Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Προτείνουμε, από την πλευρά της Εκκλησίας της Ζακύνθου, το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής: «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Με θερμές ευχαριστίες εκ των προτέρων+ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 
 
Δαιδάλου Ικάρου
Απαράδεκτη η κατάργησι τού Ταμείου!Οι ρίζες μας, η υπόστασί μας προέρχεται από τούς αρχαίους μας προγόνους καί τό Ταμείο είναι -πιστεύω- πυλώνας γιά τήν ανάδειξι καί αξιοποίησι τών αρχαιοτήτων μας, ήτοι τής ιστορίας μας, διά τών οποίων εμείς οι Έλληνες καθιστάμεθα παγκοσμίως αποδεκτοί.Καλλίτερα νά καταργηθούν οι Εφορίες βυζαντινών αρχαιοτήτων ή τά χριστιανικά μουσεία μέ τά οποία -ως γνωστόν- εμείς οι Έλληνες δέν έχουμε καμμιά σχέσι, παρά τό Ταμείο..Ασφαλώς μόνο ρομηός μπόρεσε νά σκεφθεί τοιαύτη ανόσια διάταξι,,,,
 
 
Ιωάννα Σαραντοπούλου
Διαφωνώ ριζικά με τη σκέψη συγχωνεύσεως ΕΙΕ & ΕΚΚΕ.Είναι προφανές οτι η επιχειρούμενη συγχώνευση είναι χωρίς μελέτη και δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία στη σχετική διαδικασία και στον τρόπο, ενώ δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο το αποτέλεσμα που θέλει κάποιος να πετύχει.Απόδειξη αυτού είναι οτι δεν προβλέπεται ρητά η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΙΕ και υπάρχει άμεσα κίνδυνος πλήθους οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων.Η χωρίς μελέτη η επιχειρούμενη συγχώνευση θα αποσυντονίσει και θα αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία και των δύο Ιδρυμάτων στη διεξαγωγή των ερευνητικών τους προγραμμάτων, στις διαδικασίες αναζήτησης και εξεύρεσης πόρων, ενώ ουδείς εγγυάται τη διατήρηση των εργασιακών δικαιώματα των εργαζομένων των 2 φορέων.Επίσης τονίζεται ότι πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί το ισχυρό brand name που έχει δημιουργήσει το ΕΙΕ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικόΙ. ΣαραντοπούλουΒιβλιοθήκη ΕΚΤ/ΕΙΕ
 
 
Κώστας Νικ….
Δε γνωρίζω για κάθε Οργανισμό τι έργο επιτελεί. Αυτό το γνωρίζει η επίσημη κρατική ηγεσία και γι΄αυτό δέχομαι τις προτάσεις της. Ο σχεδιασμός του Δημοσίου είναι το πρόβλημα. Το ιεραρχικό μοντέλο που χρόνια τώρα έχει υοθετιθεί και εφαρμόζεται μάλλον έχει παρακμάσει. Το νέο μοντέλο θα πρέπει να έχει συλλογική κατεύθυνση δηλαδή να δίδεται βάση στις ομάδες εργασίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και να μην υπάρχουν φορείς με τις ίδειες αρμοδιότητες. Η περιβόητη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση να πάρει σάρκα και οστά.
 
 
Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σχετικά με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση με θέμα την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και όσον αφορά στην τύχη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι: 1. Συμφωνούμε με την παράγραφο 3α της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012) σύμφωνα με την οποία η «επίτευξη της μείωσης κόστους με αντίστοιχη ωφέλεια για το κράτος είναι αμφίβολη» με την ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ. 2. Συμφωνούμε με την δήλωση της απόφασης του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ που θεωρεί πιθανότερη την «αύξηση των λειτουργικών δαπανών στο σύνολό τους, λόγω περισσοτέρων μετακινήσεων προσωπικού, παρά τη μείωση αυτών» με δεδομένο ότι το ΚΕΤΕΑΘ δε γειτνιάζει γεωγραφικά με το ΕΚΕΤΑ. Εάν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα μιας εναλλακτική επιλογής, ομόφωνα πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν η ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με τον όρο ενσωμάτωση δεν εννοούμε την απορρόφηση, αλλά τη διακριτή παρουσία του ΚΕΤΕΑΘ μέσα στο πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο αυτό και το ΚΕΤΕΑΘ παραμένει στη Θεσσαλία και δε δημιουργείται νομικό πρόβλημα εφόσον ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ (4009/11) επιτρέπει τη δημιουργία ινστιτούτων ιδιωτικού δικαίου μέσα στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΤΕΑΘ και Πανεπιστημίου το οποίο θα χρειαστεί μόνο μια μικρή τροποποίηση.Από αυτή τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο προκύπτουν ΜΟΝΟ οφέλη και είναι τα ακόλουθα: • Επιτυγχάνεται ουσιαστική μείωση των λειτουργικών και άλλων δαπανών του ΚΕΤΕΑΘ. • Δεδομένου του ότι η πλειοψηφία των συνεργαζόμενων ερευνητών του ΚΕΤΕΑΘ είναι και μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. • Θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαίδευση και συμμετοχή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα προγράμματα των ερευνητικών ομάδων του ΚΕΤΕΑΘ. • Η παρουσία και η παραμονή του ΚΕΤΕΑΘ θα ενδυναμώσει το ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του στον ελληνικό και διεθνή χώρο. • Οι δωρεές για την απόκτηση εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από φορείς και φυσικά πρόσωπα της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας όπως ήταν και η αρχική τους πρόθεση. • Θα ολοκληρωθούν ομαλά τα ήδη χρηματοδοτούμενα ερευνητικά πρωτόκολλα/προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΕΙ που διεξάγονται σε συνεργασία με το ΚΕΤΕΑΘ. • Παραμένει το ΚΕΤΕΑΘ στην περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζοντας έτσι την έρευνα και ανάπτυξη των περιφερειών που συνάδει και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. • Δεν επέρχεται μετακίνηση του προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ εκτός Θεσσαλίας, αποφεύγοντας έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις (οικογενειακές, οικονομικές και προσωπικές) που αυτό θα συνεπάγονταν, αφού ουσιαστικά μια μετακίνηση εκτός Θεσσαλίας συνεπάγεται έμμεση απόλυση για πολλούς αν όχι όλους του εργαζομένους του ΚΕΤΕΑΘ. • «Δεν τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ», όπως έχει ήδη επισημανθεί από την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ (παράγραφος 3β- Έκτακτη Συνεδρία 162/03.10.2012). Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την πρότασή μας. Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.