Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σταύρος Μπούκης
Το θέμα έχει αναλυθεί ήδη από τους προηγούμενους και εκτιμώ ότι καλύπτονται οι βασικές οπτικές γωνίες του.Πέραν αυτών και εφόσον η αλλαγή πραγματοποιηθεί, προσθέτω, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχουν με τους Προέδρους τους, η Ένωση Εργαστηρίων,HellasLab και η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης,HellasCert. ΠΡΟΤΑΣΗ:1) Η γενικότερη άποψή μου είναι ότι ΕΙΜ-ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, διότι μετά από εμπειρία ετών τα «πράγματα έχουν βρεί το δρόμο τους» και δεν θα πρέπει τώρα να τα «ανακατέψουμε» από την αρχή ιδρύοντας νέο Οργανισμό, με αμφίβολη και μικρή, κατ εκτίμηση, μείωση κόστους λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη και την μακροχρόνια αναταραχή που θα επιφέρει η αλλαγή στην Υποδομή / Εργαλεία Ποιότητας της χώρας μας. 2) Το βάρος της βελτίωσης να πέσει στην εκπαίδευση, στην υποδομή και στις ικανοποιητικές αποδοχές του προσωπικού των εν λόγω υφισταμένων Οργανισμών που καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες για τη διατήρηση του Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας.
 
 
Καλλισθένη Αβδελίδη
Συμφωνώ με την πλειονότητα των παρεμβάσεων. Συμφωνώ όμως και με τους όρους με τους οποίους θέτει το πρόβλημα ο Δ.Γιανουκάκος. 1. Η πολιτεία έχει χρέος να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του πεδίου της επιστημονικής έρευνας, στο διάλογο μεταξύ ερευνητών και στην ελεύθερη δημιουργική σκέψη, – αντίθετα με αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει έως και σήμερα δηλαδή τον εγκλωβισμό σε ένα πεδίο μόνιμων περιοριστικών διαδικαστικών και διογκούμενων προβλημάτων. 2.Το σύνολο «ερευνητές» πρέπει να ανοίξει με διάφορους τρόπους ώστε να μην κινδυνέψει να πάρει τη μορφή «κλειστού επαγγέλματος». 3. Είναι κρίμα που καταργήθηκε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, μοναδικό στη διερεύνηση ‘κοινωνίας/χώρου΄με ανάπτυξη διεπιστημονικών μεθοδολογιών.