Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Σουλιώτης
Είναι προφανές ότι οι συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων οι οποίες προωθούνται στο νομοσχέδιο δεν υπαγορεύονται από κάποια επιστημονική ή έστω οικονομική λογική. Ο νέος ερευνητικός φορέας που προκύπτει στερείται συνοχής από επιστημονική άποψη, ενώ δεν γίνεται καμία εξοικονόμηση πόρων. Δεν έχει προηγηθεί κανένας σχεδιασμός και τεκμηρίωση από την πλευρά της κυβέρνησης. Πότε αλήθεια το Υπουργείο Παιδείας παρουσίασε την ερευνητική πολιτική η οποία θεμελιώνει αυτές τις συγχωνεύσεις; Η επιλογή είναι καθαρά πολιτική και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο εξευμενισμού των δανειστών της χώρας και προώθησης των βασικών στόχων που προβλέπουν οι δανειακές συμβάσεις. Η κυβέρνηση προωθεί με κάθε μέσο και υπό τεράστια πίεση τους στόχους των δανειακών συμβάσεων και για αυτό παραβιάζει κάθε νομική λογική: το αποκορύφωμα είναι η «ένταξη» ενός ΝΠΔΔ (ΕΚΚΕ) σε ένα ΝΠΙΔ (ΕΙΕ) και η υποχρεωτική μετατροπή της σχέσης εργασίας των εργαζομένων του πρώτου σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η κυβέρνηση δοκιμάζει να «περάσει» με πρόχειρους νομικούς ακροβατισμούς ό,τι μπορεί από τις απαιτήσεις των δανειστών. Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ πλήττει κυρίως το πρώτο καθώς το καταργεί. Ο Σύλλογος Προσωπικού του ΕΚΚΕ έχει ήδη παρουσιάσει στη διαβούλευση την κριτική του σχετικά τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες αυτής της κατάργησης. Προσυπογράφω αυτή την κριτική. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η συγχώνευση σε τελική ανάλυση υποβαθμίζει και τους δύο φορείς. Το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια των συγχωνεύσεων των ινστιτούτων του περασμένου έτους και ολοκληρώνει τη συρρίκνωσή των φορέων. Πρέπει να αναμένουμε ότι η συρρίκνωση αυτή θα αποτυπωθεί μελλοντικά σε επίπεδο χρηματοδότησης και προσλήψεων τα οποία θα υπολείπονται αυτών που θα προβλέπονταν για το ΕΚΚΕ και το ΕΙΕ ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει σαφές ότι το άρθρο 9 δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να «διορθωθεί», εξασφαλίζοντας για τον ένα ή τον άλλο από τους συγχωνευμένους ερευνητικούς φορείς καλύτερους όρους, αλλά πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του. Νίκος ΣουλιώτηςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ
 
 
Γιάννης Κανάβας
Καταθέτω συνεκτικά τις ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις:1. το σύστημα – φορέας διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), είναι ο ελεγκτής. Οι φορείς παροχής πιστοποιητικών όπως ο ΕΛΟΤ είναι οι ελεγχόμενοι από τον φορέα διαπίστευσης. Πως λοιπόν συνενώνονται σε έναν οργανισμό ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος ; Υπάρχει ανάλογο μοντέλο στην ΕΕ ; ΠΡΟΤΑΣΗ : οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες να μεταφερθούν σε Ειδική Γραμματεία στο Υπ. Ανάπτυξης.2. Οι σημαντικές αποκλίσεις από το πνεύμα ή την αφετηρία του Νόμου, γίνονται με τους περιβόητους κανονισμούς λειτουργίας, στους οποίους εντάσσονται διατάξεις και ψηφίζονται από το Δ.Σ. με εξαιρετικά ευνοϊκά προνόμια. Ο Νόμος πρέπει να προβλέπει και να διατυπώνει ρητά τουλάχιστο τα όρια, το περίγραμμα και τις γενικές κατευθύνσεις των κανονισμών λειτουργίας.3. Η συγχώνευση οργανισμών από μόνη της, ως διοικητική πράξη δεν προσδιορίζει νομοτελειακά την επίτευξη της οικονομίας. Συνεπώς θα πρέπει τουλάχιστο στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου να προσδιορίζεται το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, και στον Νόμο να προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσοστό εξοικονόμησης. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός του νέου οργανισμού θα πρέπει να είναι -20% στις περισσότερες κατηγορίες δαπανών σε σχέση με τα επιμέρους αθροίσματα των προϋπολογισμών των ανεξάρτητων οργανισμών.4. Περί προσωπικού. Σε ΚΑΜΙΑ παγκοσμίως συγχώνευση δεν αθροίζεται το προσωπικό. Είναι απολύτως βέβαιο ότι υπάρχουν διπλές και τριπλές θέσεις και αλληλεπικαλυπτόμενες έως ίδιες αρμοδιότητες. Η δε Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων (θεωρητικά) έχει ένα Υπουργείο Εργασίας που σφαγιάζει δικαιώματα και αποδοχές υπαλλήλων – εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντάς τους βορά στις απαιτήσεις των υπαλλήλων της Τρόϊκα, και ταυτόχρονα έχει ένα Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προστατεύει απολύτως τους Δημοσίους υπαλλήλους. Είναι εξόφθαλμη περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης πολιτών. Ειδικά ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Καθηγητής θα πρέπει στοιχειωδώς να το αναγνωρίζει. Παράλληλα, δεν είναι πολιτισμένο και είναι κοινωνικά επαχθές να απολύονται εργαζόμενοι. ΠΡΟΤΑΣΗ : κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης και έως την εκκαθάριση να αξιολογηθεί όλο το προσωπικό, όλων των συγχωνευόμενων φορέων. Το άριστο να παραμείνει στο νέο οργανισμό. Το υπόλοιπο ή να απορροφηθεί από άλλο φορέα που έχει πραγματικά ανάγκη από προσωπικό των προσόντων που διαθέτουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, εναλλακτικά να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα επαναπροώθησης στην αγορά εργασίας με νέες δεξιότητες, νέα εκπαίδευση και κατάρτιση. Γενικό σχόλιο. Παρακολουθώ συστηματικά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και συμμετέχω σε αυτή. Δεν έχω εντοπίσει έως σήμερα αποδοχή των προτάσεων των συμμετεχόντων. Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε ένα report από το σύστημα που, πότε, ποιες αλλαγές έχουν γίνει έπειτα από την δημόσια διαβούλευση. Ευχαριστώ.
 
 
Νίκος Σουλιώτης
Στην μέχρι τώρα – σημαντική – συζήτηση για τα υπό συγχώνευση ερευνητικά κέντρα που έχει διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης έχει διαφύγει ένα σημείο: στις γενικές διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 15, παράγραφος 1) προβλέπεται η λύση της θητείας του προσωπικού επί θητεία των συγχωνευόμενων και καταργούμενων οργανισμών. Καθώς δεν είμαι νομικός, δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω ποιες ακριβώς κατηγορίες προσωπικού καλύπτει ο όρος «προσωπικό επί θητεία». Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ερευνητικά κέντρα, στο βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη ρύθμιση στα άρθρα 7 και στα 9, η διάταξη αυτή έχει μια σαφή συνέπεια: οδηγεί στην απόλυση των ερευνητών Δ και Γ βαθμίδας. Με αυτόν τον τρόπο αποψιλώνονται τα ερευνητικά κέντρα από το νεότερο σε ηλικία δυναμικό τους και επιταχύνεται η γήρανσή τους – την οποία θα επιδεινώσει περεταίρω η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων στο δημόσιο. Επίσης, προστίθενται νέοι άνεργοι επιστήμονες υψηλών προσόντων στους ήδη πολυάριθμους νέους άνεργους της χώρας. Η πρόβλεψη περί λύσης της θητείας του προσωπικού επί θητεία συνιστά έτσι ακόμη έναν λόγο για την απόσυρση των άρθρων 7 και 9, τα οποία αποτελούν μνημειώδη περίπτωση ισοπεδωτικής μεταχείρισης του ερευνητικού κόσμου της χώρας από μια κυβέρνηση που ως καμικάζι σε αποστολή αυτοκτονίας έχει αναλάβει να εφαρμόσει τις εντολές των δανειστών με κάθε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.Νίκος ΣουλιώτηςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ
 
 
ΚΩΣΤΑΣ Μ
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ζούμε την απόλυτη παράνοια.Στο πλαίσιο της απαίτησης της τρόικας δημόσιοι οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα κ.α καταργούνται και συγχωνεύονται έτσι στα στα πεταχτά και χωρίς πολύ σκέψη.Το ΚΕΤΕΑΘ το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Θεσσαλία ουσιαστικά αποροφάται απο το ΕΚΕΤΑ και όλες οι δραστηριότητές του οδεύουν για τη Θεσσαλονίκη.Το όφελος της συγχώνευσης μάλλον κανένα!!!!!!!!! Πάνω στη βιασύνη τους να δείξουν γρήγορα αποτελέσματα κανείς δε μπήκε στον κόπο να υπολογίσει τα υπέρ και τα κατά.Το αποτέλεσμα βέβαια είναι απογοητευτικό…….η Θεσσαλία χάνει το ερευνητικό κέντρο, οι εργαζόμενοι επιστήμονες του ΚΕΤΕΑΘ αγωνιούν για το μέλλον τους και αναγκάζονται να μετακομίσουν μακριά απο τα σπίτια τους για να διατηρήσουν τη δουλειά ενώ το ΕΚΕΤΑ απ’ ότι φαίνεται δεν επιθυμεί και αυτό να γίνει η συγχώνευση.ΜΠΡΑΒΟ!!!!! σε όποιον εκπόνησε το όλο σχέδιο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει καμμία πλευρά…..αλλά ούτε και να αποδείξει πραγματικά αν υπάρχει έστω και το παραμικρό όφελος απο τη συγχώνευση.Δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε σε αυτό το χάλι ως χώρα…..κρίμμα
 
 
Γιώργος Κανδύλης
Στη σπουδή τους να τελειώνουν με αυτή τη φάση των πειραματισμών για τηδιάλυση της δημόσιας διοίκησης, οι συντάκτες του νομοσχεδίουπροβλέπουν, με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, την αυτοδίκαιη λήξη τηςθητείας του επί θητεία υπηρετούντος προσωπικού. Ενδεχομένως έχουν κατάνου τη θητεία των διευθυντών, ειδικών συμβούλων κλπ. Ξεχνούν όμως ότι «επί θητεία» υπηρετούν και οι ερευνητές Δ’ και Γ’βαθμίδας των ερευνητικών κέντρων, η εξέλιξη των οποίων γίνεται έπειτααπό διαδικασία κρίσης και σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες, όπωςπροβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.1514/85). Κινδυνεύουν νακαταργήσουν οργανικές θέσεις ερευνητών χωρίς να το καταλάβουν, κάτιαντίστοιχο με το να καταργούσαν σε μια νύχτα τις θέσεις των Λεκτόρωνκαι των Επίκουρων Καθηγητών στα Πανεπιστήμια. Εκτός βέβαια κι αν δεν πρόκειται για αβλεψία…Γιώργος ΚανδύληςΕρευνητής Δ ΕΚΚΕ