Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σωτήρης Χτούρης Καθηγητής Κοινωνιολογίας
Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ με το ΕΙΕ είναι φανερό ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στους δύο φορείς και ως προς τη συνέχιση του έργου τους,, αλλά και ως προς τη διατήρηση και ανάπτυξη του επιστημονικού και ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουν. Ειδικότερα το ΕΚΚΕ, αν και ψαλιδισμένο και ακέφαλο τον τελευταίο χρόνια, αποτελεί το μοναδικό Ερευνητικό Ίδρυμα στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών. Στην Ελλάδα της σημερινής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης , η κοινωνική γνώση και τα τεκμηριωμένα κοινωνικά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα για την αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων στα δομικά κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Αντίθετα, η παραγωγή πολιτικής από ‘κοινωνικά τυφλούς’ πολιτικούς παράγοντες, που καθοδηγούνται από το στενό τους πολιτικό/οικονομικό συμφέρον, οδήγησε μέχρι τώρα στην τραγική κρίση και την εσωτερική αποδόμηση όλων των λειτουργικών συστημάτων της ελληνικής κοινωνίας. ¨Όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες διαθέτουν ισχυρά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα Κοινωνικής Έρευνας και μάλιστα με διαφοροποιημένες λειτουργίες (Νεολαία, Εργασία, Ισότητα των Φύλων, Ηλικιωμένοι κ.α.). Η κατάργηση του ΕΚΚΕ και η συγχώνευσή του σε ένα περιβάλλον με άλλη παράδοση και οργάνωση – και πιθανά και επιφυλακτική στάση απέναντι στην κοινωνική έρευνα – θα αποτελέσει ακόμα μια συμβολή στην τυφλή πορεία της Ελλάδος προς τη βαθύτερη κοινωνική κρίση. Ο εξορθολογισμός του ανεξάρτητου ΕΚΚΕ, με τη μείωση των δαπανών στις πραγματικές ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και την εξασφάλιση μιας κατάλληλης επιστημονικής ηγεσίας από κοινωνικούς ερευνητές που διαθέτουν βιώσιμες διεθνείς συνεργασίες, θα δημιουργούσε, αντίθετα, ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια της πολιτείας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σωτήρης Χτούρης , Καθηγητής Κοινωνιολογίας
 
 
Ουρανία Πολυκανδριώτη
Η συγχώνευση του ΕΚΚΕ και του ΕΙΕ είναι ανορθολογική, αντιεπιστημονική και σίγουρα θα είναι αναποτελεσματική ως προς τον, κυρίως οικονομικό, επιδιωκόμενο στόχο. Εδώ δεν πρόκειται για δύο προβληματικούς φορείς του δημόσιου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά για δύο επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς. Με τη συγχώνευση αυτή καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη έννοια της έρευνας και της παιδείας ως δημόσιου αγαθού, αφού προκρίνονται κριτήρια στενά διοικητικά, ξένα προς τους σκοπούς και το αντικείμενο των δύο Ερευνητικών Κέντρων.Εξάλλου, η συγχώνευση αυτή δεν προκύπτει από κανέναν ευρύτερο σχεδιασμό για την έρευνα, από μία διαρθρωτική δηλαδή αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού, που μόνο αυτή θα μπορούσε να προσφέρει αποτελέσματα τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Αντίθετα, ακολουθεί την ίδια αποτυχημένη έως τώρα πολιτική, που επιχειρεί περισσότερο να δώσει την εντύπωση μεταρρυθμίσεων, παρά να τις πραγματοποιήσει. Επίσης, δεν υπακούει σε καμιά έννοια αξιολόγησης, η οποία διέπει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων έως τώρα, καταργώντας έτσι ως περιττή μια ουσιαστική θεσμική λειτουργία της εποπτεύουσας αρχής και υπονομεύοντας τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.Ο υπάρχων ερευνητικός ιστός έχει ανάγκη από συνολική αναδιάρθρωση έτσι ώστε να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά στα ερευνητικά πεδία που θεραπεύει, να καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός στη διεκδίκηση προγραμμάτων και να συσπειρώσει το ερευνητικό δυναμικό της χώρας σε μια πραγματικά αναπτυξιακή προοπτική. Αντί λοιπόν να γίνονταν ευκαιριακές συγχωνεύσεις ερευνητικών φορέων ως διοικητικές οντότητες ας γίνει μια ευρεία διαρθρωτική αλλαγή έτσι όπως άλλωστε απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε. Ράνια ΠολυκανδριώτηΚύρια ερευνήτριαΙνστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα ΕρευνώνΜέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
 
 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Προτείνουμε, από την πλευρά της Εκκλησίας της Ζακύνθου, το εδάφιο ΣΤ΄, παράγραφος 2 του υπο διαβούλευση άρθρου 11 να διατυπωθεί ως εξής: «Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο.Δ.Α.Ζ.)»,μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Ζάκυνθο.»και τούτο διότι είναι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να ασκείται η διοίκηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» από Δ.Σ. του οποίου η έδρα θα βρίσκεται έξω από τον φυσικό χώρο λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Με θερμές ευχαριστίες εκ των προτέρων+ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ