Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Στέλλα Αλεβιζάκη
Για το άρθρο 4 «Κατάργηση του Ο.Τ.Ε.Κ»Διαφωνώ πλήρως. Ο τουρισμός πιστεύω ότι αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας. Πιστεύω, ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί ο κάθε φορέας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επαγγελματιών στο σημαντικό αυτό κλάδο του Τουρισμού και όχι το αντίθετο.Επίσης απόφοιτοι των παραπάνω σχολών του Ο.Τ.Ε.Κ δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι απορροφούνται από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ακόμη και στο εξωτερικό, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό και κυρίως εξειδικευμένο επίπεδο σπουδών που παρέχει.
 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ανακοίνωση των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης ΠαμβώτιδαςΗ δημιουργία ενός φορέα για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας αποτελούσε απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια. Η απαίτηση αυτή ευδοκίμησε, έπειτα από αρκετά χρόνια με την ίδρυση το 2003, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, ενός θεσμού αναγκαίου για την συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Παρά την έλλειψη και τον ασαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας κατάφερε να υλοποιήσει διάφορα προγράμματα και δράσεις που αφορούν:• Την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης με τη διενέργεια μηνιαίων δειγματοληψιών, εργαστηριακών αναλύσεων και την καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων για την αξιολόγηση της ποιοτικής εκτίμησης του υδάτινου οικοσυστήματος• την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, με καθημερινές περιπολίες από τους φύλακες του Φορέα• την καταγραφή/καταμέτρηση υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών που διαχειμάζουν στην λίμνη Παμβώτιδα• την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.Η δράση του Φορέα όμως, δε σταματά εδώ. Αρμοδιότητά του αποτελεί και το «ακανθώδες» θέμα της παροχής γνωμοδοτήσεων για την χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, δραστηριοτήτων και έργων στην περιοχή ευθύνης του. Ο Φορέας της Λίμνης, έχοντας ως γνώμονα και βασικό μέλημα την προστασία, του ορόσημου της πόλης των Ιωαννίνων, τη Λίμνη, στάθηκε ενάντια στην καταπάτηση και την τσιμεντοποίηση του υδάτινου οικοσυστήματος. Λειτούργησε για 10 συναπτά έτη, ανεξάρτητα από πολιτικές βουλήσεις και οικονομικά συμφέροντα, με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, τεκμηριώνοντας όλες του τις αποφάσεις, με πρότερο διάλογο και αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.Τα προβλήματα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής εστιάζονται κυρίως στη διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ενδεικτικό παράδειγμα η καθυστέρηση για τη θεσμοθέτηση και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης, με αποτέλεσμα την ελλιπή θεσμική νομική προστασία. Η οριοθέτηση της λίμνης, επίσης, έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της, ενώ παράλληλα η πράξη οριοθέτησης της λίμνης δεν έχει λάβει χώρα, με γνώμονα το φυσικό της ανάγλυφο, βασισμένη σε καταγεγραμμένες πηγές και στοιχεία παρελθόντων ετών.Η αιφνιδιαστική κατάργηση, που προβλέπεται μέσω του σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση με τους εργαζόμενους, το επιστημονικό προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, και ιδιαίτερα χωρίς να έχει ερωτηθεί η τοπική κοινωνία μη έχοντας δοθεί ακόμα κάποια επίσημη εξήγηση ή ανακοίνωση για την πράξη αυτή και την αιτιολόγησή της γεννά πλήθος ερωτηματικών…• Ποια είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως θα υλοποιηθούν τα προγράμματα παρακολούθησης και εποπτείας της προστατευόμενης περιοχής;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απορρόφηση κονδυλίων;• Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης εκείνα που έλαβε υπόψη το ΥΠΕΚΑ;• Ποιος τελικά ωφελείται από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας;Η κατάργηση ενός Φορέα με ανεξάρτητο λόγο και προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης με κοινωνική αποδοχή και η δημιουργία μιας ακόμη υπηρεσίας στα πλαίσια της κρατικής διοίκησης μόνο ερωτηματικά δημιουργεί εν όψει και της επαναφοράς των σχεδίων για «αναπτυξιακά» έργα που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.Θεωρούμε και υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής αναδιοργάνωσης του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται με κατάργηση των φορέων διαχείρισης.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Η σημερινή κατάσταση της Παμβώτιδας είναι πολύ κακή, χαρακτηρίζεται μέτρια έως βαριά μολυσμένη, ευτροφική έως υπερτροφική, βαρέα μέταλλα παρατηρούνται στη σάρκα των ψαριών, κυανοτοξίνες παρατηρούνται πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, η συμμετοχή των κυανοβακτηρίων στο φυτοπλαγκτόν είναι σε ποσοστό 90-99% όταν το επιθυμητό όριο είναι 10%. Αναχώματα περιόρισαν την έκτασή της κατά 5.000 στρέμματα (25% της επιφάνειας) και διέκοψαν την εισροή πηγαίων νερών, εκτρέποντάς τα προς τον ποταμό Καλαμά περιορίζοντας τον χρόνο ανανέωσης των υδάτων. Καταπατήσεις, μπαζώματα, αναχώματα, κρηπιδώματα απέκοψαν λιμναίες εκτάσεις σε συνεχόμενο μήκος 14 χιλιομέτρων (60% της περιμέτρου). Οι εκτάσεις που αποκόπηκαν είναι οι ρηχές εκτάσεις – υγρότοποι, οι σημαντικότεροι βιότοποι της λίμνης, οι οποίοι λειτουργούσαν ως “φυσικοί καθαριστές νερού” απομακρύνοντας θρεπτικά συστατικά και ρύπους από γεωργικές απορροές και απόβλητα κτηνοτροφικών και βιομηχανικών μονάδων. Σήμερα οι τάφροι εισροής μεταφέρουν το ρυπαντικό τους φορτίο απευθείας στη λίμνη, ενώ δέχεται και σημαντικό φορτίο αστικών αποβλήτων λόγω της γειτνίασης με την πόλη των Ιωαννίνων και τους γύρω οικισμούς. Η Πολιτεία τα τελευταία 50 χρόνια φέρει μεγάλη ευθύνη για τη συνεχιζόμενη καταστροφή του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας, με τις άστοχες ενέργειες και παραλήψεις της και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει μέτρα για την ανάσχεση της φθίνουσας πορείας της λίμνης, το μέλλον της οποίας κρίνεται αβέβαιο με βάση επιστημονικές μελέτες. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας έχει επιδείξει τα τελευταία ιδίως χρόνια μία σημαντική δραστηριότητα στη μελέτη, ενημέρωση και προστασία της λίμνης. Δυστυχώς οι διοικούντες τον έχουν απαξιώσει πλήρως στην πράξη, καθώς όχι μόνο δεν λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του και το καταρτισμένο Σχέδιο Διαχείρισης, αλλά ενεργούν αντίθετα προς αυτές. Ένας από τους λόγους για την πολύχρονη καθυστέρηση θεσμοθέτησης Προεδρικού Διατάγματος Προστασίας Παμβώτιδας είναι και οι αυξημένες αρμοδιότητες που δίνει στον Φορέα Διαχείρισης. Το πολιτικό προσωπικό έχει εθιστεί να λειτουργεί με γνώμονα το κομματικό και όχι το δημόσιο συμφέρον, χωρίς έλεγχο και για άλλη μία φορά προσπαθεί να φέρει στα μέτρα του ανεξάρτητους οργανισμούς και προεδρικά διατάγματα. Η επιχειρούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας αποτελεί μεθόδευση χειραγώγησής του, και μετατροπή ενός ανεξάρτητου οργανισμού σε ελεγχόμενη υπηρεσία. Στη δημοκρατία δεν ωφελεί να ελπίζουμε ότι θα μας τύχουν άριστοι κυβερνώντες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να μας διοικούν μέτριοι, όπως είμαστε όλοι μας. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε θεσμούς οι οποίοι θα μας βοηθούν να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Η αυτονομία του οργανισμού που μεριμνά για την Παμβώτιδα είναι ένας τέτοιος θεσμός ελέγχου, δικλείδα ασφάλειας κατά ιδιοτελών συμφερόντων, διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων από το 1978. Η κατάργηση της αυτονομίας του σαμποτάρει ευρωπαϊκούς θεσμούς που βελτιώνουν τη διοίκηση, προσφέρουν γνώση, διαφάνεια, περιορίζουν τη διαφθορά, και υπό τον μανδύα του εξορθολογισμού του δημοσίου φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Καθώς ο τουρισμός είναι κύρια πηγή εισοδήματος της περιοχής των Ιωαννίνων, η προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους δεν συνιστά μόνο πράξη ηθικής ευθύνης αλλά και πράξη οικονομικού ορθολογισμού. Για αυτό η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πόλη των Ιωαννίνων. Επιπλέον ο Φορέας Διαχ. Παμβώτιδας δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ) από τα οποία έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του ως το 2015. Η Γιαννιώτικη Κοινωνία, αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τις προσπάθειες και τα επιτεύγματα του Φορέα Διαχείρισης, αλλά και βλέποντας και συγκρίνοντας τη μέχρι σήμερα ολιγωρία της Πολιτείας, ως προς την προστασία της Παμβώτιδας, απαιτεί να παραμείνει ο Φορέας Διαχείρισης ως έχει, όπως προτείνεται και για άλλους πέντε Φορείς και να του δοθούν επί πλέον αποφασιστικές αρμοδιότητες. Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε, όπως επανεξετάσετε το θέμα και εντάξετε τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στην κατηγορία των Φορέων που παραμένουν ως έχουν, λόγω της ιδιαιτερότητας του προστατευομένου αντικειμένου και της ιστορικότητας της λίμνη Παμβώτιδας και της γύρω περιοχής, η οποία με την υπ΄ αριθμ. Φ31/4425/212/75 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει χαρακτηρισθεί ως “τόπος ιστορικός και ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, γιατί συνδέεται άρρηκτα με τις ιστορικές στιγμές και παραδόσεις του νεώτερου Ελληνισμού”. Για το ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Ο Πρόεδρος Κων/νος Σακκάςhttp://www.ecoioannina.gr
 
 
Κατερίνα
Ακόμα κι αν πραγματικά μπορούσε η συγχώνευση να αποδώσει οικονομικά,μιλάμε για ποσά μηδαμινά μπροστά στις συνολικές κρατικές δαπάνες.Αν σταματήσουμε να δίνουμε και τα ελάχιστα που δίνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται η επιβίωση η δική μας και κυρίως των παιδιών μας, τότε τι θα μείνει αλώβητο; Εκτός αν η απάντηση είναι τίποτα.Κι αν δεν είναι ο οικοτουρισμός το διαφορετικό που έχουμε να προτείνουμε έναντι των σούπερ και παμφθηνων ξενοδοχειακών μονάδων της Τυνησίας και της Τουρκίας, τότε τι είναι;Αντιλαμβάνομαι την άποψη κάποιων προλαλησάντων ότι στελεχώθηκαν οι φορείς αυτοί με ρουσφέτια. Αλλά πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι; Ας εντοπιστούν όσοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις που κατέχουν και ας τους δοθούν άλλες αρμοδιότητες, ας γίνει μια μετάταξη. Η συγχώνευση δεν μπορεί να προτείνεται ως «τιμωρία» των πελατών. Γιατί είναι το περιβάλλον και ο οικοτουρισμός που τιμωρείται.
 
 
Δ.Σ. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στη συνεδρίασή του στις 06/09/2012, συζήτησε το σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται προς ψήφιση καταργείται ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες. Οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για μη κατάργηση Φορέων Διαχείρισης καθώς και η προϋπόθεση διαβούλευσης πριν από κάθε ανακοίνωση δεν έχουν τηρηθεί. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ως αιτιολογικό η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του δημοσίου. Το Δ.Σ. θεωρεί ότι η απόφαση δεν εξυπηρετεί τους στόχους που βάζει εφόσον ο Φ.Δ.Λ.Π. δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως συνεισφέρει στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ) από τα οποία έχει εξασφαλισμένη τη λειτουργία του ως το 2015. Το Δ.Σ. πιστεύει ότι οι σοβαρές πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της λίμνης και της ιδιομορφίας του να συνυπάρχει με την πόλη των Ιωαννίνων καθιστά αναγκαία την ύπαρξη του Φ.Δ.Λ.Π. με τη σημερινή του μορφή. Άλλωστε η δημιουργία Φορέα Διαχείρισης στη Λίμνη υπήρξε σταθερή απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα από τις πολλαπλές χρήσεις της λίμνης και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Η κατάργηση του Φ.Δ.Λ.Π. με τη σημερινή του αυτονομία και η δημιουργία μιας ακόμη υπηρεσίας στα πλαίσια της διοίκησης υποβαθμίζει το ρόλο του Φ.Δ.Λ.Π. και ταυτόχρονα καταργεί τον μηχανισμό ελέγχου πρόληψης. Το Δ.Σ. για όλους τους παραπάνω λόγους διαφωνεί με την κατάργηση του Φ.Δ.Λ.Π. και καλεί τους φορείς της περιοχής να υπερασπιστούν τη συνέχεια της λειτουργίας του.