Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αριστοτέλης Χατζηιωάννου
Η προτεινόμενη από την Ελληνική πολιτεία και τα όργανα της συγχώνευση ΕΚΚΕ- ΕΙΕ αποτελεί μνημείο ασυγχώρητης θεσμικής προχειρότητας, αυτοχειριαστικής διάθεσης ως προς τον δημόσιο χαρακτήρα της αποστολής των 2 φορέων και το διεθνώς αναγνωρίσιμο έργο τους και τέλος, κυνικού αμοραλισμού σε ότι αφορά την υιοθέτηση λογικών πολτικού κόστους στην κατεύθυνση της επίδειξης εδώ και τώρα μεταρρυθμιστικού έργου, επιλέγοντας 2 φορείς που δεν διαθέτουν τη δυνατότητα για μαζικού χαρακτήρα αντιδράσεων. Και τα δυο κέντρα θεραπεύουν την επιστημονική έρευνα στα πεδία τους, αποτελώντας ιστορικές δομές με διεθνή αναγνώριση και ευρύ δίκτυο διεθνών και εθνικών ερευνητικών συνεργασιών, που επιτεύχθηκαν με τον προσωπικό μόχθο γενεών ερευνητών, παρά την έμπρακτη, διαχρονική και ποικιλώνυμη απουσία στήριξης από την συντεταγμένη Πολιτεία, η οποία συστηματικά περί άλλων ετύρβαζε. Η προσφορά τους στην Ελληνική κοινωνία, πέραν της απασχόλησης επιστημόνων με υψηλά πρόσοντα, και της διασφάλισης πολύτιμων πόρων από Ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης, έγκειται κυρίως στην ένταξη της χώρας μας στις πλέον πολιτισμένες κοινωνίες του πλανήτη μας (για πόσο άκόμη άραγε) μέσω της ισότιμης της συμμετοχής στην διεθνή επιστημονική αρένα και τις διακρίσεις των ερευνητικών και ακαδημαϊκών της δομών, ιστορικά μέλη των οποίων αποτέλουν και τα 2 κέντρα. Η προτεινόμενη συγχώνευση, που προφανώς αποτελεί de facto ενέργεια αναδιάρθρωσης του μικρού σε μεγέθη (όχι όμως και σε αποτελέσματα) και λειτουργικά ευαίσθητου, ερευνητικού ιστού, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο που ορίζει ο ισχύων νόμος 1514/85 για την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και δεν αντιμετωπίζει τους φορείς ως ερευνητικούς οργανισμούς που η διάρθρωση, τα οργανόγραμματα τους, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προυπολογισμοί τους απορρέουν από αυτόν. Υπό την έννοια αυτή είναι θεσμικά έωλη οπότε και η συμμετοχή μου στη διαβούλευση αυτή λαμβάνει χώρα διατηρώντας εν προκειμένω, όλες τις νόμιμες επιφυλάξεις.Επί της ούσιας τώρα, η συγκεκριμένη συγχώνευση έρχεται επισπεύδουσα, δίχως καν να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα του κύκλου εσωτερικών συγχωνεύσεων που έχουν συντελεστεί και στα 2 κέντρα και να προταθούν βελτιωτικές δράσεις στην κατεύθυνσης εξυπηρέτησης του δημοσίου αγαθού, που είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής τους αποστολής. Κινείται επίσης εκτός πλαισίου των γνωμοδοτήσεων του ΕΣΕΤ, των μελετών αξιολόγησης που παρήγγειλε διαχρονικά η Ελληνική Πολιτεία καθώς και δίχως την ύπαρξη οιασδήποτε μελέτης σκοπιμότητας που να τεκμηριώνει τα οφέλη, να αναδεικνύει τους κινδύνους και να εισηγείται λύσεις σε πλήθος ζητημάτων που άπτονται από τη διαφορά εργασιακών καθεστώτων των 2 φορέων (ΝΠΔΔ καιΝΠΙΔ), τους κανονισμούς τους, θέματα αμοιβών και συνταξιοδοτήσεων, ανελαστικές δαπάνες, διοικητική λειτουργία και άλλα.Πρώτιστα όμως, η τηλεγραφική περιγραφή του εγχειρήματος συγχώνευσης,και την εκκωφαντική του σιωπή σε ότι αφορά τη διαμόρφωση και το ύψος του προϋπολογισμού του νέου φορέα, σε καθεστώς χρηματοδοτικής καχεξίας και με συσσωρευμένα ελλείματα,την επιστημολογικά απαράδεκτη, ονοματοδοσία ακορντεόν που θίγει την διεθνή του αναγνωρισιμότητακαι την αποδοχή λογικών συναλλαγής στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης του φορέα δημιουργώντας στεγανά εντός του νέου φορέα,αναδεικνύουν τον ανορθόλογο και επικίνδυνο χαρακτήρα της μεθόδευσης. Είναι δε πασιφανές οτι το τελευταίο μέλημα της κίνησης αυτής είναι η διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου που καλούνται να αποδώσουν στους δύσκολους αυτούς καιρούς οι δομές αυτές. Αριστοτέλης Χατζηιωάννου, Ερευνητής ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕΑντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΕ & ΔΣ ΣΠ ΕΙΕ
 
 
Χρήστος Βασιλόπουλος
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ της κυβέρνησης,Σε ένα κράτος σαν το ελληνικό, του οποίου η Δημόσια Διοίκηση δε διακρίνεται από συνέχεια και συνέπεια στην υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών επιλογών, η πρωτοφανής επιμονή και εμμονή, με την οποία τα τελευταία είκοσι χρόνια, επιχειρείται από ομάδες τεχνοκρατών διαδοχικών κυβερνήσεων η συγχώνευση του ΕΚΚΕ (ΝΠΔΔ) με το ΕΙΕ (ΝΠΙΔ) αποτελεί αν μη τι άλλο έκπληξη.Αν μάλιστα κάποιος λάβει υπόψη το ουσιαστικά μηδαμινό οικονομικό ώφελος που προκύπτει από μια τέτοια εξέλιξη η ανάδειξη της συγχώνευσης αυτής σε στρατηγική επιλογή της Δημόσιας Διοίκησης διαδοχικών κυβερνήσεων γεννά ακόμη και σε έναν ουδέτερο παρατηρητή τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα.Γιατί η κατάργηση του ΕΚΚΕ και η συγχώνευσή του με το ΕΙΕ επιχειρείται ακόμη μια φορά χωρίς να έχει προηγηθεί καμμία ουσιαστική μελέτη, μέσω ενός νομοσχεδίου «σκούπας» περί συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και «τσουβαλιάζεται» μαζί με άλλους φορείς, που βαπτίζονται από τον ημερήσιο τύπο ως «άχρηστοι με πλεονάζον προσωπικό» και οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με το ερευνητικό έργο; Γιατί τόση βιασύνη; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι με το να εντάσσετε στο πρώτο αυτό κύμα των καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου, Ερευνητικά Κέντρα του κύρους του ΕΙΕ και του ΕΚΚΕ πλήττετε καίρια και υποβαθμίζετε συνολικά την ακαδημαϊκού χαρακτήρα επιστημονική ερευνητική κοινότητα της χώρας μας, στην οποία και εσείς ως Ακαδημαϊκός ανήκετε και οφείλετε να υποστηρίζετε;Μήπως αυτό που πραγματικά επιθυμεί η Δημόσια Διοίκηση είναι να δοκιμάσει στην πράξη «πιλοτικά», πριν επεκτείνει την εφαρμογή της και στα άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, την μετατροπή ενός ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ μέσω της διαδικασίας κατάργησης και επανασύστασης φορέων, και ως εκ τούτου έχει διαλέξει το ΕΚΚΕ σαν πειραμοτόζωο λόγω μεγέθους, με την ίδια ανάλγητη λογική, που η κυβερνώσα ελίτ της Ενωμένης Ευρώπης διάλεξε την χώρα μας ως πειραματόζωο για την εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων δογματικών επιλογών του μνημονίου;Μήπως η επιλογή του ΕΚΚΕ οφείλεται σε μια προσπάθεια υποβάθμισης της αξίας της κοινωνικής έρευνας, που στην εποχή μας δεν δίνει ευχάριστες ειδήσεις για την κοινωνία και τις προοπτικές της, ή μήπως οφείλεται σε ανταγωνισμούς, εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων και άλλων σκοπιμοτήτων, που σχετίζονται με την αδιαφανή διαχείριση πόρων από κοινοτικά προγράμματα για την κοινωνική έρευνα;Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι η βεβιασμένη για μια ακόμη φορά, επιχειρούμενη μέσω του άρθρου 9 κατάργηση του ΕΚΚΕ και συγχώνευσή του με το ΕΙΕ είναι άκαιρη, δεν επιφέρει κανένα οικονομικό όφελος στην Οικονομία, θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί και να επανεξεταστεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχεδιασμού της ερευνητικής και ακαδημαϊκής πολιτικής της χώρας από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, όπως πολύ ορθά τονίζει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ερευνητικών κέντρων.Μετά τιμήςΔρ. Χρήστος ΒασιλόπουλοςΤηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕΕπιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά