Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ι. Βώβου
Η προβλεπόμενη συγχώνευση του ΕΙΕ και του ΕΚΚΕ και η υπαγωγή του τελευταίου στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί, κατά την άποψή μου, μείζονα υποβάθμιση της σημασίας των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στον τόπο μας, εν μέσω, μάλιστα, μίας περιόδου κρίσης κατά την οποία ο ρόλος τους είναι ύψιστης σημασίας για την ουσιαστική ανασυγκρότηση των κοινωνικών δομών και πρακτικών. Στερεί δε από την ελληνική κοινωνία ένα σημαντικό πνεύμονα παραγωγής σκέψης και δράσης στο σύγχρονο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να αναπτύξει θεσμικά και πρακτικά σε διεθνές επίπεδο. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με υποθήκευση της παιδείας των επόμενων γενιών. I. ΒώβουΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΠάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 
 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Πιλοτικά άνοιξε, πιλοτικά κλείνει το ΕΚΚΕ με ένα άρθρο 9.Άνοιξε το 1959 (άρθρο 9 του ν.δ. 3998/1959 (226 Α΄), στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας του κράτους με ευρωπαϊκή και διεθνή χρηματοδότηση της UNESCO για να απαλύνει τις συνέπειες της οικονομικής και πολιτικής υστέρησης ως αποτέλεσμα της τραυματικής περιόδου του Παγκοσμίου πολέμου και του εμφυλίου. Το ίδιο εγχείρημα, την ίδια εποχή έλαβε χώρα και σε άλλες χώρες του Νότου όπως η Ισπανία. Τότε το πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε την προσπάθεια εδραίωσης της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες με παροχή οικονομικής και επιστημονικής στήριξης προς την χώρα. «Πιλοτικά» κλείνει σήμερα το 2012 ( άρθρο 09) στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας μιας χώρας που προσπαθεί αν ανταπεξέλθει αυτή τη φορά στις πληγές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Τώρα η πιλοτική εφαρμογή συνιστά πρόβα για την κατάλυση του δημόσιου ερευνητικού συστήματος κατά παράβαση του ειδικού θεσμικού πλαισίου για την έρευνα (Ν1514 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του). Το νήμα που συνδέει τις δύο εποχές είναι ο εκσυγχρονισμός της χώρας. Δρ. Δήμητρα Κονδύλη, κοινωνιολόγος –ανθρωπολόγος Ε.Λ.Ε Β’, ΕΚΚΕ, Μέλος ΔΣ-ΠΟΕΕΚ-Ι