Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Θα πρέπει να υπάρξει συνολικός επαναπροσδιορισμός της έρευνας και των θεσμικών φορέων της στην Ελλάδα. Η λειτουργία τόσο του ΕΚΚΕ όσο και του ΕΙΕ, αλλά και άλλων φορέων είναι για πολλούς ερευνητές ένα μεγάλο ερωτηματικό (η έκφραση είναι ήπια λόγω του σεβασμού προς τους θεσμούς). Όσο, όμως, αυτό δεν γίνεται, θεωρώ λάθος την κατάργηση (γιατί περί αυτού πρόκειται) ενός ενεργού ΝΠ. Προτείνω λοιπόν την προσωρινή απόσυρση του άρθρου μέχρι την εκπόνηση μελέτης και την υποβολή νομοσχεδίου που να αφορά συνολικά την έρευνα στην Ελλάδα.