Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ελισάβετ Αλλισον
Το ΚΕΤΕΑΘ δημιουργήθηκε όταν επιταγή της ΕΕ ήταν η περιφερειοποίηση των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Το ΚΕΤΕΑΘ δημιουργήθηκε κάτω από μια ευτυχή συγκυρία για την ανάπτυξη της περιφέρειας αλλά εδραιώθηκε από την (επιστημονική) ισορροπία και τη συνεργασία που επιτεύχθηκε μεταξύ του ΚΕΤΕΑΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, των κοινωνικών εταίρων της περιφέρειας, του επιχειρηματικού κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. Είναι απορίας άξιο γιατί προτείνεται η κατάργηση του ΚΕΤΕΑΘ και η (οποιουδήποτε) τύπου μεταφορά του στο ΕΚΕΤΑ ότανστο τραπέζι του ερευνητικού προγραμματισμού της ΓΓΕΤ (συνάντηση εργασίας 4ης Σεπτεμβρίου της ΓΓΕΤ, ομιλία του ΓΓΕΤ στη Βουλή) έχουν τεθεί τα θέματα της— διαμόρφωσης στρατηγικής σε εθνικό & περιφερειακό επίπεδο— καθώς και της «στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης – smart specialization strategy – S3»με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της έρευνας στις Περιφέρειες (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλίας) και με ιδιαίτερο ζητούμενο την εμπλοκή των επιχειρήσεων της. Ως εκ τούτου προτείνω την κατάργηση του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου. Ελισάβετ ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 
 
NSK
Σχόλια στο άρθρο 5Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.
 
 
Κώστας
Υπάρχει κάποιος έκει στο Υπουργείο που διαβάζει τι γράφει το ΕΚΕΤΑ? Οπως φαίνεται απο την ανακοίνωση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ δεν υπάρχει η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ διάθεση συνεργασίας με το ΚΕΤΕΑΘ… Το μόνο που ουσιαστικά λένε είναι φέρτε τα προγράμματα σας, τα λεφτά του τακτικού σας και κάντε μας την χάρη να παραιτηθείτε κιόλας για να μην επιβαρυνθούμε και με τα έξοδα σας!!! Το σημείο (γ) της ανακοίνωσης που αναφέρει ότι,»Αποβλέπει στην ουσιαστική ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ με την ένταξη των ερευνητικών του ομάδων στις υφιστάμενες ερευνητικές ομάδες των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ, συναφών αντικειμένων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ των Ινστιτούτων» δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας απο το… φέρτε τα όλα Θεσσαλονίκη όπως είναι, δεν έχουμε κανένα σκοπό να σας αφήσουμε να κρατήσετε τοπικό χαρακτήρα και όλα τα άλλα που λέμε περί αξιολογήσεων είναι απλές προφάσεις για να έχουμε πάτημα να σας ΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ όποτε θέλουμε! Κρίμα που έχει γίνει τόσος ντόρος οτι δεν πρόκειτε για απολύσεις αλλά για μετακινήσεις. Ελάτε να τα ξαναπούμε σε λίγους μήνες πόσοι απο το πρώην ΚΕΤΕΑΘ θα έχουν ακόμα κάποια θέση στο ΕΚΕΤΑ…
 
 
Χ. Καρατζαφέρη
Επίσης,ως ένα από τα πολλά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνεργάζονται (αμισθί) με το ΚΕΤΕΑΘ έχω κι εγώ ωφεληθεί σε μέγιστο βαθμό από τις κοινές μας ερευνητικές δράσεις και βασιζόμενη στο σύμφωνο συνεργασίας του Πανεπιστημίου μου με το ΚΕΤΕΑΘ έχω συνδέσει παρούσες και μελλοντικές ερευνητικές μου δράσεις με το ΚΕΤΕΑΘ. Ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λοιπόν φοβάμαι ότι το προτεινόμενο σχέδιο θα αποδυναμώσει την ερευνητική δυναμική που έχουμε αναπτύξει και θα υποβαθμίσει την Θεσσαλία και το Πανεπιστήμιό μας.
 
 
Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη
Τα δυο Κέντρα ΕΚΕΤΑ και ΚΕΤΕΑΘ συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση που έγινε στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ τον περασμένο Φεβρουάριο, μειώνοντας συνολικά τα Ινστιτούτα τους κατά 50% (από 10 σε 5). Το Υπ. ΔΜ&ΗΔ έρχεται με το παρόν ν/σ να θέσει σε διαβούλευση περαιτέρω συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ & ΙΕΥ-ΕΚΚΕ), κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και δίχως να αναφέρεται σε οιοδήποτε επιστημονικό ή/και οικονομικό όφελος που αναμένεται να προκύψει από αυτές. Το ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, μάλιστα, προβλέπει ότι από τη συγχώνευση ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ θα αυξηθούν πιθανώς και τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα, λόγω μετακινήσεων (βλ. παρέμβαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ στην παρούσα διαβούλευση).Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του ΚΕΤΕΑΘ, από την άλλη, στην προσπάθειά τους να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας του συγκεκριμένου Κέντρου προτείνουν, ως εναλλακτική επιλογή, την ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εναλλακτική που καλό θα ήταν να διερευνηθεί (βλ. παρέμβαση του Προέδρου και το Προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ στην παρούσα διαβούλευση). Βέβαια, η τυχόν ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΝΠΙΔ του Παν/μίου Θεσσαλίας (βάσει του Ν. 4009/11) θα σήμαινε και την αποκοπή ενός μικρού, αλλά δυναμικού Κέντρου από τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ. Τα ερωτήματα που εγείρονται εδώ είναι:- Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ ως προς τα αναμενόμενα επιστημονικά οφέλη από την προτεινόμενη συγχώνευση ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ (εάν υποθέσουμε ότι το ΕΣΕΤ έχει γνωμοδοτήσει για μια τέτοια συγχώνευση -ως οφείλει- και μάλιστα θετικά) και τι αυτή αναλυτικά περιλαμβάνει?- Επίσης, έχει τοποθετηθεί το ΕΣΕΤ ως προς το εάν θα πρέπει, ή όχι, να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας που έχουν αρκετά Ερευνητικά Κέντρα (του ΚΕΤΕΑΘ συμπεριλαμβανομένου)?- Και τελικά, ποια είναι η στρατηγική για τη «συγκέντρωση δυνάμεων» που προτείνει το ΕΣΕΤ και αποδέχεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας? Καθώς από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος σ/ν, αλλά και από τις παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση, προκύπτει ότι η συγχώνευση αυτή δεν θα αποφέρει ουσιαστικά ούτε επιστημονικά ούτε οικονομικά οφέλη, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ και, μετά την κατά νόμο αξιολόγηση που θα εκπονήσει η ΓΓΕΤ στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύει εντός του έτους και την αξιολόγηση των λοιπών (εκτός ΓΓΕΤ) ερευνητικών φορέων, η αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθολογικά και στη βάση στρατηγικού σχεδίου που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση του Ελληνικού ερευνητικού συστήματος, ενός σχεδίου που θα έχει και την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας, η οποία υπηρετεί το έργο που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία με συνέπεια και συνέχεια. Μαρία Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ