Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Παναγ. Μιχαηλάρης
Τα κεντρικά στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ένταξη του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ έχουν επισημανθεί από πολλούς συναδέλφους, πράγμα που αναδεικνύει την σοβαρότητά τους και δημιουργεί την πεποίθηση ότι δεν έχει προηγηθεί από τους υπεύθυνους σοβαρή αντιμετώπισή τους.α) Η σύνθετη ονομασία ΕΙΕ+…. ίσως δεν είναι από τα σοβαρότερα επειδή, νομίζω, ότι ο χρόνος και η χρήση θα οδηγήσουν σε λύση που θα γίνει από ολους αποδεκτή έστω και ατύπωγςβ) Η εκπροσώπηση όμως του ΕΚΚΕ όπως προτείνεται στη Διοίκηση του νέου φορέα είναι σοβαρή ανωμαλία αλλά και νομικά ασταθής, αφού προϋποθέτει δύο εκπροσωπήσεις σε ενιαίο φορέαγ) Ακόμα πιο σοβαρότερο από όλα αυτά βέβαια αναδεικνύεται όμως το πρόβλημα της οικονομικής εξασφάλισης λειτουργίας του νέου φορέα, αφού δεν προβλέπεται η περαιτέρω χρηματοδότησή του.