Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χρήστος
Διαφωνώ ριζικά με οποιαδήποτε σκέψη συγχωνεύσεως του ΟΠΕ με ΔΕΘ και HELEXPO.Δεν μπορώ να αντιληφθώ την λογική αυτής της ιδέας.Αντί αυτής της παράλογης συγχώνευσης να δοθούν αρμοδιότητες, στόχοι, να ενισχυθεί ο ΟΠΕ και βεβαίως να απαιτηθεί αποτελεσματικότητα και σοβαρό έργο.
 
 
Κατερίνα Ηλιού
Το παρόν άρθρο του σχεδίου Νόμου φέρει σοβαρότητα προβλήματα που προσβάλουν την εσωτερική του εγκυρότητα και το καθιστούν θεσμικά, πρακτικά και ηθικά μη πραγματοποιήσιμο. Συνοπτικά επισημαίνονται τα εξής:1) Αντισυνταγματικότητα: Η συνταγματική δέσμευση της Πολιτείας για προστασία της Δημόσιας έρευνας προσβάλλεται καταφανώς με τη διάλυση του μοναδικού δημόσιου φορέα για την Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΚΕ). Η πρακτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύει ότι η Δημόσια έρευνα στις Κοινωνικές επιστήμες συνυπάρχει με ιδιωτικούς φορείς, πουθενά, όμως η πρώτη δεν εκλείπει.Επίσης, η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των Δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν στο ΕΚΚΕ προσβάλλεται και πάλι με «πρωτότυπο» τρόπο. Πρόκειται για Δημόσιους λειτουργούς υψηλής εξειδίκευσης και ειδικών επιστημονικών προσόντων που κρίνονται επανειλημμένως κατά την επαγγελματική τους πορεία από ειδικές αρμόδιες επιτροπές και συχνά εκτίθενται και κρίνονται για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους σε διεθνή συνέδρια, αλλά και μέσα από το συγγραφικό τους έργο. Στο παρόν Σχέδιο Νόμου οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ απολύονται χωρίς κάποιο αιτιολογικό πλαίσιο που να διέπει την αξιολόγηση των ίδιων ή του φορέα τους (με βάση τα γνωστά διεθνή κριτήρια για τα Ερευνητικά Κέντρα). Πόσο μάλλον όταν διεθνείς αξιολογήσεις (πχ. RAND) επιχειρηματολογούν για το αντίθετο.2)Αναρμοδιότητα: Ως γνωστόν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προφανέστατα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι αρμόδιο για να καθορίσει την τύχη και το μέλλον των Ερευνητικών φορέων της χώρας.3) Προοπτική συρρίκνωσης του πεδίου της Έρευνας: Η «ένταξη» του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ δεν υποστηρίζεται στο παρόν Σχέδιο Νόμου από κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού (βραχύχρονο ή μακρόπνοο). Πολλοί στην παρούσα Διαβούλευση έχουν επισημάνει τα αμέτρητα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία του σχεδιαζόμενου ως νέου φορέα. Την ώρα που σε διεθνές επίπεδο άλλες χώρες επενδύουν στον Ερευνητικό κλάδο αναδεικνύοντάς τον ως πεδίο ανάπτυξης και γόνιμο έδαφος για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, η χώρας μας με Σχέδιο Νόμου μειώνει αριθμητικά τους Ερευνητικούς Φορείς και αποσύρεται από τη θεσμικά κατοχυρωμένη δέσμευσή του για την υποστήριξη της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.4) Απουσία αιτιολογικής υποστήριξης και πλαισίου σχεδιασμού: Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου αποσπά χωρίς σαφή αιτιολόγηση ορισμένα Ερευνητικά Κέντρα από το σύνολο των υπολοίπων και προσδιορίζει τη μελλοντική τους πορεία παραβλέποντας την υπό εξέλιξη Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας. Κανένας αιτιολογικός συλλογισμός και κανένα σχέδιο αποτελεσματικότητας δε συνοδεύει το παρόν Σχέδιο Νόμου. Πράγμα που αποκαλύπτει ότι ο εν λόγω σχεδιασμός δε γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Δε γίνεται, όμως, και για λόγους αναδιαμόρφωσης του πεδίου της Έρευνας στη χώρα μας. Η συνένωση επιστημονικά διακριτών Ινστιτούτων ως προς το αντικείμενο εξειδίκευσής τους σχεδιάζεται χωρίς πνεύμα λογικής, πρωτοπορίας και έμπνευσης και δε βασίζεται ούτε αποσκοπεί στην καλλιέργεια κλίματος διεπιστημονικής συνεργασίας. Κύριε Υπουργέ,Εισάγετε στη δημόσια διαβούλευση το παρόν Νομοσχέδιο -όπως ισχυρίζεστε- με σκοπό την «οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο».Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι με βάσει αυτό το Νομοσχέδιο χάνονται οι 80 περίπου θέσεις εργασίας μόνιμων υπαλλήλων του μοναδικού Ερευνητικού φορέα (ΕΚΚΕ) που αυτή τη στιγμή εργάζεται ανελλιπώς και αφουγκράζεται τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών;Γνωρίζουν οι Έλληνες φοιτητές και οι οικογένειές τους που επενδύουν το μέλλον τους στις Κοινωνικές επιστήμες ότι το συγκριμένο επαγγελματικό πεδίο συρρικνώνεται, καθώς οι οργανικές θέσεις στο ΕΚΚΕ θα εκλείψουν (και αυτό μπορεί αν είναι μόνο η αρχή);Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι κλείνοντας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών περιορίζεται σε μία τόσο δύσκολη εποχή η δυνατότητά τους να ακουστούν και να φτάσει ο λόγος τους εκεί που οι ίδιοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν, αλλά εισχωρεί ο ψύχραιμος και αντικειμενικός επιστημονικός λόγος; Ποιος άλλος, πέρα από την Πολιτεία θα μπορούσε συστηματικά να προκηρύσσει και να υποστηρίζει έρευνες για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες; Κύριε Υπουργέ,Το άρθρο 9 του παρόντος Νομοσχεδίου κάθε άλλο παρά βελτιώνει τη «λειτουργία δημόσιων οργανισμών που παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο» και για αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Αντί αυτού, υπό το βάρος της ευθύνης της θέσης σας σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για τη χώρας μας θα σας καλούσα να συμβάλλετε με όραμα και υπευθυνότητα να σχεδιαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας η Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας μας με σκοπό να αναδειχθεί η Έρευνα σε όλα τα επιστημονικά πεδία ως μοχλός καινοτομίας, ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας. Με εκτίμησηΚατερίνα Ηλιού,Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας
 
 
Δημήτρης Τσουκαλάς
Ο Ελληνικός ερευνητικός ιστός έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα με το πρόσχημα της ανάγκης για αναδιάταξη. Το Eθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε), ο μόνος Δημόσιος ερευνητικός φορέας που δραστηριοποιείται στον πεδίο των κοινωνικών επιστημών, συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε). Η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη γιατί εμποδίζεται η διασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων κοινωνικής πολιτικής χωρίς συνταγματική προστασία για τη Δημόσια έρευνα, η οποία συρρικνώνεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την επιστήμη και την κοινωνία.Σε μία περίοδο όπου η έρευνα αποτελεί βασική συνιστώσα ανάκαμψης το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Η χώρα καθίσταται ουραγός των εξελίξεων τη στιγμή που και σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Παγκόσμιο επίπεδο έχει τεθεί πολύ ψηλά ο πήχης για μέγιστη προώθηση της ερευνητικής δράσης και των αποτελεσμάτων που αυτή αναμένεται να φέρει στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Δημήτρης ΤσουκαλάςΒουλευτής ΕπικρατείαςΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ
 
 
Αλιπράντης Ανδρέας
Το άρθρο 9 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα εφόσον χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ (νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) που αποτελούν απαραίτητες εγγυήσεις για την προαγωγή της έρευνας ως δημόσιου αγαθού.Με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου συνιστά πιλοτική εφαρμογή παραβιάσεων συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών και δικαιωμάτων που είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν στο χώρο της δημόσιας παιδείας και έρευνας αλλά και σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.Με το εν λόγω άρθο καταργείται ένα ερευνητικό κέντρο με 60 χρόνια παρουσία και σημαντικό έργο στη διερευνηση των κοινωνικών εξελίξεων και τις κοινωικές διαστάσεις στη χώρα μας. Αποτελεί το μοναδικο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα με ακαδημαικό χαρακτήρα στο οποίο απασχολούνται Κοινωνικοί επιστημπνες υψηλού επιπέδου και το οποίο υλοποιεί σημαντικά έργα τόσο ευρωπαικά όσο και εθνικά.