Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννα Τσίγκανου
Έκπληκτος και ενεός ο νομικός κόσμος της χώρας προσπαθεί να κατανοήσει το πνεύμα και το γράμμα του άρθρου 9 του υπό διαβούλευση πολυδιαφημισθέντος Σχεδίου Νόμου περί κατάργησης – συγχώνευσης φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.Πραγματικά απαιτείται η επιστράτευση της επιστημονικής μας φαντασίας προκειμένου να κατανοήσουμε το γράμμα του νόμου, καθώς συνιστά ευθεία προσβολή τόσο της ελληνικής γλώσσας όσο και της νομικής γλώσσας. Οι συντάκτες του κειμένου παρέδωσαν προς διαβούλευση ένα κείμενο γλωσσικά και συντακτικά απαράδεκτο, νομοτεχνικά ατελές και αόριστο που βρίθει ανακριβειών και αντιφάσεων. Φαίνεται πως ο πολιτικός, νομοθετικός και ιδεολογισμός κυνισμός με τον οποίο προωθούνται οι πιλοτικές καταργήσεις – συγχωνεύσεις φορέων αντανακλάται και στη διατύπωση του κειμένου.Ως προς το πνεύμα του νόμου, το εν λόγω άρθρο συνιστά θεσμική αλλοίωση των ακαδημαϊκού χαρακτήρα δημόσιων ερευνητικών δομών της χώρας αφού τις μεταχειρίζεται ως υπηρεσίες και οργανικές μονάδες. Σε μια ιστορική συγκυρία που δομές αιχμής για την έξοδο της χώρας από την κρίση, όπως τα ερευνητικά κέντρα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητες, η πολιτεία επιλέγει να τις απαξιώσει, υποβαθμίσει και αφανίσει, αρχής γενομένης από τον πιο μικρό και ως εκ τούτου πλέον ευάλωτο κρίκο.Δεν θα ασχοληθώ ούτε με την αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης του άρθρου 9 αναφορικά με τη νομική προσωπικότητα των υπό συγχώνευση φορέων, ούτε με την – με εξαιρετική ομολογουμένως μαεστρία – προωθούμενη άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Αυτά είναι πολύ προφανή για να χρήζουν κριτικής και σχολιασμού. Ο εξαιρετικά αναρμόδιος για τα θέματα της έρευνας αξιότιμος κ. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως διαπρεπής συνταγματολόγος, τα γνωρίζει. Μάλλον εκ παραδρομής συμπεριελήφθη μια τέτοια ρύθμιση στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.Θα ασχοληθώ όμως με την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Διότι η εν λόγω ρύθμιση του άρθρου 9 αυτό που κυρίως προσπαθεί με μετέωρο βήμα νομικής ασάφειας να προωθήσει είναι η βίαιη αλλαγή των θεσμών και η αναγκαστική και εκβιαστική μετατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων χωρίς ουδεμία δυνατότητα ανακούφισης μέσω του θεσμού των μετατάξεων. Είναι αυτή η βία κατά θεσμών, δημοσίων αγαθών και δικαιωμάτων που συνιστά «έγκλημα και τιμωρία».Στη δε περίπτωση του ΕΚΚΕ η τιμωρία στρέφεται και κατά της κοινωνίας αφού την αποστερεί από τη δυνατότητα της ανεξάρτητης επιστημονικής του μαρτυρίας για τα τεκταινόμενα σήμερα στην κοινωνία.Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι ευνόητο ότι το άρθρο 9 χρήζει απόσυρσης. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ, Κοινωνιολόγος του Εγκλήματος
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Πιλοτικά άνοιξε, πιλοτικά κλείνει το ΕΚΚΕ με ένα άρθρο 9.Άνοιξε το 1959 (άρθρο 9 του ν.δ. 3998/1959 (226 Α΄), στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας του κράτους με ευρωπαϊκή και διεθνή χρηματοδότηση της UNESCO για να απαλύνει τις συνέπειες της οικονομικής και πολιτικής υστέρησης ως αποτέλεσμα της τραυματικής περιόδου του Παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου. Το ίδιο εγχείρημα, την ίδια εποχή έλαβε χώρα και σε άλλες χώρες του Νότου όπως η Ισπανία. Τότε το πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε την προσπάθεια εδραίωσης της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες με παροχή οικονομικής και επιστημονικής στήριξης προς την χώρα. «Πιλοτικά» κλείνει σήμερα το 2012 ( άρθρο 09) στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας μιας χώρας που προσπαθεί αν ανταπεξέλθει αυτή τη φορά στις πληγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Τώρα η πιλοτική εφαρμογή συνιστά πρόβα για την κατάλυση του δημόσιου ερευνητικού συστήματος κατά παράβαση του ειδικού θεσμικού πλαισίου για την έρευνα (Ν1514 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του). Το νήμα που συνδέει τις δύο εποχές είναι ο εκσυγχρονισμός της χώρας. Δρ. Δήμητρα Κονδύλη, κοινωνιολόγος –ανθρωπολόγος Ε.Λ.Ε Β’, ΕΚΚΕ, Μέλος ΔΣ-ΠΟΕΕΚ-Ι
 
 
Κούλα Κασιμάτη
Για το ΕΚΚΕΏστε η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση του ΕΚΚΚ μέσω της συγχώνευσής του στο Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών! Αλήθεια, δεν χρειάζεται την κοινωνική έρευνα η χώρα μας; Δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος της στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, ιδιαίτερα σήμερα που η ίδια αυτή κυβέρνηση διακηρύσσει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές; Μήπως το ρόλο του ΕΚΚΕ, ως κατ’εξοχήν δημόσιου ερευνητικού φορέα θα αντικαταστήσουνε άλλλοι ιδιωτικοί φορείς- είμαστε στη λογική όλα να γίνουν ιδιωτικά; Τότε όμως θέτουμε κάποια ερωτήματα όπως:1) Μπορεί να αναπτυχθεί σωστά η κοινωνική έρευνα από ιδιωτικούς και κατά συνέπεια κερδοσκοπικούς οργανισμούς; Πιστεύουμε όχι, γιατί η χρονοβόρα διαδικασία , η διεπιστημονική προσέγγιση και η καλή ποιότητα της πληροφόρισης απαιτούν υψηλό κόστος το οποίο το ιδιωτικό γραφείο θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει για να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της έρευνας.2) Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι απαλλαγμένη πάντοτε από σκοπιμότητες που να εξυπηρετούν τους αναδόχους; Ασφαλώς όχι, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος το ιδιωτικό γραφείο να υποκύπτει στις υποδείξεις του χρηματοδότη της έρευνας για να μην χάσει «τον πελάτη»3) Μπορεί να αναπτυχθεί έρευνα για θέματα που δεν έχουν άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα, ωστόσο όμως είναι αναγκαία για την προαγωγή της επιστήμης στο θεωρητικό επίπεδο; Προφανώς όχι . Ποιος ιδιωτικός φορέας θα ενδιαφερθεί για προγράμματα που στοχεύουν σε μεθοδολογικές τεχνικές και θεωρητικά θέματα; Ασφαλώς κανένας γιατί αυτά δεν έχουν κανένα πρακτικό ενδιαφέρον, ούτε χρηματοδότηση εύκολα θα παρουσιαστεί.Είναι τυχαίο που στις αναπτυγμένες χώρες οι ερευνητικοί φορσείς είναι δημόσιοι ( CNRS στη Γαλλία, SCRC στην Αγγλία). Κρίμα που η εξοικονόμηση πόρων κατά την κυβέρνηση θα γίνει σε βάρος της παιδείας, της έρευνας και του πολιτισμού.
 
 
Γιώργος Δουλευταράς
Αυτή τη στιγμή το ΚΕΤΕΑΘ απασχολεί περίπου 120 άτομα στη Θεσσαλία σε διάφορα ερευνητικά-αναπτυξιακά προγράμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 120 άτομα μόνο τα 10 πληρώνονται από τον τακτικό του προϋπολογισμό (δηλαδή από χρήματα του ελληνικού δημοσίου) και τα υπόλοιπα 110 είναι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη Περιφέρεια Θεσσαλία μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.Θέσεις εργασίας οι οποίες κυρίως αφορούν κυρίως νέους υψηλού μορφωτικού επιπέδου οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν πως η προτεινόμενη συγχώνευση όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτα σε θέμα εξοικονόμησης πόρων αλλά αντιθέτως οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση και ανεργία της Ελληνικής περιφέρειας.Περιληπτικά από την ίδρυση του το ΚΕΤΕΑΘ έως σήμερα:• διαχειρίζεται 35 ευρωπαϊκά προγράμματα ύψους 10.000.000 €• συμμετέχει σε 25 εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα ύψους 3.500.000 €• έχει εξασφαλίσει έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύψους 1.500.000 €• έχει εξασφαλίσει έσοδα από δωρεές ύψους 1.000.000 €• έχει να λαμβάνει από εθνική συμμετοχή σε προγράμματα 500.000 €Δηλαδή για κάθε ένα Ευρώ που επιχορηγείται φέρνει πίσω περισσότερα από 4! Η επιστημονική αριστεία του ΚΕΤΕΑΘ αποτυπώνεται και από την υψηλή απήχηση των δημοσιεύσεων του όπως πρόσφατα ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), δηλαδή στον δείκτη απήχησης ήταν 3ο στην ΕΛΛΑΔΑ!!!!!Γιατί βάλατε το ΚΕΤΕΑΘ να αξιολογηθεί αφού δεν είχατε σκοπό να το λάβετε υπόψιν? Όπως διαφαίνεται λοιπόν το υπουργείο «εξαφανίζει» ένα υπερπαραγωγικό ινστιτούτο γιατί απλώς δεν μπορεί να κλείσει αυτά που τόσα χρόνια έχει στηρίζει με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Μήπως να κάνετε μια αρχή τώρα?