Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ρόδη Κράτσα
Θεωρώ πως η προτεινόμενη συγχώνευση θα υποβαθμίσει το ρόλο και τη σημασία λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Ε., σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η κοινωνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάλυση, την αποτύπωση των συνεπειών της κρίσης στην ελληνική κοινωνία και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων κσι ιδεών για την αντιμετώπιση της. Η υψηλότατη ανεργία, η εξάπλωση της φτώχειας και η αξιοσημείωτη αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η εγκληματικότητα, η απαισιοδοξία είναι φαινόμενα προς ειδική έρευνα. Το πρόσφατο παρελθόν έχει αποδείξει πως συγχωνεύσεις οργανισμών χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση ουσιαστικά αποδυναμώνουν τους συγχωνευόμενους οργανισμούς. Ελπίζω πως θα υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση των αναγκών και στοχευμένη αντιστάθμιση των συνεπειών. Ως κοινωνιολόγος, αποδίδω μεγάλη σημασία στο ρόλο της έρευνας για τη χώρα μας και ως πολιτικός θεωρώ απαραίτητα τα επιστημονικά στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής. Ρόδη Κράτσα,ΕυρωβουλευτήςΑντιπρόεδρος Ε.Κ. 2007-2012