Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Mery
Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔΣε πρώτο στάδιο δημιουργείαι 2 στήλες στη 1η στήλη βάζετε το πραγματικό παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυές μετακυλίοντε σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούνται υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.
 
 
Μαράτος Σπυρίδων
Με το παρόν άρθρο, επιχειρείται μια οργανωτική αναδιάταξη και συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ και στην ουσία μεθοδεύεται η κατάργηση του μοναδικού Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής ΄Ερευνας στη χώρα μας, πράγμα που δεν εξυπηρετεί κανέναν ουσιαστικό στόχο και δημοσιονομικό όφελος. Το ΕΚΚΕ επί 50 και πλέον χρόνια υπηρετεί με δυναμισμό την ακαδημαϊκή κοινωνική έρευνα διερυνώντας και αναδύοντας τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.Με το ιδιο άρθρο προωθείται η άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας του υπηρετούντος ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, αφού για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται «μετατροπή της σχέσης εργασίας σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου», παραβιάζοντας συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά και δικαιώματα. Σπ. Μαράτος, Δικηγόρος
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΛΥΟΥΜΕ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ, ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΧΛΩΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΞΕΡΟ.
 
 
Θωμόπουλος Θ.
Σχόλια για το άρθρο 9 Γενική Παρατήρηση: Η κατάργηση της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα που ταλανίζει την διοίκηση, εδώ και το πεδίο του ερευνητικού χώρου…Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 1. Το άρθρο 9 ασχολείται μόνο με τη μεταφορά ονομασιών και ονοματολογιών, ενώ παραλείπει τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και αντικειμένων – ως όφειλε – για το «υπό κατασκευή» Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ που μεταφέρεται και εντάσσεται στο ΕΙΕ. Πουθενά δεν καθορίζονται ποια θα είναι τα αντικείμενα και τα πεδία έρευνας που θα έχει το Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του εντός του Ε.Ι.Ε.2. Η ένταξη του Ινστιτούτου του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ στην ουσία επιφέρει τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΙΕ, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και οι σχετικές μεταβολές στον οργανισμό και στο οργανόγραμμα του ΕΙΕ.3.Στο Διάταγμα που πρόκειται να εκδοθεί, όμως, δεν δίδεται εντολή για μεταφορά του νυν προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ στον νέο φορέα. Πως επομένως θα καλυφθούν τα θέματα της μισθοδοσίας του μεταφερόμενου εκεί προσωπικού; Το δημόσιο λογιστικό απαιτεί συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.4.Στην § 5β δεν αναφέρεται τι γίνεται με το πνευματικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ. Ποιος κρατάει τα εκ τούτου πνευματικά δικαιώματα; Τα εξ αυτού πνευματικά δικαιώματα περιέχονται έτσι γενικώς στο ΕΙΕ; Ή μήπως πρέπει -λόγω ειδικότητος και συνάφειας του αντικειμένου- να τα διατηρήσει το νέο σχήμα του Ινστιτούτου ΕΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μεταφορά δημοσίας περιουσίας σε ιδιωτικό φορέα!5.Εάν αργότερα επέλθει στο Ε.Ι.Ε. νέα μεταβολή-μεταρρύθμιση τι θα γίνει με την τύχη της δημόσιας περιουσίας, και σε ποιόν θα περιέλθει; Παρόμοιος είναι και ο προβληματισμός σχετικώς με την τύχη του Ερευνητικού Αρχείου του ΕΚΚΕ.6.Είναι μύθος ότι με την συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται έσοδα για το Δημόσιο από την κατάργηση της λειτουργίας του ΕΚΚΕ, δεδομένου ότι το ΕΚΚΕ δεν έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό. Εξάλλου, πουθενά δεν παρατίθενται κάποια στοιχεία για την δήθεν ελλειμματικότητα του Ε.Κ.Κ.Ε. για να αιτιολογηθεί κάπως ο προσχηματικός λόγος για την σημερινή κατάργησή του. Εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της αέναης προχειρότητας… Είναι πασιφανές ότι το άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν νομοσχέδιο. Τέλος οφείλει κανείς να διερωτηθεί: Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτή, όταν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών δεν φθάνουν καν στα «ώτα», ούτε και λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη από τους «ιθύνοντες»; Αλλιώς και σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία θα καταλήξει να είναι για άλλη μια φορά, απλώς ένα υποκριτικό μέσο εκτόνωσης των αντιδράσεων και μια επίφαση στρεβλής δημοκρατικότητας.
 
 
Mery
Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔΣε πρώτο στάδιο δημιουργείαι η 1η στήλη όπου βάζετε το πραγματικό ύψος παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυτές μετακυλίονται σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούντε υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.