Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
E. Kουράκου
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η κατάργηση δια της συγχωνεύσεως της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα των αποφάσεων. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια μιας το ΕΚΚΕ, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο πουεργάζεται σε αυτό σήμερα. Για άλλη μια φορά , μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις και χωρίς ουσιαστική εξοικονομιση πόρων, επιχειρείται να σταματήσει τομακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών που επί 60 χρόνια συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση των κοινωνικών ζητημάτων καιπροβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας E. Kουράκου , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,evkour@gmail.com
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, που οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και η οικονομική κρίση πλήττει σε μεγαλύτερο βαθμό τις γυναίκες η τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει δια της συγχωνεύσεως το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια αποτελεί το μοναδικό φορέα για την υλοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας και τεκμηριωμένης ανάλυσης των συντελούμενων κοινωνικών αλλαγών στη χώραμας, σπαταλώντας έτσι το τεράστιο επιστημονικό κεφάλαιο που εργάζεταισε αυτό σήμερα. Επίσης, με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Για άλλη μια φορά, μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις, χωρίς δημοσιονομικό όφελος, επιχειρείται να σταματήσει το μακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ενός ανεξάρτητου και αντικειμενικού μελετητή των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων της χώρας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας»,1920-2012.L.women-rights@otenet.gr
 
 
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αποτελεί κοινή πεποίθηση όλης της επιστημονικής κοινότητας, ότι οιεπιλεκτικά προωθούμενες συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων είναι πρόχειρες και ατεκμηρίωτες, χωρίς μελέτη των επιπτώσεών τους και δεν πρόκειται να έχουν κανένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαχωριστούν τα ερευνητικά ιδρύματα από τις λοιπές διαδικασίες συγχωνεύσεων φορέων του δημοσίου. Επίσης με το ίδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Σήμερα που τα κοινωνικά προβλήματα διογκώνονται και η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό δεν θα πρέπει να καταργηθεί δια της συγχωνεύσεως ένα καταξιωμένο ερευνητικό Κέντρο, το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ), που επί 60 χρόνια υπηρετεί την κοινωνική έρευνα και διερευνά με τεκμηρίωση και εμπειρικά την ελληνική κοινωνία και συμβάλει στην κατανόηση των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων που συντελούνται στη χώρα μας. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Μ-Η Μηχ. Διπλ. ΕΜΠΞενοκράτους 31GR-106 76 Αθήναe-mail: kalexop @tee.gr
 
 
Γιώργος Βασιλόπουλος
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Συνήθως τα παιδιά στη χώρα μας μετράνε τ’ άστρα ! Εμείς, παιδιά ερευνήτριας του ΕΚΚΕ, από την ώρα που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα που ενηλικιωθήκαμε, συχνά αναγκαστήκαμε να μετράμε τις μέρες που απέμεναν κάθε φορά μέχρι την οριστική κατάργηση του ΕΚΚΕ. Βιώσαμε γι’ αυτό – όπως και σήμερα – ανησυχία και αβεβαιότητα. Ποτέ δεν καταλάβαμε τους λόγους.Στο σχολείο συχνά μας έβαζαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας να σχολιάζουμε κείμενα από βιβλία των ερευνητών και των εκδόσεων του ΕΚΚΕ, ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία μας για τις πανελλαδικές εξετάσεις όταν χειριστήκαμε κοινωνικά θέματα όπως, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός, η δημοκρατία και η πολιτική, η παιδεία και ο πολιτισμός , η βία και η νεολαία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.Πείτε μας κ. Υπουργέ, γιατί το ΕΚΚΕ πρέπει να πάψει να υπάρχει; Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την παιδεία και τον πολιτισμό μας;Ως νέοι πολίτες αυτής της χώρας, σας παρακαλούμε κ. Υπουργέ, να διασώσετε το ΕΚΚΕ που με το έργο του ακόνισε την κοινωνική μας ευαισθησία. Με τιμή και ελπίδα, Ηλίας και Γιώργος Βασιλόπουλος
 
 
Νικόλαος Τάτσης
H κρίση που μαστίζει τη χώρα μας,δεν είναι μόνο οικονομική. Δυστυχώς είναι κυρίως κρίση πολιτισμική. Με πληθώρα αλόγιστων ενεργειών που υπονομεύουν το αξιακό σύστημα της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.Σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζει την κοσμοθεώρησή μας σαν ‘κοινωνία της γνώσης’, επιχειρείται για άλλη μια φορά μέσα από βεβιασμένες πολιτικές αποφάσεις, να σταματήσει κατ’ουσίαν το μακρόχρονα δημιουργικό έργο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ενός ανεξάρτητου και αντικειμενικού αναλυτή των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων, ενός φορέα πληροφόρησης που μελετά την παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα των καιρών μας. Είναι ποτέ δυνατόν; Επιτέλους δεν απέμεινε στο τόπο αυτό ούτε η στοιχειώδης κοινωνική ευαισθησία; Ν. ΤάτσηςΟμότιμος Καθηγητής ΚοινωνιολογίαςΠανεπιστήμιο Αθηνών