Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Μίλτος Ανδριανέσης
Χαρακτηριστικό της ανορθολογικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης είναι και το γεγονός,ότι ενώ διακηρυγμένος στόχος του νομοσχεδίου είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας α. με τη σύσταση της προβλεπόμενης υπερτροφικής εταιρίας προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση άδηλου ύψους σε χαλεπούς καιρούς και β.ενώ η HELEXPO καιη ΔΕΘ παύουν να υπάρχουν,διατηρείται άθικτο το Ν.Π.Δ.Δ. Πανελλήνια Έκθεσις Λαμίας με το εννιαμελές του Διοικητικό του Συμβούλιο!
 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου εκφράζει την ανησυχία του για την προοπτική συγχώνευσης του Ο.Π.Ε. με την Δ.Ε.Θ. και την λειτουργία ενιαίου φορέα στην Θεσσαλονίκη. Η εξαγωγική εμπειρία που έχουμε ως οινοποιητικός κλάδος αλλά και η γνώση που έχουμε από όλα τα οινοπαραγωγικά κράτη μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή για να γίνουν αποτελεσματικές ενέργειες προώθησης και branding ενός προϊόντος απαιτούνται ειδικευμένα εργαλεία, στελέχη με γνώση του προϊόντος και ουσιαστική συνεργασία Εθνικού οργανισμού προώθησης με τον τομέα. Διαφορετικά απαιτείται ξεχωριστή εταιρεία προώθησης για το προϊόν, πόσο μάλλον για το προϊόν κρασί που πέρα από το καθημερινό τρόφιμο είναι ένα προϊόν που απευθύνεται στις κοινωνικές ελίτ και σε πρωτοπόρα στρώματα καταναλωτών μεταφέροντας «μηνύματα» και «εμπειρίες». Επιπλέον μέσω της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) τρέχουν σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε. πολύ σημαντικά προγράμματα Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Κρασιού στις τρίτες χώρες (κυρίως Η.Π.Α.) με πολύ σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση, αλλά και με πολύ πιεστικές προθεσμίες που εγκυμονούν κινδύνους ακύρωσής των σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων. Η θέληση όλου του αμπελοοινικού κλάδου είναι σαφής. Τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο στην κατεύθυνση ενίσχυσης του Ο.Π.Ε. και όχι αποδυνάμωσής του.
 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ
Είναι εντυπωσιακό που οι περισσότεροι, αντί να συνεισφέρουν στη δημόσια διαβούλευση, λένε τα δικά τους, χρησιμοποιώντας στρεβλά επιχειρήματα και σαθρά στοιχεία!Οι εργαζόμενοι στην ΚΑΘ μιλούν για καταβολή φόρων & μερισμάτων 800.000 € την τελευταία δεκαετία, όταν ο «επιβλαβής» Ο.Κ.Α.Α., ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΣΥ έχει καταβάλει 1.100.000 € σε φόρους και 532.000 € μέρισμα προηγουμένων ετών. Ας μη συζητήσουμε για την «κερδοφόρα επιχείρηση» της ΚΑΘ, που εγγράφει στον ισολογισμό της πάνω από 5.000.000€ από επιχορηγήσεις (http://kath.gr/main/index.php/2011-07-04-10-12-24, ΕΚΘΕΣΗ ΔΠΧΠ ΚΑΘ ΑΕ2011, ΠΑΡ 13, Σελ.25)Ένα άλλο δείγμα μη υγιούς Οργανισμού, είναι ότι ο Ο.Κ.Α.Α., βρήκε τρόπο να επιστρέψει χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο, με επιστροφή του μετοχικού του Κεφαλαίου, χρημάτων, δηλαδή, που δεν πήρε ποτέ, αλλά επέστρεψε ΜΕΤΡΗΤΑ, (ήδη 3.000.000 €) στο Ελληνικό κράτος, τη στιγμή που τα είχε ανάγκη (http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2357&articleid=3146). Μάλλον δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δημόσιοι Οργανισμοί.Οι έμποροι διαμαρτύρονται για «αγορά απαρχαιωμένη, χωρίς άδεια πολεοδομίας, χωρίς οδικό δίκτυο και από άποψης υγειονομικού ενδιαφέροντος άκρως επικίνδυνη», όταν ο «κακός» Ο.Κ.Α.Α έχει υλοποιήσει, τα τελευταία 6 χρόνια, επενδύσεις 30.000.000 € ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ, και έχει προχωρήσει σε μειώσεις 20% !!! στα ενοίκια των καταστημάτων του.Ο «κακός διαχειριστής» Ο.Κ.Α.Α, έχει προβεί σε μειώσεις λειτουργικού κόστους 35% σε ένα έτοςΚάποιος άλλος διαμαρτύρεται για την κατάχρηση των χρημάτων των ιχθυοσκαλών, όταν ο Ο.Κ.Α.Α., αποτελώντας μία από τις λίγες ΔΕΚΟ που εφάρμοσε τον Ν. 4024/11, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, μείωσε το μισθοδοτικό τους κόστος κατά 35% και τους προσέδωσε νομική προσωπικότητα, πράγμα που δεν είχαν για δεκαετίες.Τέλος, όσον αφορά στην εξωστρέφεια και την εικόνα στο εξωτερικό, μπορούν να μιλήσουν κάποιοι πιο αρμόδιοι, όπως η Παγκόσμια Ένωση Κεντρικών Αγορών!http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&articleid=3064(WUWM, Newsletter, σελ. 3 )Τελικά, μήπως να μη γίνει η συγχώνευση και ο «ζημιογόνος Ο.Κ.Α.Α.», να συνεχίσει να προσφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο, στους εμπόρους, στο κοινωνικό σύνολο, απρόσκοπτα και χωρίς υστερίες, αποτελώντας πρότυπο για την Ελλάδα και παράδειγμα προς τους ξένους????????
 
 
Petros
Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθώ ως ενεργός πολίτης την διαβούλευση για την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO-ΟΠΕ.Εντυπωσιακές είναι δε οι παρεμβάσεις απο θεσμικούς φορείς η πρόσωπα της πόλης, που για ακόμη μια φορά κρύβουν την αλήθεια ή αποσιωπούν τις πραγματικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της πόλης που έχουν σχέσεις με το διαχρονικά πολύτιμο αναπτυξιακό-οικονομικό εργαλείο που είναι ο εκθεσιακός φορέας.1.Η όποια συγχώνευση δεν βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκθεσιακής δραστηριότητας ή των εξαγωγών θα είναι εν τη γενέσει του θνησιγενές.2.Η ιεράρχηση των επιδιοκώμενων στόχων θα πρέπει να είναι σαφείς.3.Η αξιολόγηση της λειτουργίας των υπο συγχώνευση φορέων πρέπει να γίνει με βάσει την μέχρι σήμερα λειτουργία τους καθώς και ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.4.Ο διαχωρισμός στην λειτουργία του ιδιωτικού-ανταγωνιστικού με όρους αγοράς τομέα και της υποστήριξης του κράτους (δημόσια παρέμβαση) στην ανάπτυξη των εξαγωγών, στην δημιουργία ισχυρού branding για τα ελληνικά προιόντα,κ.α.5. Η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού απο το δημόσιο τομέα αλλά και την εμπειρία των φορέων που ασχολούνται με την εξωστρέφεια με ένα και μοναδικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα και τις οικονομίες κλίμακος. Με βάση τα παραπάνω η διακριτή λειτουργία ενός φορέα εθνικής εμβέλειας για τις εξαγωγές, που θα συντονίζεται απο ένα ανεξάρτητο συμβούλιο στρατηγικού χαρακτήρα για την εξωσρέφεια της χώρας, και ενός φορέα για την εθνική εκθεσιακή δραστηριότητα είναι το μόνο ορθολογικό σχήμα. Οι δύο αυτοί φορείς μπορούν να συνεργάζονται οριζόντια στην λογική της αποτελεσματικής λειτουργίας τους αλλά και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.Αυτό εδράζεται και στο ότι ο ΟΠΕ είναι ένας κοινωφελής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδοτείται απο το κράτος (όπως γίνεται άλλωστε και σε όλες τις χώρες), ενώ αντιθέτως η ο εκθεσιακός φορέας δεν επιδοτείται αλλά λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ετσι επιτυγχάνεται και ο στόχος του διαχωρισμού του δημοσίου απο τον ιδιωτικό λογιστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση λειτουργίας, κάτω απο τον ίδιο όπως προτείνεται φορέα, θα προκύψουν θέματα ανταγωνισμού το γνωστό state aid.Σε ότι αφορά την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO με την δημιοργία ενός εθνικού εκθεσιακού φορέα είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά σημασία έχει η διαδικασία, ο τρόπος και το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.Η αξολόγηση της δραστηριότητας τους, του προσωπικού της, η αποτελεσματικότητά τους την τελευταία δεκαετία αλλά και η αναγκαιότητα άσκησης κάποιων λειτουργιών πρέπει να αποτελέσουν τα κριτήρια με βάσει τα οποία θα γίνει η συγχώνευση τους.Αποτελεί λοιπόν ενδιαφέρον όπως προανέφερα, ιδιαίτερα απο φορείς ή πολίτες που έχουν συμμετάσχει και σε Δ.Σ. αυτών των εταιρειών,ότι δεν προτείνουν λύσεις με βάση αυτά τα κριτήρια αλλά για να δικαιώσουν προσωπικές πολιτικές ή και ανεκπλήρωτα ίσως και ουτοπικά οράματα.Η HELEXPO είναι γνωστό σε όλους πως είναι ο φορέας παραγωγής έργου την τελευταία δεκαετία αφού έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των εκθέσεων και ίσως είναι με βάσει και τελευταία δημοσιεύματα η εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.Αντίθετα η ΔΕΘ είναι η εταιρεία που έχει το ακίνητο στην ιδιοκτησία της (αλήθεια ποιός τις το παραχώρησε;) και εισπράτει όπως φαίνεται τα ενοίκια και διοργανώνει (όπως φαίνεται στο site της), όχι πάντα, και δύο περιφερειακές εκθέσεις.Επίσης εκμεταλλεύται και ένα parking.Αλήθεια είναι απαραίτητο σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία να υπάρχει μία εταιρεία που να απασχολεί προσωπικό για αυτό το έργο;Το ορθολογικό λοπόν είναι:α)Να συγχωνευθούν οι δύο εταιρείες σε μία ενιαία με επωνυμία ΔΕΘ-HELEXPO γιατί πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί το ισχυρό brand name που έχουν δημιοργήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.β) Το ακίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσ/νίκης αφού στο μέλλον όλοι συμφωνούν να γίνει στον χώρο του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου το μεγάλο μητροπολικό πάρκο της πόλης.Μέχρι τότε η χρήση του θα είναι για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.γ)Αξιολόγηση προσωπικού των δύο εταιρειών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου φορέα.δ)Την λειτουργία του με βάσει καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αν χρειασθεί η ενδυνάνωσή του με νέο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει αυξημένα προσόντα όπως πρέπει να έχει ένας διεθνής οργανισμός.ε)Η άμεση διερεύνηση για την στρατηγική συνεργασία του νέου φορέα με στρατηγικό εταίρο απο το εξωτερικό (μεγάλο διοργανωτή εκθέσεων του εξωτερικού).Ακόμη και η διερεύνηση για την ιδιωτικοποίηση του νέου φορέα.στ)Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του τόσο σε αντικείμενο όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.Τέλος θα πρέπει να ανζητηθεί επενδυτής για την δημιουργία ενός νέου, σε άλλο χώρο απο τον σημερινό, σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.Είναι η ώρα όλοι να συμβάλλουν για το καλό της πόλης συμπεριφερόμενοι με βάση την ειλικρίνεια και όχι τις πελατειακές σχέσεις ή τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η κάλυψη δυσλειτουργιών αλλά και φορέων που η υπάρξή τους είναι αδιανόητη στο σημερινό περιβάλλον μόνο καλό δεν κάνουν.Ελπίζω με τις παρατηρήσεις μου να συμβάλλω στον διάλογο που γίνεται και οι αποφάσεις να παρθούν με γενναιότητα και χωρίς υστεροβουλίες.
 
 
Ι.Ι.
Δεν ξερω ποιο είναι ποιο τραγικό και ποιο δραματικό.Η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να πείσουν τον κόσμο ότι με την συγχώνευση θα λυθούν τα προβλήματα στο Δημόσιο ή τα ψέμματα που πολύ εύκολα καταρίπτωνται με ένα απλό έλεγχο στα οικονομικά της ΚΑΘ.Η πραγματικότητα και όχι η φαντασία, η λογική και όχι ο πανικός μπορούν να δώσουν τις λύσεις.ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι αν γίνει στο τέλος αυτή η συγχώνευση εντος μικρου διαστήματος, με την εικονική κερδοφορία που θα παρουσιάσει ο ΟΚΑΑ (χάρη στο αποθεματικό της ΚΑΘ),το σύνολο που θα δημιουργηθεί θα ελέγχει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας της Ελλάδος.Όποιος ιδιώτης λοιπόν θέλει μετά θα ελέγχει την αγορά και τις τιμές.Γιατί το επόμενο βήμα να είστε σίγουροι είναι η πωληση σε ιδιώτη-ιδιώτες ως πραγματικό φιλέτο.Μην ξεχνάτε ότι και οι δύο αγορές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα τρέν, τα λιμάνια και την Εγνατία όδό. Ποιος λοιπόν δεν θέλει να ελέγχει όπως είπε ο κ.Γεωργίου έναν τέτοιο άξονα με άμεση πλέον πρόσβαση στην διατροφική αγορά της Ευρώπης. Ο απόλυτος έλεγχος.Οχι στην συγχώνευση λοιπόν.Οχι μόνο για τις άμεσες επιπτώσεις στους υπαλλήλους(και προκαλώ όποιον θελει να έρθει να ελέγξει τις μισθδοσίες των υπαλλήλων)Οχι λέμε για το καλό της πατρίδας φίλε Καλλικράτη.