάξεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών θα ήθελα να εκδηλώσω και προσωπικά την απόλυτη αντίθεσή μου στην οποιαδήποτε προσπάθεια τροποποίησης αλλαγής του ονόματος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.Έχοντας μόλις επιστρέψει από μια συνάντηση ερευνητικού έργου στη Ιταλία καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία από την προκαταβολική αναστάτωση και προβληματισμό που μπορούν να επιφέρουν στην ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα η ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης τέτοιων πρόχειρων και ξαφνικών τροποποιήσεων.Στη συνάντηση του έργου στο οποίο μετέχουν πολλοί ισχυροί ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της αμυντικής βιομηχανίας διαπίστωσα την έκπληξή τους στην σχεδιαζόμενη αλλαγή ονόματος του φορέα που εκπροσωπώ (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) στο έργο και με τον οποίο συνεργάζονται και ελπίζουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται … αν και δεν μπορούν τελικά να γνωρίζουν ποιος θα είναι και πως θα ονομάζεται στο άμεσο μέλλον αυτός ο φορέας !!! Η έκπληξη αυτή μεταφράστηκε και επεκτάθηκε σύντομα σε έντονη ανησυχία από μέρους τους για την διατήρηση της οντότητας του ΕΙΕ και της νομικής και τυπικής εκπροσώπησης εγείροντας διοικητικά θέματα επιπρόσθετης γραφειοκρατίας στη διαχείριση του έργου. Η συγχώνευση ενός άλλου διαφοροποιημένου θεματικά φορέα (ΕΚΚΕ) και η ενδεχόμενη χωροταξική συρρίκνωση και οικονομική υποβάθμιση δημιούργησε σε μέρη της κοινοπραξίας επιπλέον σκέψεις για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΕΙΕ και την δυνατότητα άρτιας κάλυψης των οργανωτικών θεμάτων και της οικονομικής κάλυψης του έργου. Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση του έργου διαπίστωσα ένα ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό των εταίρων σχετικά με την οργανωτική βιωσιμότητα του εταίρου τους ΕΙΕ όπου παρά την άψογη ερευνητική συνεργασία αναπτύσσει σε αυτούς ένα έντονο αίσθημα αβεβαιότητας που δυσχεραίνει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών ιδιαίτερα σε ένα εξόχως ανταγωνιστικό περιβάλλον ταχέως αναπτυσσόμενων ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων και εργαστηρίων.Η αρνητική διαπραγματευτική θέση που έχουν οι Έλληνες Ερευνητές, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας, για την οργάνωση ερευνητικών συνεργασιών και έργων, δυσχεραίνεται εξαιρετικά με τις παρούσες ενέργειες πρόχειρης αλλαγής της οργάνωσης και ονόματος των φορέων τους οδηγώντας σε κατάργηση ουσιαστικά της υπόστασής τους ειδικά όταν πρόκειται για ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΙΕ όπου για τους ξένους εταίρους η έννοια του «National Hellenic Research Foundation» είναι ιδιαίτερης σημασίας με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αλλοίωσή της να έχει ανάλογες αρνητικές συνέπειες. Δρ. Χρήστος ΡιζιώτηςΕρευνητήςΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας ΙΘΦΧΕθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΙΕ
 
 
Μ. Παντελίδου/ Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Το ΕΚΚΕ, μόνος εθνικός φορέας κοινωνικής έρευνας, κεντρικό πεδίο πρακτικής άσκησης νέων κοινωνικών επιστημόνων, βασική δομή έρευνας κοινωνικών προβλημάτων και αλλαγών, ιστορικός φορέας έρευνας της κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, φυτώριο νέων ερευνητών στις κοινωνικές επιστήμες, δομή μεγαλόψυχης στήριξης νεωτερικών και κριτικών προσεγγίσεων ακόμη και «εξωτερικών συνεργατών», το ΕΚΚΕ της αναζήτησης, της αμφισβήτησης, της κριτικής και της δημιουργίας δεν αξίζει τέτοια τύχη. Μόνο κοντόφθαλμες, ανεπεξέργαστες και ανυποψίαστες πολιτικές θα επεδίωκαν να το υποβαθμίσουν, φτωχαίνοντας την ερευνητική και ακαδημαϊκή παραγωγή στην Ελλάδα της κρίσης. Καμία διέξοδος στην κρίση δεν μπορεί να βρεθεί, αν δεν μελετηθούν οι πολιτισμικές και κοινω νικές συνιστώσες της διαμόρφωσής της, αν δεν διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και αν δεν εκπαιδευτούν νέοι/ες ερευνητές/τριες για να «φανταστούν υπέυθυνα το μέλλον» μας, όπως θα έλεγε ο Κ.Τσουκαλάς, παλαιός πρόεδρός του.
 
 
E. Kουράκου
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η κατάργηση δια της συγχωνεύσεως της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα των αποφάσεων. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια μιας το ΕΚΚΕ, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο πουεργάζεται σε αυτό σήμερα. Για άλλη μια φορά , μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις και χωρίς ουσιαστική εξοικονομιση πόρων, επιχειρείται να σταματήσει τομακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που επί 60 χρόνια συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικών ζητημάτων καιπροβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας E. Kουράκου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,evkour@gmail.com
 
 
Ε.Ι. Καμίτσος (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΘΦΧ-ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012————————————————————— Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ. (ΙΘΦΧ): 1019 ΠροςΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΚοινοποίησηΚαθηγητή Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας Δρ. Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Εποπτείας Ερευνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Θέμα: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Εν όψει των επικείμενων συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου τομέα, στις οποίες περιλαμβάνονται και ορισμένα Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) θα επιθυμούσε να σας γνωστοποιήσει τις απόψεις του. 1) Δεδομένου ότι τα Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται από διεθνείς επιτροπές ήδη από το 1995, με την τελευταία αξιολόγηση να έχει πραγματοποιηθεί 2005, και δοθέντος ότι η διεθνής πρακτική αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού προϋποθέτει πρόσφατη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση κλίμακας, θα ήταν ενδεδειγμένο τα αρμόδια Υπουργεία να μη προχωρήσουν την παρούσα χρονική στιγμή σε συγχωνεύσεις ορισμένων μόνον Ερευνητικών Κέντρων. Οι εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού της έρευνας, με στόχο την ουσιαστική και σε βάθος χρόνου οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική ανασυγκρότηση της χώρας. Οποιαδήποτε βιαστική και ατεκμηρίωτη ενέργεια θα μπορούσε να βλάψει ανεπανόρθωτα την ερευνητική υποδομή της χώρας μας, που με πολύ μόχθο, υπομονή, εργατικότητα και κόστος οικοδομήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. 2) Το ΕΙΕ κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση στον Ερευνητικό χάρτη της χώρας και λόγω της επιστημονικής πολυθεματικότητάς του, η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή Ερευνητικών Κέντρων άλλων χωρών (CNRS-Γαλλία, Max Planck-Γερμανία, TUBITAK-Τουρκία κλπ). Επιπροσθέτως, η συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΙΕ έχει αποδειχθεί οικονομικά και επιστημονικά επωφελής. Για παράδειγμα, η εκ των πραγμάτων ουσιαστικότερη συμμετοχή των Ινστιτούτων θετικών επιστημών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα, καθώς και η μεγαλύτερη συμβολή τους στα οικονομικά του ΕΙΕ μέσω εισφορών στα γενικά έξοδα (overheads) και συγχρηματοδοτήσεων (matching funds), αποβαίνει σε όφελος και των ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΙΕ (ιδίως υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα). Η όποια μελλοντική παρέμβαση της πολιτείας στην ερευνητική δομή του ΕΙΕ θα πρέπει όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και να ενισχύσει την υφιστάμενη πολυθεματικότητά του. 3) Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» («National Hellenic Research Foundation») η οποία αντικατοπτρίζει την πολυθεματικότητά του, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη ιστορικά και επιστημονικά και έχει επιβληθεί στο διεθνές επιστημονικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι με χιλιάδες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων. Σε πρόσφατη διεθνή κατάταξη (research ranking) που περιέλαβε 3042 φορείς απ’ όλο τον κόσμο το ΕΙΕ, με την επωνυμία «National Hellenic Research Foundation», κατέχει τη δεύτερη θέση μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημοσιευμένου έργου των φορέων. Είναι προφανές ότι η προβολή της χώρας μας στο διεθνές και δη το Ευρωπαϊκό επιστημονικό γίγνεσθαι μέσω του ΕΙΕ δεν πρέπει να απεμποληθεί με την αλλαγή της επωνυμίας «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών». Όσον αφορά το ΕΙΕ, πιστεύουμε ότι τα παραπάνω συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ορθολογική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας, στοχεύοντας βεβαίως στα βέλτιστα επιστημονικά και οικονομικά οφέλη. Με εκτίμηση,Τα μέλη του ΕΓΣ / ΙΘΦΧ-ΕΙΕ Θ. Μερκούρης Ε.Ι. Καμίτσος Κ. Κεφαλάς Ι. Πετσαλάκης Ν. Ταγματάρχης