Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
O φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού που το άρθρο 10 παρ. η) του ν/σ προβλέπει συγχώνευση με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και μεταφορά της έδρας του από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα , τον Οκτώβριο του 2009 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων EGN που έχει τώρα 52 μέλη από Ευρώπη (http://www.europeangeoparks.org/) και του παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων GGN της Unesco (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/members/) με 84 μέλη από όλο τον κόσμο . Για να ενταχθούμε στο δίκτυο καταθέσαμε αίτηση και επισκέφτηκαν την προστατευόμενη περιοχή του φορέα διαχείρισης Χελμού-Βουραικού 2 ειδικοί αξιολογητές του δικτύου που ενθουσιάστηκαν από το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής μας. Σε αυτά τα δύο δίκτυα τα μέλη τους που έχουν περιοχές με τα χαρακτηριστικά των περιοχών που προστατεύονται από τους φορείς διαχείρισης , έχουν υψηλό βαθμό προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης της περιοχής τους , της γεωμορφολογικής και γεωλογικής κληρονομιάς, της τοπικής ανάπτυξης μέσω της προβολής της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής τους (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, παράδοση, τοπική κουζίνα) και φυσικά ενεργητική συμμετοχή των κατοίκων και των τοπικών αρχών. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που είχαμε (2 φορές τον χρόνο συνεδριάζει το δίκτυο κάθε φορά σε διαφορετικό γεωπάρκο ) διαπιστώναμε τις δυνατότητες που μας δίνονται και που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στη δική μας περιοχή (περιβαλλοντική εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης του ανθρώπου στο περιβάλλον, οικονομική αυτοτέλεια του φορέα , ήπια τουριστική ανάπτυξη σε νέους τομείς κ.α)Καταλήγοντας θέλω να πω ότι η προοπτική αυτή που έχει ο φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού (http://www.fdchelmos.gr/el/geopark/taftotita.html) με την συμμετοχή του στα Δίκτυα των Γεωπάρκων πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αν υλοποιηθεί το σχεδιαζόμενο άρθρο 10 .
 
 
Γεώργιος Μήτσαινας
Προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από την θέση που κατέχω ως Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου εδώ και περισσότερα από 5 έτη και να εξετάσω το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα. Παρά την κατ’ επανάληψη ανάγνωση του Άρθρου 10, αδυνατώ να κατανοήσω τις σκοπιμότητες και τα οφέλη για την Ελληνική Οικονομία που θα προκύψουν από την κατάργηση και συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) σε 14. Αδυνατώ να αντιληφθώ τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, στα οποία, ούτως ή άλλως, δεν γίνεται καμία απολύτως, επίσημη αναφορά. Τις σοβαρές ενστάσεις και τους προβληματισμούς μου, τα αναπόφευκτα ερωτήματα που γεννώνται για το ποια θα είναι τα κέρδη αυτής της νομοθετικής πρόθεσης συμμερίζονται και παραθέτουν εύστοχα οι περισσότεροι σχολιαστές του Άρθρου 10. Σχολιαστές στους οποίους ανήκουν συνάδελφοι και έμπειροι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και συμμετοχή στις προσπάθειες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και απλοί πολίτες. Δεν χρειάζεται επί αυτών να προσθέσω κάτι άλλο, καθώς με καλύπτουν πλήρως. Αντ’ αυτού θα εστιάσω στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, τον μοναδικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας, ο οποίος καταργείται! Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι για να επιτραπεί νομοθετικά αυτή η πράξη, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (παρ. 15): “Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του ν. 2742/1999”, σύμφωνα με το οποίο “…η ίδρυση φορέων διαχείρισης… είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα…”. Προφανώς, με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η δυνατότητα για μελλοντική κατάργηση και άλλων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας! Δεν χωρά αμφιβολία ότι η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υπολείπεται εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης ως προς την επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα (όπως ισχύει άλλωστε και για το σύνολο του Άρθρου 10), θα οδηγήσει δε στην δημιουργία σημαντικών προβλημάτων: 1. Από τη δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση οικονομία στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς ο Φορέας επιχορηγείται αποκλειστικά από Ευρωπαϊκά Κονδύλια, συγκεκριμένα από το έργο 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (κωδικός MIS: 323368), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 2007-2013’ του ΕΣΠΑ. 2. Η δρομολόγηση της κατάργησης του Φορέα θα οδηγήσει μοιραία στη μη τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με αξιοσημείωτη καθυστέρηση υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, για τους λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν εκθέσει και άλλοι σχολιαστές του Άρθρου 10 με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση της υλοποίησης ανάλογων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 3. Το μεγαλύτερο ίσως έργο που υλοποιεί ο Φορέας αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, στην περιοχή ευθύνης του, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα οφείλει να καταθέτει κάθε έξι έτη Εθνική Έκθεση Αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πλέον πλησιάζει η προθεσμία υποβολής της τρίτης Έκθεσης για το διάστημα 2007-2012. Σημαντικό τμήμα των στοιχείων που θα αποτελέσουν την Έκθεση, θα αφορούν στις Περιοχές Ευθύνης των Φ.Δ.Π.Π. και θα προκύψουν μέσω των Πράξεων που αυτοί υλοποιούν, είτε στο πλαίσιο των εργασιών του επιστημονικού τους προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της ανάθεσης τμήματος των απαραίτητων ερευνών σε εξειδικευμένος συνεργάτες.Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι από τους λίγους Φορείς που έχουν συμβασιοποιήσει τις υπηρεσίες που αφορούν στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ήδη παραλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών. Το επιστημονικό του προσωπικό, στην πλειοψηφία του διδάκτορες με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης, υλοποιεί σημαντικό κομμάτι αυτής και είναι το πλέον αρμόδιο στο συντονισμό και στην επόπτευση των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες.Σημειώνεται ότι ήδη διανύεται η περίοδος παράτασης του ενός έτους που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάθεση της ανωτέρω Έκθεσης, συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, θα σημαίνει μεταξύ των άλλων την μη τήρηση της εθνικής υποχρέωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας. 4. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει προσλάβει το σύνολο του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και υλοποιεί ομαλότατα την εγκεκριμένη Πράξη, χωρίς αποκλίσεις από συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα. Το προσωπικό βρίσκεται καθημερινά, χειμώνα – καλοκαίρι, στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τον οποίο επιτηρεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, διαθέτει πλέον ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, έχει καταρτίσει πλούσιο, συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Επιπλέον, έχει προβεί και συμμετέχει με την αυτεπιστασία στην υλοποίηση της πλειοψηφίας των δράσεων που προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απορρόφηση των προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη Πράξη, πόρων του ΕΣΠΑ και η ουσιαστική προστασία, διατήρηση και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου. 5. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει καταφέρει, μέσα από πολύ κόπο και χάρη στο σωστό του προγραμματισμό, να αναγνωρίζεται από την τοπική κοινωνία ως ο πλέον αρμόδιος φορέας για την Προστασία και Διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ως ο Φορέας στον οποίο πρώτα ανατρέχει ο πολίτης για ο,τιδήποτε αφορά στον Εθνικό Δρυμό. Αυτό εμφανίζει πλέον σημαντικά, ουσιαστικά οφέλη για την προστασία του Εθνικού Δρυμού. Ενδεικτικά αναφέρεται μία πρώτη συμφωνία που επετεύχθη με την παραγωγική τάξη των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Αίνο, με στόχο την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παράνομης βόσκησης εντός του Δρυμού. Ήδη από αυτό το καλοκαίρι φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. 6. Η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όπως ήδη διαφαίνεται από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό και θα πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος του Φορέα, επηρεάζοντας δυσμενώς και δυσχεραίνοντας το έργο του όποιου διάδοχου συστήματος διαχείρισης προκύψει. Με αυτόν τον τρόπο εγείρονται παράλληλα δικαιολογημένες αμφιβολίες και ερωτηματικά για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται και υλοποιείται από την κεντρική εξουσία ο σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου όσο και το προσωπικό του αγκάλιασαν εξαρχής τον νέο αυτό οργανισμό, συγκεκριμενοποίησαν και ενστερνίστηκαν πλήρως το όραμα και τους στόχους του και ανέλαβαν με μεράκι το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε. Με επιμονή ξεπέρασαν και ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν και προκύπτουν υλοποιώντας απερίσπαστα το έργο τους. Συνεπώς, αδυνατώ να αντιληφθώ την προοπτική κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως κάτι άλλο πέρα από ισοπέδωση και απαξίωση των προθέσεών μας, των κόπων μας και των προσπαθειών μας όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ακλόνητα πεπεισμένος ότι αυτήν την πικρία συμμερίζονται, αντιστοίχως, οι συνάδελφοι και των άλλων Φ.Δ.Π.Π. Παρακαλώ, λοιπόν (με ελάχιστες πλέον ελπίδες για μία απάντηση), τους ιθύνοντες να μας παρουσιάσουν τα προσδοκώμενα δημοσιονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση των διατάξεων του Άρθου 10 για τους Φ.Δ.Π.Π. και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Εάν αυτά, όπως εκτιμούμε οι περισσότεροι, απλά δεν υφίστανται, τότε δεν απομένει παρά να αποσυρθεί το Άρθρο 10 στο σύνολό του από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο! Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. ΒιολόγοςΔιευθυντής/Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
 
 
Νίκος Χρυσόγελος
Ερώτηση Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομισιόν σχετικά με την «συνένωση και κατάργηση φορέων διαχείρισης περιοχών Natura» χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται από επιστημονική – οικολογική αποτίμηση των επιπτώσεων και χωρίς έκθεση που να αποδεικνύει οποιοδήποτε δημοσιονομικό ή άλλο όφελος από τις συνενώσεις και καταρργήσεις. Συμπληρωματικά με όσα έχουν σχολιαστεί ήδη: Η άγνοια και η προχειρότητα των συντακτών είναι τόσο μεγάλη που συνενώνουν τον φορέα διαχείρισης Καρπάθου – Σαρία (Δωδεκάνησα) με τον Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με έδρα τα Χανιά! Δυο περιοχές που ούτε από οικολογική αλλά ούτε από διοικητική άποψη σχετίζονται. Δεν υπάρχει καν σύνδεση ακτοπλοϊκή ή άλλη μεταξύ Χανίων και Καρπάθου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κοινή διαχείριση? Αν ήθελαν οι συντάκτες του σχεδίου να βελτιώσουν τη διαχείριση των περιοχών νατούρα στον νησιωτικό χώρο θα μπορούσαν να έχουν επεξεργαστεί και προτείνει ένα σχέδιο για την οργανωμένη κι αποτελεσματική διαχείριση των 69 περιοχών Narura στο Ν Αιγαίο που δεν έχουν καμία διαχείριση, ένα μοντέλο κοινής διαχείρισης οικολογικά κοντινών περιοχών! Η βελτίωση της οργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης μεσα από έναν ουσιαστικό διάλογο θα μπορούσε να βοηθήσει την καλύτερη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών για την αξιοποίηση πόρων που θα υπάρχουν τόσο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και σε επιμέρους χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ LIFE) για την χρηματοδοότηση της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών προστατευόμενων περιοχών αλλά και την προσαρμογής του μοντέλου ανάπτυξης στηνευρύτερη περιοχή στις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η παρουσία μιας περιοχής NATURA. Ερωτηση Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο προς την Κομισιόν Σύμφωνα με ανακοίνωση [1] του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του ΥΠΕΚΑ, οι 29 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14 Φορείς, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο». Οι Φορείς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι από ευρωπαϊκά προγράμματα [2] και η συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης είναι προφανής. Η συγχώνευση με βάση τα διοικητικά όρια των Περιφερειών δεν συμπίπτει με την οικολογική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών, ενώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και τις αρχές ορθής διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πρόεδροι των ΔΣ μέσω του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων στους Φορείς, θεωρούν πρόχειρη, αδικαιολόγητη και παντελώς ατεκμηρίωτη τόσο από οικονομικής όσο και από επιστημονικής άποψης τη δρομολογούμενη συγχώνευση [3].Ερωτάται η Επιτροπή:1. α) Έχει στη διάθεσή της από τις ελληνικές αρχές συγκεκριμένα επιστημονικά και οικολογικά κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση αυτή; β) Υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων διαχείρισης και της Επιτροπής Φύση; γ) Υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν το δημοσιονομικό όφελος; δ) Έχει ληφθεί στον σχετικό υπολογισμό υπόψη η συμβολή των ΦΔ στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη;  ε) Προηγήθηκε διαβούλευση με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις;2. Πώς αντιμετωπίζει την τροποποίηση των τεχνικών όρων υλοποίησης (π.χ αλλαγή δικαιούχου) των εγκεκριμένων προγραμμάτων και τις πιθανές επιπτώσεις στην υλοποίηση, καθώς και στα χρονοδιαγράμματά τους;3. Είναι η συγχώνευση των φορέων με βάση τη διοικητική οργάνωση της χώρας συμβατή με τη φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΚ) και την προσέγγιση του οικοσυστήματος; Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει; [1]http://www.ydmed.gov.gr/?p=2677[2] Κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.)– Γ΄ΚΠΣ  2006-2009 και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) – Ε.Σ.Π.Α. 2010-2015[3]http://ellinikifysi.gr/2012/07/elliniki-fysi-2/#.UD5yq8HN-vA
 
 
ΔΗΝΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Λαμία, 5 Σεπτεμβρίου 2012 Σας διαβιβάζουμε Ψήφισμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων της 3ης Οκτωβρίου 2012 για σχέδιο νόμου που αφορά την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που αφορά και στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑ Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03-10-2012 Δημοσιεύτηκε «προς διαβούλευση» το τελικό σχέδιο νόμου για την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», που αφορά και στους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών. Στο άρθρο 10 και στην στ΄ παράγραφο προβλέπεται η συγχώνευση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και η σύσταση ενός νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων Στερεάς Ελλάδας». Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας διαφωνεί με τη συγχώνευση των δύο φορέων, γιατί θεωρεί ότι δεν επιβαρύνουν με δαπάνες λειτουργίας τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα λειτούργησαν και λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι αποκλειστικά από ευρωπαϊκά προγράμματα και τα Διοικητικά τους Συμβούλια καθώς και οι Πρόεδροι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί. Ζητάει τη συνέχιση της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης με έδρα τη Λαμία και να διευρυνθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές NATURA της κοιλάδας του Σπερχειού και του Δέλτα του Μαλιακού με τη δημιουργία ενός ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού, που είναι και θέση όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση θεωρεί ότι η έδρα του Φορέα πρέπει να είναι η Λαμία, γιατί η Οίτη είναι το βουνό με ένα πλούσιο οικοσύστημα (με τα σπάνια λουλούδια, το αγριόγιδο της Οίτης, τα νερά, τα φαράγγια, τα πουλιά, τα ιστορικά της μνημεία), το οποί έχει αυξημένη την ανάγκη προστασίας ΛΑΜΙΑ, 05-10-2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣΤΑ ΜΕΛΗΚουτσοβέλης Σ. Κούτρας Δ. Μητσόπουλος Δ.Συλεούνης Δ. Παλιαλέξης Η. Μαντζάνας Δ.Ηλιόπουλος Σπ. Ευαγγελίου Π. Ραφτοπούλου Μ.Καββαδίας Γ. Καλαμπαλίκης Δ. Αργύρης Αθ.Σταϊκούρα Ε. Βούλγαρης Α. Μιχαλόπουλος Μ.Μουστάκας Κ. Νταφλούκας Β. Ζωμένος Αν.Τελώνης Δ. Λυκοτσέτα Γ. Παπασταμούλης Β.Πανταζής Π. Οικονόμου Ε. Ρουποτιά Ε.Ρούλιας Ι. Χονδραλής Γ. Κλειτσάκης Αθ.Αρναούτογλου Θ. Στρωματιάς Ι. Κοτσάνος Γ.Μπασδέκης Κ. Ντίνου Αικ. Κυριακάκης Β.Στασινός Π. Ο Γραμ. Σύμβουλος : Παπαποστόλου Απ.
 
 
Δήμος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης
Το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου αποτελεί ήδη προϊόν «συγχώνευσης» των Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου (Βάλια Κάλντα) με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας χερσαίας Προστατευόμενης Περιοχής με έκταση που προσεγγίζει τα 2.000.000 στρέμματα. Τα πολλαπλά προβλήματα και αρρυθμίες από την πρώτη αυτή συγχώνευση έχουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί, με επίπονη όμως προσπάθεια, προσεκτική και ισορροπημένη λειτουργία και δράση του Φ.Δ.Η συγχώνευση του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου με τον Φ.Δ. Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου θα έχει ως αποτέλεσμα το νέο σχήμα να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και διοίκηση μιας τεράστιας έκτασης που θα προσεγγίζει τα 3.000.000 στρέμματα, αποτελούμενα αποκλειστικά από ορεινές εκτάσεις με έντονη γεωμορφολογία και δύσκολη πρόσβαση, χωρίς όμως να αποτελούν γεωγραφική και οικολογική συνέχεια.Σε ό,τι αφορά στο νέο διοικητικό σχήμα, η χωρική αρμοδιότητά του θα εκτείνεται σε τρεις διοικητικές Περιφέρειες – Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας – καθιστώντας την λειτουργία, αλλά και την τοπική εκπροσώπηση σε αυτό, ιδιαιτέρως προβληματική. Η δε σύγκληση του ΔΣ και δημιουργία απαρτίας θα αποτελεί τιτάνιο έργο για τον εκάστοτε Πρόεδρο.Η μεταφορά της έδρας του νέου σχήματος θα τροφοδοτήσει την νέα έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας των Γρεβενών (όπου έχει οριστεί η έδρα του Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου) με αποτέλεσμα την μείωση της κοινωνικής αποδοχής του νέου σχήματος με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής. Παλαιότερα προβλήματα και εντάσεις για το θέμα αυτό έχουν σήμερα αμβλυνθεί.Ο Δήμος Γρεβενών, μέσω και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου του, που αποτελούν μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με τον Φορέα Διαχείρισης με τελευταία την κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα LIFE για δράσεις που σχετίζονται με την προστασία της καφέ αρκούδας, με κάλυψη της ιδίας συμμετοχής χρηματοδότησης από το Δήμο. Εάν η συγχώνευση προχωρήσει θα δημιουργηθούν πολλά ζητήματα για την συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και για το σύνολο των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου μέχρι το τέλος του 2015.Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα σ΄ αυτή τη χρονική στιγμή θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η προτεινόμενη συγχώνευση και ο Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, αφού ο προγραμματισμός και η χρηματοδότηση των δράσεών του είναι εξασφαλισμένη.Προτείνουμε ως εναλλακτική λύση να γίνει συγχώνευση φορέων μόνο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας.