Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης Λυκούσης
Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο οι αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της ΈνωσηςΕλλήνων Ερευνητών.
 
 
Maria
Συμφωνώ με τις αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της ΈνωσηςΕλλήνων Ερευνητών.
 
 
Πόπη
Συμφωνώ με τις αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της ΈνωσηςΕλλήνων Ερευνητών
 
 
Αντουανέττα Καπέλλα
Συμφωνώ με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών και της ΠΟΕΕΚ-Ι.Το άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί γιατί:-Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αναρμόδιο-Αγνοείται το ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα-Χάνεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη νομική υπόσταση και αυτοτέλεια του ΕΚΚΕ-Επιχειρείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του προσωπικού-Δεν προκύπτει κανένα οικονομικό όφελος ή επιστημονικό πλεονέκτημα