Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Λουκλας
Αυτολεξεί από την παρ. 5 του αρθρ. 9: « ή, αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, με μετατροπή της σχέσης εργασίας του σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,».Πρόκειται για πράξη απόλυσης. Ας μετατρέψει ο υπουργός τις σχέσεις των καθηγητών πανεπιστημίου σε ιδιωτικού δικαίου και ας ισχυριστεί οτι δεν πρόκειται για πράξη απόλυσης… Όταν οι απολύσεις στο δημόσιο ξεκινάν με οριζόντιο τρόπο από το ερευνητικό δυναμικό, και μάλιστα με ευθύνη πανεπιστημιακού τον οποίο έχει τοποθετήσει στην πολιτική θέση του κόμμα της Αριστεράς, υπάρχει σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα αξιών. Δημήτρης ΛουκάςΠρώην Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
 
 
Νίκος Σαρρής
Η υπαγωγή του ΕΚΚΕ, μαζί με άλλα τρία ερευνητικά κέντρα, σε ένα γενικό κατάλογο υπό συγχώνευση ή κατάργηση φορέων με ανομοιογενή χαρακτηριστικά που θα λειτουργήσει πιλοτικά και για περαιτέρω συγχωνεύσεις αποτελεί μια αιφνιδιαστική, βιαστική και ανορθολογική πολιτική που γίνεται κατά παρέκκλιση του ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει την έρευνα. Τα ερευνητικά κέντρα είναι οι μόνοι δημόσιοι φορείς που αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από επιτροπές επιστημόνων διεθνούς κύρους, η δε εξέλιξη του ερευνητικού τους προσωπικού γίνεται με διαδικασίες ανάλογες των ΑΕΙ. Επιπλέον είναι οι πρώτοι και μοναδικοί ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν με την συγχώνευση των 56 ινστιτούτων τους σε 31 που πραγματοποιήθηκε με τον Ν. 4051/2012. Η σχεδιαζόμενη συγχώνευση του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) με το ΕΙΕ (ΝΠΙΔ) πέραν των υφισταμένων νομικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω του διαφορετικού νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπονται, αναιρεί τη νομική φυσιογνωμία του φορέα που ο νομοθέτης έχει θεσμοθετήσει ως αυτοτελή και δημόσιο ( άρθρο 31 Ν. 1514/85) , ώστε να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, που είναι η μελέτη της ελληνικής κοινωνίας με βάση τους κανόνες της επιστήμης. Επιπλέον η πολιτεία αποφασίζει να καταργήσει στην ουσία ένα θεσμό που αποτελεί τον εθνικό της σύμβουλο (άρθρο 2 Π.Δ. 342/86). Εγείρονται επιπλέον θέματα συνταγματικότητας αφού παραβιάζονται τα άρθρα 16 παρ.1 και 103 παρ.4 που αφορά την κατάργηση της μονιμότητας.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και με επιστημονικά κριτήρια, αφού προηγουμένως προηγηθεί αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.Οι όποιες συγχωνεύσεις πρέπει να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και όχι προσχηματικό χαρακτήρα και να προκύπτει οικονομικό όφελος μέσω συνεργιών. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπό συγχώνευση φορείς διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς και το ίδιο σύστημα διοίκησης/ παρακολούθησης έργων.Η καλύτερη λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι άλλη από την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και την ενδεχόμενη ένταξή του σε ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά συνολικά την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ερευνητικού ιστού της χώρας.Νίκος ΣαρρήςΕρευνητής ΕΚΚΕ
 
 
Ανδρομάχη Χατζηγιάννη
Καλούμαστε μέσω της διαβούλευσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να εκφράσουμε την άποψή μας για ένα σχέδιο Νόμου το οποίο διαλύει το ΕΚΚΕ, καταργώντας ουσιαστικά τον Φορέα 53 χρόνια μετά την ίδρυσή του, μετατρέποντας τον σε ένα Ινστιτούτο στο εσωτερικό του ΕΙΕ, στο όνομα του «εξορθολογισμού του Κράτους».Θυμίζουμε ότι λίγους μήνες νωρίτερα το ΕΚΚΕ είχε αναγκαστεί να συγχωνεύσει τα τρία Ινστιτούτα του σε ένα, στο όνομα του ίδιου «εξορθολογισμού» και της «οικονομίας». Είναι σαφές ότι η συγχώνευση αυτή δεν θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν δημιουργείται καμία οικονομία κλίμακας ούτε σε επίπεδο διοίκησης, ούτε σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ούτε και σε επίπεδο υποδομών. Η έλλειψη ρητής αναφοράς όμως στα οικονομικά του νέου φορέα (στη μεταφορά δηλαδή του προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ) μόνο τυχαία δεν φαίνεται να είναι. Απλώς δεν θα γίνει και οι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ όχι μόνο θα χάσουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητά τους, όχι μόνο θα χάσουν εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά θα μείνουν και χωρίς μισθό (να πως εξορθολογίζει τα οικονομικά των φορέων το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης!!!).Να επισημάνω όμως και μια άλλη οικονομία που θα γίνει αν το άρθρο 9 του παρόντος σχεδίου Νόμου ψηφιστεί. Οι ερευνητές Γ’ και Δ΄ βαθμίδας του ΕΚΚΕ, αν υλοποιηθεί η συγχώνευση αυτή, θα απολυθούν, διότι όσοι υπηρετούν στις βαθμίδες αυτές είναι επί θητεία και όχι μόνιμοι υπάλληλοι (βάσει του σχεδίου Νόμου – παράγραφος 5 α, στο νέο ΕΙΕ μεταφέρεται μόνο το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου). Ίσως το Υπουργείο δεν θα ήθελε να απολυθούν υπάλληλοι (ο Υπουργός το τονίζει αυτό καθημερινά μέσω του Τύπου). Ίσως οι συντάκτες του σχεδίου Νόμου να μην είχαν την πρόθεση να μην συμπεριλάβουν όλο το προσωπικό στη συγχώνευση, αλλά αυτό να έγινε εκ παραδρομής. Αυτό συμβαίνει όμως όταν άσχετα με την έρευνα Υπουργεία καλούνται να προωθήσουν συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις φορέων τους οποίους ούτε γνωρίζουν ούτε έχουν αξιολογήσει. Και επαναλαμβάνω το αίτημα τόσο του Συλλόγου εργαζομένων του ΕΚΚΕ, όσο και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων: Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά αλλά θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, μετά από αξιολόγηση.Θεωρώ επομένως ότι οι μεμονωμένες συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων δεν πρέπει να προχωρήσουν και τα άρθρα 9 και 7 του παρόντος σχεδίου Νόμου πρέπει να αποσυρθούν.Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών
 
 
Δρακοπούλου Παρασκευή
Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων – Ιδρυμάτων και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝΕρμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr,http://www.sea.org.gr Αθήνα, 8/10/2012Αρ. Πρωτ.: 317 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων αισθάνεται δικαιωμένο για την κατάργηση του «Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Άρθρο 3), καθώς αυτό αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ΣΕΑ κατά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά η διατύπωση του σχετικού άρθρου μάλλον οδηγεί στην ουσιαστικά διατήρησή του παρά την ονομαστική κατάργηση. Συγκεκριμένα:Το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. λειτουργεί, με βάση τον Ν. 2021/92, ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση των μεγάλων αρχαιολογικών έργων των οποίων την διαχείριση είχε ως τότε η Αρχαιολογική Εταιρεία. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. εξελίχθηκε –με την ραγδαία αύξηση των εκτελούμενων έργων και των σχετικών Επιστημονικών Επιτροπών (Ε.Ε.)– σε μία εν δυνάμει παράλληλη Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό δημιούργησε κατά καιρούς προβλήματα στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην εν γένει λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.), γεγονός που έχει κατά καιρούς στηλιτεύσει ο ΣΕΑ.Ο ΣΕΑ θεωρεί ότι με την επιχειρούμενη με το προαναφερθέν σχέδιο νόμου κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. καταρχάς πρέπει να προστατευθεί απαρέγκλιτα το σύνολο του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου των Ε.Ε. ή εργάζεται εν γένει στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο απασχολούμενο αντικείμενο.Ο ΣΕΑ θεωρεί, επίσης, ότι η επιχειρούμενη –με το προαναφερθέν νομοσχέδιο– υπαγωγή (§ 5,α) των εν ενεργεία Επιστημονικών Επιτροπών «στις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ … κατ’ αντιστοιχία προς το χαρακτήρα των έργων, που εκτελούνται, κατόπιν αξιολόγησης» αφενός μεν εγείρει ερωτήματα ως προς δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας τους, αφετέρου δε σημαίνει τη διαιώνιση της υπάρχουσας κατάστασης με άλλη μορφή, καθώς είναι σαφές ότι:► Η αποσύνδεση των έργων των Ε.Ε. από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων καθιστά δυσχερέστερη την συνεργασία των φορέων υλοποίησης του αρχαιολογικού έργου (δηλ. των Εφορειών με τις Ε.Ε.). Μόνο οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται τα έργα, μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των έργων, την οποία άλλωστε εκ του νόμου ελέγχουν και εποπτεύουν.► Η υπαγωγή των Ε.Ε. σε δύο διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας αλλοιώνει τον συντονιστικό χαρακτήρα των διευθύνσεων της ΚΥ, δημιουργώντας υδροκεφαλικό συγκεντρωτισμό στην ΚΥ και αντίκειται στο βασικό στόχο μιας σύγχρονης διοίκησης, που είναι η ενίσχυση των αποκεντρωμένων δομών της.► Οι περιφερειακές διευθύνσεις της ΓΔΑΠΚ υποβαθμίζονται σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Αυτό αποδυναμώνει το κύτταρο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την προστασία των μνημείων.► Στο άρθρο 6 αναφέρεται αόριστα η κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών «μετά τη λήξη της χρηματοδότησης», χωρίς άλλα συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. την αναφορά στη χρηματοδότηση μέσω των ΕΣΠΑ, που λήγει το αργότερο το 2015). Δεν υπάρχει καν αναφορά στην –αυτονόητη και επιβεβλημένη, κανονικά– κατάργηση των Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς ενταγμένα στο ΕΣΠΑ έργα ή Επιστημονικών Επιτροπών χωρίς έργο στην παρούσα φάση. Όλα αυτά αφήνουν το ενδεχόμενο να διατηρηθούν οι Ε.Ε. στο διηνεκές, όπως συνέβη ήδη με το ΤΔΠΕΑΕ, την ΕΑΧΑ κλπ.► Σύμφωνα με την παράγραφο γ του άρθρου 5, οι Επιστημονικές Επιτροπές θα λειτουργούν στο πρότυπο της ΥΣΜΑ, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα διοικητικής και θεσμικής υφής. Δεν νοούνται συλλογικά όργανα και επιτροπές, τα μέλη των οποίων κατά πλειοψηφία δεν ανήκουν στο δυναμικό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, να αναλαμβάνουν διοικητικές αρμοδιότητες των Εφορειών Αρχαιοτήτων. Αυτό θα επιφέρει σύγχυση αρμοδιοτήτων και εγείρει ερωτήματα για την θεσμική του υπόσταση.► Την στιγμή που αβίαστα συζητούνται από την πολιτική ηγεσία σχέδια για την συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Α.Υ.) που δύναται να αποβεί μοιραία για την ομαλή εξέλιξη όχι μόνον των εκτελούμενων από την Α.Υ. έργων ΕΣΠΑ αλλά και την προστασία των μνημείων γενικότερα, την ίδια στιγμή από το προαναφερθέν νομοσχέδιο (§ 5,δ) προκύπτει η επιλογή διαιώνισης της λειτουργίας τρίτων φορέων.Ως εκ τούτου, ο ΣΕΑ θεωρεί, ότι στο προαναφερθέν σχέδιο νόμου για την κατάργηση του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά η -άνευ όρων και προϋποθέσεων- άμεση ενσωμάτωση όλων των έργων του ΤΔΠΕΑΕ στις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, με διατήρηση των Επιστημονικών Επιτροπών μόνο με συμβουλευτικό χαρακτήρα για την απρόσκοπτη εξέλιξη των συγκεκριμένων έργων μέχρι τη λήξη τους. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ