Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Δεν πιστεύω ότι η πλήρης κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων από μόνη της θα λύσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που δημιουργεί. Μάλλον θα έπρεπε να γίνει ενοποίηση όλων των αντίστοιχων ταμείων και υπηρεσιών, στα πλαίσια ενός Υπουργείου Πολιτισμού. Πιστεύω κι εγώ ότι η δημιουργία τόσων και τέτοιου είδους Επιτροπών αποτελεί διόγκωση και όχι συμπύκνωση. Πρέπει να αναζητηθεί άλλο πλαίσιο διαχείρισης των επιμέρους έργων. Ο ρόλος του συντονισμού σε εθνικό επίπεδο των ανασκαφών και των έργων συντήρησης (και φυσικά της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων – αυτό το βρίσκω δευτερεύον αν και απαραίτητο) πρέπει να συνεχίσει να ασκείται χωρίς διακοπή και ασυνέχειες.
 
 
ΗΛΙΑΣ Β. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κύριοι, Τόσο η πρόβλεψη του άρθρου 15 παρ 5 αλλά και οι αντίστοιχες προβλέψεις στους νόμους ν.3895/2010 (άρθρο 6 παρ.5 (Α’206/8-12-2010)) μεταφορά προσωπικού από ΔΕΠΟΣ Α.Ε.,ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.,ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε. κ.α. και ν.3920/3-3-2011 περί «Εξυγίανσης,αναδιάρθρωσης & ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών» θεωρώ ότι είναι λογική και δίκαιη.Δεν θα πρέπει όμως να λησμονηθεί η παντελώς άνιση μεταχείριση έναντι των περίπου 140 εργαζομένων οι οποιοι και μετετάγησαν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. βάση του νόμου 3891/2010 (άρθρο 16). Οι εργαζόμενοι αυτοί, απώλεσαν την, αναγνωρισμένη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.,σοβαρή προϋπηρεσία τους, η οποία ήταν ουσιώδες κριτήριο πρόσληψης σύμφωνα με τις αναγγελίες-προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού της εταιρείας. Προυπηρεσία σε ιδιαίτερο αντικείμενο και σε έναν ολοένα εξελισόμενο χώρο όπως είναι η κατασκευαστική βιομηχανία.Θεωρώ λοιπόν εύλογο ότι αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας να αναδιατυπωθεί ο νόμος 3891/2010, ή έστω να περιληφθεί διορθωτική παράγραφος-διάταξη στο παρόν Ν/Σ, στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.Είναι σημειώνω, πρωτοφανής η αδικία που υπέστησαν όλοι οι μεταταχθέντες εργαζόμενοι της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, γεωλόγοι, οικονομολόγοι, διοικητικοί), των οποίων η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία (που αποτελούσε και βασική προϋπόθεση της πρόσληψής τους) χάθηκε κάπου στους κόλπους του αχανούς ελληνικού δημοσίου. Τοιουτοτρόπως, βρέθηκαν ικανά στελέχη με συνολική σημαντική προυπηρεσία 18 και 22 ετών, να είναι τοποθετημένα στις νέες θέσεις τους μόνο με την 10 χρονη ή 12χρονη προυπηρεσία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ. Οποία αδικία?Τώρα, έστω και αργοπορημένα, παρέχεται η ευκαιρία στον νομοθέτη να άρει επί τέλους την άνιση μεταχείριση που επεφύλαξε ο νόμος 3891-2010. Οφείλει να το πράξει!Για την αποκατάσταση της ισονομίας, της ισότητας μεταξύ των πολιτών και της δικαιοσύνης.
 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ
Για το προσωπικό Ορισμένου Χρόνου που είναι σε αυτά τα ΝΠΙΔ θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους ως «πραγματική δημόσια προϋπηρεσία» για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια
 
 
Χρήστος Αντωνόπουλος
Οπωσδήποτε το Ι.Ο.Κ. δεν ανταπεξείλθε στο σπουδαίο έργο το οποίο του είχε ανατεθεί, που σύμφωνα με την παρ. 2α, του άρθρου 6, του Ν. 2576/98 εντοπίζεται κυρίως στη «συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα».Αυτό δυστυχώς μου ήταν εξ αρχής γνωστό, γιατί εξαρχής διαπίστωσα ότι δεν συνειδητοποιήθηκε ποτέ ο σημαντικότατος ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας τέτοιος οργανισμός στην ανάπτυξη της χώρας.Δυστυχώς φθάσαμε σήμερα να θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη κατάργησής του.Ωστόσο, θεωρώ αναγκαίο, οι αρμοδιότητές του εφεξής να μην ασκηθούν από το Τμήμα Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και Ειδικών Κοστολογήσεων, της Διεύθυνσης Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που ελάχιστη μόνον σχέση έχει με το αντικείμενο, αλλά από μία αρμοδιότερη οργανική μονάδα, ενός από τα δύο τεχνικά Υπουργεία (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), η οποία θα κληθεί να αναλάβει το βάρος της άσκησης πολιτικής στο τομέα των Κατασκευών. Δηλαδή, μια Υπηρεσία ικανή να ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας διαμόρφωσης πολιτικής στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα των Κατασκευών, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, σήμερα η υγεία και ο προγραμματισμός του σημαντικότατου αυτού τομέα ασκούνται από το Υπουργείο Οικονομικών (όσον αφορά στις παρεμβάσεις μέσω του φορολογικού συστήματος και του συστήματος επιδοτήσεων), το οποίο ωστόσο, λόγω της φύσης του αντικειμένου του, αντιμετωπίζει τα θέματα αρμοδιότητάς του -που έχουν αντίκτυπο στον τομέα των Κατασκευών- σαν παραμέτρους της οικονομικής πολιτικής και ειδικότερα της φορολογικής και της χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Υπάρχει επομένως, σοβαρότατο έλλειμμα άσκησης ολοκληρωμένης πολιτικής κατασκευών και σοβαρότατο πρόβλημα συντονισμού των φορέων που με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν τον τομέα των Κατασκευών.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχετικά με την εξαγγελθείσα συγχώνευση της ΔΕΘ ΑΕ με την Helexpo ΑΕ και τον ΟΠΕ ΑΕ, οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ ΑΕ στηρίζουν την πάγια θέση τους που την θεωρούν ως μοναδική βιώσιμη αναπτυξιακή πρόταση τόσο για την έκθεση όσο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η προτεινόμενη συγχώνευση των τριών παραπάνω φορέων θα δημιουργήσει επιγραμματικά τα παρακάτω δυσεπίλυτα προβλήματα:• Την δημιουργία ενός αναχρονιστικού τύπου οργανισμού με ελάχιστες δυνατότητες ευελιξίας και δημιουργίας εμποδίων εισδοχής στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό σχήμα.• Την δημιουργία ενός φορέα με ανομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες.• Την ενσωμάτωση του επιχορηγούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό ΟΠΕ (ζημιογόνος, επιδοτούμενος, αρνητική καθαρή θέση, διαφορετικές εργασιακές συνθήκες και καθεστώς) σε έναν οργανισμό που παρότι δημόσιος, ανταγωνίζεται στην ελεύθερη αγορά.• Την δημιουργία θεμάτων υγιούς ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.• Την απομάκρυνση της δυνατότητας ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου λόγω του μεικτού αντικειμένου του οργανωτικού φορέα.• Την απώλεια εισερχόμενου χρήματος στην πόλη λόγω της υποβάθμισης της λειτουργίας του εκθεσιακού αντικειμένου.• Την θνησιγενή προοπτική του νέου φορέα, λόγω των ζημιογόνων εταιριών Helexpo ΑΕ και ΟΠΕ ΑΕ. Επειδή πιστεύουμε ότι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά κυρίαρχα η ανάπτυξη του θεσμού της ΔΕΘ θα προέρθει μέσα από την σύμπραξη με εκθεσιακό οίκο του εξωτερικού προτείνουμε: • Την διασφάλιση του ονόματος ΔΕΘ – Helexpo ΑΕ σε οποιοδήποτε νέο σχήμα και αν προκύψει με έδρα την Θεσσαλονίκη.• Την άμεση μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας Helexpo ΑΕ στην εταιρία ΔΕΘ ΑΕ.• Την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας εισδοχής στρατηγικού εταίρου στην Helexpo ΑΕ με την παραχώρηση του management σε εξειδικευμένο οίκο εκθέσεων του εξωτερικού, όπως προβλέπεται στο ν.2687/1999.• Την διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΘ στην πόλη και την άμεση ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου με την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα αξιοποιώντας τον νόμο ΣΔΙΤ, fast track και το κοινοτικό πρόγραμμα JESSICA PLUS.• Την εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων στο διοικητικό σχήμα της εταιρίας.• Την διασφάλιση των θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης των εκθεσιακών και συνεδριακών προϊόντων από τον ιδιώτη στρατηγικό εταίρο.• Την συνέχιση της εργασιακής σχέσης των στελεχών της ΔΕΘ ΑΕ και της Helexpo ΑΕ όπως προβλέπεται από τον ν.2687/1999. Δώστε την δυνατότητα στη ΔΕΘ να ξαναγίνει μεγάλη και να υπηρετήσει ουσιαστικά την πόλη και την εθνική οικονομία. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ιδιώτη Νικολάου Γερμάνου. Στηρίξτε την προσπάθεια μας έξω από πολιτικές αγκυλώσεις και γραφειοκρατικές πρακτικές ώστε αρμονικά ο δημόσιος τομέας, ο λαός της Θεσσαλονίκης και ο ιδιωτικός τομέας να μεγαλουργήσουν ξανά για τη ΔΕΘ και την πόλη μας.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ