Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο εισαγωγικό σημείωμά του στο πλαίσιο της δημόσια διαβούλευσης του σχεδίου νόμου αναφέρει ότι: «σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι η οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου». Εάν πραγματικά είναι αυτός ο σκοπός θα πρέπει να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9 που αναφέρονται στα ερευνητικά κέντρα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ, που αποτελούν παραγωγικούς φορείς του ελληνικού δημοσίου προσφέροντας θέσεις εργασίας και σημαντικές εισροές στο Κράτος από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Εάν πραγματικά θέλει το ελληνικό κράτος να προχωρήσει στην ορθολογική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να το κάνει συντεταγμένα με επιστημονική και οικονομική τεκμηρίωση. Ειδικότερα δεν θα πρέπει να ξεχνούν οι συντάκτες του νομοσχεδίου ότι τα ερευνητικά κέντρα (Ν1514/85) όπως και τα ΑΕΙ διέπονται από συγκεκριμένους νόμους διαφορετικούς από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ), το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας αρμόδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η ερευνητική κοινότητα διερωτάται εάν ζητήθηκε η γνώμη του ΕΣΕΤ για τις συγχωνεύσεις αυτές και αν ναι ποια είναι αυτή. Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «Δ»
 
 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 4/10/2012Αρ. Πρωτ. 86234/3055Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠΤαχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔημόσια Διαβούλευση του ΥΔΜΕΔ επί σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».Τηλέφωνο :2461052610-3Fax : 2461052614Email :info@pdm.gov.gr Θέμα: Παρατηρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΔΜΕΔ αναφορικά με την κατάργηση του φορέα διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς.Επί της αρχής, το γεγονός και μόνον ότι καταργείται ένας φορέας ο οποίος ιδρύθηκε μόλις στις 19 Ιουνίου του 2012, ένας φορέας ο οποίος δεν δοκιμάσθηκε στην πράξη, δεν αξιολογήθηκε και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να υλοποιήσει μέρος έστω των δράσεών του, αναδεικνύει την προχειρότητα, την ασυνέπεια και ασυνέχεια σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας.Επί της ουσίας, η κατάργηση του φορέα διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς θα τεκμηριωνόταν μόνο μετά από:• Ανεπάρκεια, αδυναμία, απροθυμία ή έλλειμμα ευθύνης τόσο σε θεσμικό όσο και συλλογικό επίπεδο, από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, να διαχειριστεί το σημαντικό αυτό φυσικό πλούτο και κυρίαρχο τοπόσημο της Καστοριάς.• Απροθυμία της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει έργα ανάδειξης, προστασίας και αξιοποίησης της συγκριμένης λίμνης.• Βάσιμα επιχειρήματα ότι η διαχείριση της λίμνης από αποκεντρωμένο φορέα και μάλιστα εκτός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα έχει καλύτερα αποτελέσματα, αμεσότητα και εγγύτητα στη λήψη αποφάσεων, ουσιαστικότερη ετοιμότητα και συλλογική ευαισθησία σε περιβαλλοντικά επεισόδια αιχμής, πολύπλευρα κίνητρα δράσης, λιγότερη γραφειοκρατία.• Εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία ότι η κατάργηση του φορέα διαχείρισης θα έχει μειωμένα λειτουργικά κόστη και γενικότερο οικονομικό όφελος σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.Επειδή ΟΥΔΕΝ των παραπάνω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αδυνατούμε να κατανοήσουμε την απόφαση να καταργηθεί ο εν λόγω φορέας και να εκχωρηθούν οι διαχειριστικές αρμοδιότητές του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με τη φιλοσοφία, τις στοχεύσεις και την προοπτική στήριξης των αιρετών περιφερειακών αρχών. Καταστρατηγεί την Αρχή της Επικουρικότητας και μάλιστα, σε θέματα που σχετίζονται ευθέως με την περιβαλλοντική προστασία και την διαχείριση της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.Κατανοούμε την πίεση της Κεντρικής Κυβέρνησης να εμφανίσει «λιγότερο Κράτος», λιγότερα Διοικητικά Συμβούλια, λιγότερους Φορείς. Απαιτούμε όμως από την πλευρά μας να κατανοήσει η Κεντρική Κυβέρνηση ότι η διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου είναι πρωτίστως υπόθεση των τοπικών κοινωνιών.Αυτών δεδομένων, αν το αρμόδιο Υπουργείο εμμένει στην απόφασή του περί κατάργησης του φορέα διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς, η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων επιβάλλεται να παραμείνει στα γεωγραφικά, υπηρεσιακά και διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής
 
 
Κακάλης Αθανάσιος
Αναφορικά με την απόφαση κατάργησης του φορέα διαχείρισης της λίμνης Καστοριάς και την εκχώρηση διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, μάλλον το ζήτημα δεν θα έπρεπε να εμφυλοχωρεί στη λογική της εν λόγω διαβούλευσης. Και αυτό διότι στο βαθμό που συζητείται σοβαρά μια τέτοια διαδικασία, η Κυβέρνηση έρχεται σε αντίφαση με αυτό που ευαγγελίζεται ως στόχο, την πραγμάτωση πνεύματος και νοοτροπίας περιφερειακής συνείδησης, αυτενέργειας και απόφασης των τοπικών κοινωνιών. Είναι σαφές, ότι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λίμνης, στη βάση της ιστορικής συνέχειας και παράδοσης, της ανάγκης προστασίας της με την απαιτούμενη περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς και τη βιώσιμη προοπτική της στη διάρκεια του χρόνου, ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα, όταν ο Φορέας ανήκει στη φυσική διοικητική του περιφέρεια, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, η έννοια της αιρετής περιφερειακής διοίκησης – πέραν των άλλων – ενδυναμώνεται κατ’ ουσία, μιας και υπάρχει άμεση χωροταξική συσχέτιση με την εν λόγω λίμνη, υπάρχει ταχύτερη λήψη αποφάσεων, υποβολή αυτών σε άμεση κρίση και έλεγχο από τους τοπικούς φορείς, όπως υπαγορεύεται και από τη νέα «καλλικρατική» δομή που έχει πλέον το κράτος μας. Αθανάσιος Ν. ΚακάληςΠρόεδρος Δ.Ε.Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
 
 
Bασιλική Κ.
Για τις διαχειριστικές συνέπειες της κατάργησης, συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης αναφέρθηκαν επισταμένα τα προηγούμενα σχόλια.Εγώ θα ήθελα να θίξω τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την κατάργηση του Φορέα στον οποίο εργάζομαι, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των 4 καταργούμενων. Η απώλεια της επωνυμίας του Φορέα Διαχείρισης και η χρήση αντί αυτού εκείνου της Δασικής υπηρεσίας Κεφαλονιάς, στην οποία συγχωνεύεται θα δημιουργήσει σύγχυση στην τοπική κοινωνία αφού τα Δασαρχεία, ως υπηρεσίες δεν έχουν συνδεθεί με δραστηριότητες, όπως είναι αυτές που αναπτύσσονται από τους Φορείς Διαχείρισης (Περιβαλλοντικές Δράσεις και Ενημέρωση, Επιστημονική Παρακολούθηση, Διαχείριση Επισκεπτών κ.ά.). Ως αποτέλεσμα η απόκριση του κοινού σε αυτές τις δραστηριότητες και κυρίως εκείνων της Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης αναμένεται να περιοριστεί. Επιπλέον στην τοπική κοινωνία έχει γίνει αντιληπτό ότι για κάθε θέμα ή πρόβλημα που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Αίνου μπορούν να απευθύνονται σε έναν Φορέα, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με αυτόν και να αντιμετωπίζονται άμεσα, κάτι το οποίο θα απωλεσθεί με την κατάργησή του. Επίσης η γνώση στην τοπική κοινωνία της καθημερινής παρουσίας και δραστηριότητας στον Εθνικό Δρυμό Αίνου των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. παράνομο κυνήγι, παράνομη κοπή δέντρων, παράνομη απομάκρυνση φυτών κ.ά.). Η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σημαίνει ότι θα μείνει απροστάτευτο το μοναδικό οικοσύστημα του δάσους της Κεφαλληνιακής ελάτης, ένα οικοσύστημα που είναι σπάνιο για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
 
 
Αριστείδης
Υποθέτω ότι κάθε χώρα έχει τους Φορείς Διαχείρισης που της αξίζουν. Γι αυτό στην Ελλάδα έχουμε 29 Φορείς που δεν έχουν μόνιμο προσωπικό αλλά μόνο συμβασιούχους με ημερομηνία λήξης, δεν έχουν διευθυντές, δεν έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι έδρες των 5 από αυτούς επιλέχθηκαν με βάση τον τόπο καταγωγής Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων και συμβούλου Υπουργού του ΥΠΕΚΑ, δεν έχουν εθνική χρηματοδότηση, δεν διαχειρίζονται τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο κάποια κονδύλια της Ε.Ε. Στα συμβούλια τους συμμετέχουν δασολόγοι που ακόμη ονειρεύονται πότε θα καταργηθούν οι Φορείς εντελώς, για να γυρίσουμε στην παλιά καλή εποχή των Δ/σων Δασών που διαχειριζόταν τις περιοχές γνωστές και ως «εθνικούς οδυρμούς» και που τότε όλα ήταν καλά.Συμμετέχουν ακόμη και εκπρόσωποι των ΜΚΟ και Πανεπιστημιακοί που ορισμένες φορές εργάζονται εμμέσως και στις μελέτες που δίνουν οι Φορείς και έτσι καλού-κακού δεν θέλουν να συγχωνευθεί κανένας Φορέας. Και που εισηγούνται (τα ΜΚΟ) παιδαριώδη νομοσχέδια σε ευκολόπιστες Υπουργούς οι οποίες υιοθετώντας τα γυρίζουν πίσω την κήρυξη των προστατευόμενων περιοχών περίπου 10 χρόνια πίσω, όχι λόγω κάποιας οικονομικής σκοπιμότητας αυτή τη φορά αλλά λόγω καθαρής βλακείας, όμως η γνώμη αυτών των ΜΚΟ-μαθητεύομενων μάγων πρέπει πάντα να εισακούεται και να βγαίνει και στις εφημερίδες επειδή είμαστε σύγχρονη χώρα.Και κάπου υπάρχει και κάποια Επιτροπή ΦΥΣΗ 2000 απαρτιζόμενη από Σοφούς Πανεπιστημιακούς Καθηγητές (αυτοί ενδιαφέρονται ακόμη περισσότερο για τις μελέτες που δίνουν οι Φορείς, λόγω αυξημένων προσόντων) η οποία έβγαλε κάποιο πόρισμα στο πλαίσιο της κατάρτισής αυτού εδώ του άρθρου που συζητάμε, το οποίο δεν κατέληγε σε καμία απολύτως πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, που κανείς από τους σχολιαστές του νομοσχεδίου δεν μπήκε στον κόπο να το αναφέρει, τι ρόλο παίζει η παρούσα συγχώνευση;Το αρμόδιο Υπουργείο δεν φαίνεται να έχει κάποια σταθερή πολιτική για τις προστατευόμενες περιοχές, επομένως είναι δύσκολο να μας πείσει ότι κάνει τη συγχώνευση για το καλό των Φορέων και την εξασφάλισή της ύπαρξής τους.Μάλλον το κάνει για να παρουσιάσει η Κυβέρνηση έργο στον τομέα που λέγεται «συγχωνεύσεις – καταργήσεις οργανισμών».