Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Α.Λ.-Γ.Κ.
1) Για την παρ. 12, έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με την αδυναμία συνέχισης ισχύος των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από το ΕΣΥΔ, και τον κίνδυνο αποπομπής του ΕΣΥΔ από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), μέχρις ότου καταστεί δυνατόν ο φορέας να επαναξιολογηθεί εξ υπαρχής (με όλες τις επιπτώσεις που συνεπάγεται αυτό για το φορέα και τους πελάτες του). Αντίστοιχο πρόβλημα είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει και το ΕΙΜ, στα πλαίσια της συμφωνίας CIPM-MRA στην οποία συμμετέχει2) Θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου στο διάστημα μεταξύ της εκκαθάρισης/ κατάργησης των συγχωνευομένων φορέων και της πλήρους έναρξης λειτουργίας του νέου φορέα, οι φορείς να μην αδρανοποιηθούν και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ;3) Οι αναμενόμενες, μικρές ούτως ή άλλως, οικονομίες κλίμακας που αναμένεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, είναι πολύ πιθανόν να υπερκεραστούν από τις πιθανές απώλειες λόγω συρρίκνωσης εσόδων του ΕΙΜ, από υπηρεσίες μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας (που άπτονται του πεδίου της διαπίστευσης), τις οποίες πλέον δεν θα μπορεί να παρέχει και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΕΙΜ.
 
 
Χ. Καρατζαφέρη
Επίσης,ως ένα από τα πολλά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνεργάζονται (αμισθί) με το ΚΕΤΕΑΘ έχω κι εγώ ωφεληθεί σε μέγιστο βαθμό από τις κοινές μας ερευνητικές δράσεις και βασιζόμενη στο σύμφωνο συνεργασίας του Πανεπιστημίου μου με το ΚΕΤΕΑΘ έχω συνδέσει παρούσες και μελλοντικές ερευνητικές μου δράσεις με το ΚΕΤΕΑΘ. Ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λοιπόν φοβάμαι ότι το προτεινόμενο σχέδιο θα αποδυναμώσει την ερευνητική δυναμική που έχουμε αναπτύξει και θα υποβαθμίσει την Θεσσαλία και το Πανεπιστήμιό μας.
 
 
Giorgos
θέλω να πιστεύω (και ελπίζω)ότι αυτή η συνένωση θα κόψει κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες του ΕΣΥΔ που την τελευταία 3ετία έχουν πάρει 250.000 ευρώ για «αξιολογήσεις» και την δουλειά θα την κάνουν οι υπάλληλοι που θα είναι αρκετοί, καταρτισμένοι και μια και θα πληρώνονται, θα πρέπει να παρέχουν ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες τους στον ΝΕΟ φορέα, χωρίς εξτρά και χαρτζιλίκια…. πράμα που δεν μπορούσε να διασφαλίσει το ΕΣΥΔ με τους εξωτερικούς συνεργάτες!!!!!
 
 
ΜΑΡΙΑ Π.
Όταν μία επιχείριση πρόκεται να κλείσει, να συγχωνευτεί η να μεταφερθεί τα κριτίρια είναι πολύ συγκεκριμένα.1)Ύπάρχει οικονομικό όφελος στην επιχείρηση? Θα είναι περισσότερα τα έσοδα η λιγότερα τα έξοδα?2)Η λειτουργικότηα της επιχείρησης θα επωφεληθεί από μία τέτοια κίνηση?3)Έιναι ζημιογόνα η επιχείρηση με την σημερινή της μορφή και ως εκ τούτου επιβάλεται μία αλλαγή προκειμένου να σωθεί η να μειωθεί το ποσό της ζημίας στους ιδιωκτήτες? Στην περίπτωση του ΚΕΤΕΑΘ είναι ξεκάθαρο ότι δεν ισχύει τίποτα από τα προαναφερόμενα. Είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός, αυτοσυντήρητος που παρέχει συγκεκριμένο έργο με επιτυχία. Το μόνιμο προσωπικό καθώς και η εξωτερική συνεργάτες μένουν στην περιοχή της Θεσσαλίας και δικαιολογούν την ύπαρξη του Κέντρου στην περιοχή τους. Οι «ειδικοί» που πρότειναν το συγκεκριμένο Κέντρο για συγχώνευση προφανώς δεν είχαν ούτε οικονομικά κριτήρια ούτε ανθρώπινα κριτήρια παίρνοντας τη εν λόγω απόφαση. Αυτό κάνει τον καθένα για άλλη μία φορα να αναρωτηθεί ποιά είναι τα κρητίρια και ποιοί κερδίζουν από μία τέτοια απόφαση. Για μία φορά ας μην δικαιώσουμε τους ξένους που πιστεύουν ότι όλες οι κινήσεις του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται για λόγους σκοπιμότητας και ότι πάντα από πίσω γίνεται κάποιο «παιχνίδι». Άς είμαστε για μία φορά σοβαρή.