Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χ. Καρατζαφέρη
Συμφωνώ κι εγώ με το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΕ και με την γενική πρόταση να αποσυρθούν τα άρθρα 7 και 9. Επίσης, αναφέρω ότι και οι παρακάτω ερευνητές δηλώνουν την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη συγχώνευση (=κατάργηση) του ΚΕΤΕΑΘ, και συμφωνούν με την επιστολή που έστειλαν οι το ΔΣ, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ΚΕΤΕΑΘ. (η σχετική αλληλογραφία είναι διαθέσιμη) Pieter P. de Tombe, Ph.D.James R. DePauw Professor of PhysiologyChair, Department of Cell and Molecular PhysiologyDirector Cardiovascular Research CenterLoyola University Chicago, USA Dilson RassierProfessor, William Dawson ScholarDepartment of Kinesiology and Physical EducationFaculty of EducationMcGill University, Canada Gabriele Pfitzer, MDProfessor and ChairInstitut für Vegetative PhysiologieUniversität Koeln, Germany Anders Arner,MD,PhDProfessorDivision Genetic PhysiologyDept Physiology and PharmacologyKarolinska Institutet, Sweden
 
 
Stefano Schiaffino
TO WHOM IT MAY CONCERN I am seriously worried about the planned closure of the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH). I recently attended the European Muscle Conference held in Rodos, where I presented a keynote lecture. This international meeting was organized by the head of Kinesiology Department of the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH), Giorgos Sakkas, and by Christina Karatzaferi, also a member of CERERETH. The meeting was perfectly orhanized and was a great success. On this occasion I could appreciate the excellent research activity reported by the partecipating CERERETH groups, their active interactions with foreign research centers, the enthusiasm of the greek young researchers present at the meeting. I learned that they are supported by european grants and are active partners in EC networks. To create such efficient research groups requires a lot of time and effort, therefore it would be a wrong decision to destroy what has been built with great effort in many years. I do understand very well the situation in Greece because in Italy we have similar problems. Greek and italian goverments must cut expenses, no doubt. The problem is what to cut. I believe that our countries should ponder with great attention these decisions, and certainly should not cut good science and technology, because they represent our future, only by investing in good science we can hope to get out of the tunnel. The last point I want to make is that in my opinion good research centers should be spread throughout the territory and not only in a few selected places, say Rome and Milan in Italy, or Athens and Thessaloniki in Greece, because in this way they can act as a stimulus for local industry and start-up companies, as well as local universities, when present. For all these reasons I invite greek authorities to reconsider the decision to close the Center of Research Technology Thessaly (CERERETH). Stefano SchiaffinoProfessore Emeritus, University of Padova, ItalyGroup Leader, Venetian Institute of Molecular Medicine
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,15310 Αγία Παρασκευή ΑττικήςΤηλ: 210 6503556, fax: 210 6511767e-mail:mkonstan@bio.demokritos.gr Αρ. Πρωτ.: 13/2012Ημ/νία: 5/10/2012 Προς: Καθηγητή Α. Μανιτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,ypourgos@ydmed.gov.gr Κοιν.: Καθηγητή Κ. Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,minister@ypepth.gr Καθηγητή Β. Μάγκλαρη, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,gensec@gsrt.gr Θέμα: Σχέδιο νόμου: «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» Το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών Δημοκρίτου κρίνει ότι το σχέδιο νόμου: «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587), που κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποτελεί μία ακόμη πρωτοτυπία της Ελλάδας ενάντια στην Ευρωπαϊκή κατεύθυνση που υποδεικνύει την ενίσχυση της Έρευνας ως μοχλό ανάπτυξης. Ειδικότερα η ερευνητική κοινότητα του ΕΚΕΦΕ «Δ» θα ήθελε να τονίσει τα ακόλουθα: •Οι βιαστικές, αποσπασματικές και ανυπόστατες συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων και μάλιστα με αλλαγή του νομικού καθεστώτος που τα διέπει, υποδηλώνουν την πρόθεση της Κυβέρνησης να επιφέρει ένα καίριο πλήγμα στο δημόσιο ερευνητικό σύστημα. Πρακτική ενάντια στη συνταγματική «επιταγή» που προβλέπει την προστασία της Παιδείας και της Έρευνας ως δημόσιο αγαθό.•Συγχωνεύσεις που, όπως και τον προηγούμενο Φεβρουάριο (εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου ΙΙ, Ν4051-29/02/2012) όπου τα 56 Ερευνητικά Ινστιτούτα συγχωνεύτηκαν σε 31, εστιάζονταν στους ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και μόνο. Καμία πρόβλεψη για την αξιολόγηση αλλά και ενοποίηση του ερευνητικού ιστού και εκτός ΓΓΕΤ. •Ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί στην ουσία τους οι πρόσφατες συγχωνεύσεις, δεν έχει γίνει αποτίμηση αυτών με επιστημονικά και οικονομικά κριτήρια και προωθούνται νέες συγχωνεύσεις που όχι μόνο παραγωγικές δεν θα είναι αλλά μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν, τόσο στους εργαζόμενους ατομικά όσο και στα όργανα διοίκησης.•Ξεπερνά κάθε όριο λογικής η αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων, που η λειτουργία τους διέπεται από το Ν1514/85 περί Έρευνας, να γίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες του αναρμόδιου για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.•Τροποποιώντας τον τρόπο διοίκησης μεμονωμένου Ερευνητικού Κέντρου καταλύεται το θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα (Ν1514/85) . Καταλύοντας κάθε έννοια συνταγματικότητας και νομιμότητας τα ανωτέρω υποδεικνύουν την σχεδιαζόμενη από την Κυβέρνηση πλήρη υποβάθμιση του Δημόσιου και Ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Έρευνας, την υποβάθμιση της θέσης του Ερευνητή ως δημόσιου λειτουργού και την μετατροπή του πλαισίου λειτουργίας και των στόχων των δημόσιων ερευνητικών κέντρων. Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που φαίνεται να ξεχνά τη συμβολή της Έρευνας και της Καινοτομίας στην κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, η ερευνητική κοινότητα με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας θα ήθελε στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης να καταθέσει τα ακόλουθα: •Το ερευνητικό σύστημα της χώρας είναι ένας από τους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας που κρίνονται για τη λειτουργία και το έργο τους (ανά 5ετία από το 1995) με διαδικασίες και κριτήρια διεθνώς αποδεκτά. •Η Έρευνα και η Καινοτομία ιδιαίτερα στις σημερινές εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης και παρέχουν θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες οι οποίοι θα έφευγαν από τη Χώρα λόγω της αυξανόμενης ανεργίας. •Τα Ερευνητικά Κέντρα συνεισφέρουν στο Κράτος οικονομικά μέσω των εισροών από τα ανταγωνιστικά προγράμματα, της προβολής της Χώρας στο εξωτερικό και της παροχής θέσεων εργασίας σε προσωπικό αυξημένων προσόντων. Δεν είναι δυνατόν στη φάση της ανασυγκρότησης της Χώρας και στο βωμό της δήθεν ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα να «καταστρέφουμε» τομείς παραγωγικούς και άμεσα συνδεδεμένους με την ανάπτυξη. Συνοψίζοντας, η ερευνητική κοινότητα του ΕΚΕΦΕ «Δ» στηρίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας και τη θέση του ερευνητή ως δημόσιου λειτουργού ζητά την απόσυρση των άρθρων του σχεδίου νόμου που αναφέρονται στις συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων.Επιπλέον προτείνει ότι η όποια αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού (άρα και εκτός ΓΓΕΤ) και ΑΕΙ θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα με σχέδιο και όραμα και κυρίως μετά από ουσιαστική διαβούλευση με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου παραγωγικού χώρου «Εκπαίδευσης – Έρευνας – Ανάπτυξης» με ισότιμη συμμετοχή των βασικών συντελεστών του. Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.
 
 
Prof. Dr. Stefan GALLER
Subject: CERETETH Dear Sirs/Madams, I have heard you are planning to close the Centre for Research and Technology Thessaly (CERETETH) located in Thessaly, Greece. Closing this highly reputed institution would be an extremely shortsighted decision. Greece needs institutions of this quality to raise a young generation, which is able to manage the problems of the country. CERETETH is a very efficient institution with many high quality scientists. I am proud to know two of them and begin a scientific collaboration with them. Greece should not forget its great history. Greece should take the responsibility rising from this history. Greece is the cradle of science. The spirit of first scientists, from Thales or Pythagoras to Aristoteles, is still in the country. All possible should be done that this spirit can further develop in entire Greece, because the world needs this for development. Therefore, please keep on in maintaining and supporting CERETETH. The future of the country strongly requires such scientific institutions. Sincerely yours, a.o.Univ.Prof.Mag.Dr. Stefan GALLERDepartment Cell BiologyUniversity of SalzburgAustria