Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΟΦΙΑ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ ι) με το οποίο το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων «Η Θεομήτωρ» Λέσβου», μετονομάζεται σε «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ» καθότι αποτελεί αναγνωριστικό στοιχείο του Θεραπευτηρίου μας σε όλη την Ελλάδα επί σειρά ετών και αυτό του προσδίσει πέραν της αναγνωρισιμότητας και μια ιστορική αξίαΔΗΛΑΔΗ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΩΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ».
 
 
ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ
Κανονικά, ο Δημόσιος διάλογος πρέπει να προσφέρει κάτι στο σχέδιο νόμου, πέρα από εμπάθειες και μικροπολιτικά συμφέροντα. Όπως θα μπορούσε να απαντήσει η «υπάλληλος του ΟΚΑΑ» στον στρατευμένο υπάλληλο της ΚΑΘ, οι ιχθυόσκαλες έγιναν υποκαταστήματα του ΟΚΑΑ στις 2/7/12, όταν τα περισσότερα από τα χρήματα που αναφέρει, είχαν ήδη καταβληθεί στο Δημόσιο.Επίσης, επειδή οι τοπικιστικές παρωπίδες είναι πολύ ισχυρές, ξεπερνάμε όλα τα υπόλοιπα για να γράψουμε για τη μείωση του λειτουργικού κόστους (που ζήτησε η Κυβέρνηση και η τρόικα από όλες τις ΔΕΚΟ), αλλά ο ΟΚΑΑ το έκανε πράξη και προφανώς είναι μεμπτό, γιατί θα έπρεπε, μάλλον να κάνει το παγώνι και να οραματίζεται φαραωνικές επενδύσεις σε άλλες χώρες, σαν την εργοδότρια του Κου Αντωνίου.Τέλος, επειδή μπορεί κανείς να λέει διάφορα, αλλά μόνο η «υπάλληλος» δίνει στοιχεία, ας δούμε και τα μεγέθη που είναι δημοσιευμένα, και σε γραφήματα, για να τα καταλαβαίνουν όλοι.http://www.okaa.gr/okaa/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2134&articleid=2331Μια χαρά ελλειματικός Οργανισμός φαίνεται. Τώρα, πως ακριβώς ο ελλειματικός Οργανισμός είναι πιο ελκυστικός από έναν κερδοφόρο, σε έναν επενδυτή, μόνο ο Κος Αντωνίου ξέρει. Γι αυτό και ο γνωστος Πρόεδρος – Επενδυτής ζητάει από τον προπονητή «να παίξει ο Αντωνίου»!!
 
 
Δρ. Στέλιος Γκατζογιάννης
Οι φορείς διαχείρισης ΠΠ που λειτούργησαν μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, αναποτελεσματικοί τόσο όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη των αξιών του δικτύου Ν.2000, όσο και προπάντων τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διατεθέντων για το σκοπό αυτόν, οικονομικών και άλλων πόρων.Αιτίες γι΄αυτό:α) η νομική μορφή και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίαςβ) Οι ασαφείς αρμοδιότητες και οι επικαλύψεις με τους καθύλην αρμοδίους φορείς διαχείριης των ΠΠγ) Η έλλειψη αρμοδιότητας και κύρους για την αντιμετώπιση παραβάσεων και απειλών προστασίας των ΠΠ.δ) Η αδυναμία αποτελεσματικής υποστήριξης αλλά και ελέγχου της λειτουργίας των Φορέων εκ μέρους του ΥΠΕΚΑε) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία ενσωμάτωσης των απόψεων της κοινής γνώμης και εν γένει του κοινωνικού συνόλου στις αποφάσεις των ΔΣ των φορέων.στ) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας Επιστημικών Συμβουλίων και, το χειρότερο, η αδυναμία κατανόησης και υλοποίησης εκ μέρους των ΔΣ επιστημικών απόψεων, όταν αυτές διατυπώνονται από τα ΕΕ.Όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη ότι οι φορείς διαχείρισης των ΠΠ έτσι όπως τους σχεδίασαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το ΥΠΕΚΑ, πρέπει να καταργηθούν και στη θέση τους να δούμε να δραστηριοποιούνται οι κατά τόπους Περιφέρειες και την ευθύνη διαχείρισης των ΠΠ να αναλμβάνουν με το κύρος τους οι εκλεγμένοι κατά τόπους Περιφερειάρχες. Μπορούν να συγκροτηθούν Συμβούλια Περιβάλλοντος σε κάθε Περιφέρεια, τα οποία και να αναλάβουν την ευθυνη προστασίας και διαχείρισης των ΠΠ υπό το κύρος του Περιφερειάρχη και με τη βοήθεια των μέσων και του δυναμικού που διαθέτουν.Για επιστημική ανάλυση και τεκμηρίωση της πρότασης αυτής μπορεί κανείς να ανατρέξει στις εργασίες (βλέπε επίσης gatzogiannis.blogspot.com):Α47. Γκατζογιάννης, Σ. 2007. Η ανάκαμψη των Δασικών Υπηρεσιών ως προϋπόθεση για τη σωτηρία της δασοπονίας στην Ελλάδα. Προσκεκλημένη εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Καστοριά 7-10/10/2007)Δ13. Γκατζογιάννης, Σ. 1999. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Κ. Ροδόπης. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Αυτοτελής έκδοση)Α48. Γκατζογιάννης, Σ. 2008. Σύγχρονη διαχείριση δασών για την εξυπηρέτηση της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, οικολογική διαχείριση. Προσκεκλημένη εισήγηση στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Ανάπτυξης Προστασίας και Διαχείρισης των Δασών στα πλαίσια του προγράμματος: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Δρ. Σ. Γκατζογιάννης, Δασολόγος τ.Τακτικός ερευνητής ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ
 
 
Δρ. Στέργιος Βέργος, Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
Είναι πρώτογνωρο, αλλά ταυτόχρονα και δυσχερές, να συμμετέχει κανείς σε μια διαβούλευση, χωρίς να έχει να αντικρούσει τεκμηριωμένη αιτιολογική βάση.Η πρόταση, του άρθρου 10, περί «Συγχώνευσης και κατάργησης Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», γίνεται κατά τους εμπνευστές της με στόχο την ορθολογικοποίηση των δαπανών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς την πολιτεία και τους πολίτες.Ατυχώς οι σχεδιαστές της πρότασης αστόχησαν, μιας και δεν ικανοποιείται κανείς από τους παραπάνω στόχους.Η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης από την ίδρυσή τους και μέχρι το 2015 χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται από ευρωπαικά προγράμματα. Η δε Διοίκησή τους ασκείται από μη αμειβόμενους επιστήμονες και εκπροσώπους παραγωγικών, αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων. Επομένως εξοικονόμηση αλλά και ορθολογικοποίηση δαπανών δεν προκύπτει από τη συγκεκριμένη πρόταση. Ικανοποιείται ενδεχομένως το νεφελώδες αίτημα της «Τρόικα» για λιγότερο κράτος, χωρίς βέβαια κανείς να μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι στο κράτος περιλαμβάνονται και οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.Σε ότι αφορά στην ορθολογικοποίηση των δαπανών, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η συγχώνευση δεν θα λύσει κανένα οικονομικό πρόβλημα, ενώ αντίθετα θα προσθέσει νέα, μεγαλύτερα, δυσεπίλυτα και ίσως δυσάρεστα για τη Χώρα, όταν αυτή θα διασύρεται στα Ευρωπαικά Δικαστήρια.Σε σχέση βέβαια με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, εδώ απαιτείται μεγάλη φαντασία για να ανακαλύψει κανείς την παραμικρή βελτίωση υπηρεσιών που θα προκύψει: • μέσα από τα μεγέθη και την πολυδιάσπαση των Προστατευόμενων Περιοχών, που θα φτάσουν στην περίπτωση της Βόρειας Πίνδου στα 3 εκατ. στρ. και σε αποστάσεις μεταξύ προστατευόμενων περιοχών, που θα απέχουν άνω των 250 χλμ. και μάλιστα σε ορεινές, δύσβατες περιοχές• μέσα από συνενώσεις Φορέων Διαχείρισης και περιοχών με εντελώς διαφορετικά προστατευταία αντικείμενα, προτεραιότητες και σχεδιασμούς• ή τέλος, μέσα από καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης, χωρίς ποτέ να έχει αξιολογηθεί το έργο που προσέφεραν και προσφέρουν, οπότε το μόνο «επιχείρημα» που απομένει για τους προτείνοντες είναι η απαίτηση της τρόικα για μείωση του κράτους. Από πότε βέβαια οι Φορείς Διαχείρισης, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, έγιναν κράτος και μάλιστα σπάταλο, όταν δεν έχουν από αυτό κάποια χρηματοδότηση; Μάλλον και το επιχείρημα αυτό είναι αδύναμο και ελπίζουμε να μη γίνει αποδεκτό ούτε από την τρόικα.Αλλού επομένως βρίσκονται τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης και των Προστετευόμενων Περιοχών γενικότερα, τα οποία χρειάζονται κατάλληλη προσέγγιση, ανάλυση και τελικά αντιμετώπιση.Για να συμβεί όμως αυτό, εφόσον βέβαια αποτελεί βούληση της πολιτείας, θα πρέπει καταρχήν να αποσυρθεί το άρθρο 10, να συνεχίσουν οι Φορείς Διαχείρισης τη λειτουργία τους, ώστε να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και πιεστικές τρέχουσες υποχρεώσεις τους (υπογραφή συμβάσεων έως το τέλος του 2013 για πληθώρα έργων και δράσεων) και παράλληλα να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, που θα οδηγήσει στο επιθυμιτό αποτέλεσμα βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης.Για το διάλογο αυτό τα κείμενα, προτάσεις και σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους φορείς (Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, Σύλλογος εργαζομένων, ΜΚΟ κ.α.), αλλά κυρίως η «Πρόταση της Επιτροπής Φύση 2000» (Νοέμβρης 2011), αποτελούν πλούσιο υλικό και την καλύτερη βάση για να δομηθεί κατάλληλα και να είναι παραγωγικός και αποδοτικός διάλογος, ώστε να οδηγήσει στην επιθυμητή λειτουργική αναδιάρθρωση των σχημάτων διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.Μια τέτοια αναδιάρθρωση, βασισμένη σε αξιολόγηση των Φορέων Διαχείρισης, σε αρχές προυποθέσεις και κριτήρια, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε ορθολογικοποίηση δαπανών και λειτουργίας των Φορέων, σε προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών προοπτικών για τη Χώρα.Αυτό θεωρούμε ότι υπαγορεύει η κρισιμότητα των καιρών που διανύουμε, γι αυτό απαιτείται από όλες τις πλευρές «αρετή και τόλμη», η οποία πρέπει να εκφραστεί έμπρακτα με: α. απόσυρση του άρθρου 10 καιβ. άμεση έναρξη του διαλόγου. Δρ. Στέργιος ΒέργοςΔασολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ/Λ Πρόεδρος Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου
 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ανακοίνωση των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης ΠαμβώτιδαςΗ δημιουργία ενός φορέα για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας αποτελούσε απαίτηση της τοπικής κοινωνίας εδώ και 30 χρόνια. Η απαίτηση αυτή ευδοκίμησε, έπειτα από αρκετά χρόνια με την ίδρυση το 2003, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, ενός θεσμού αναγκαίου για την συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Παρά την έλλειψη και τον ασαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του, ο φορέας κατάφερε να υλοποιήσει διάφορα προγράμματα και δράσεις που αφορούν:• Την υλοποίηση ετήσιου προγράμματος παρακολούθησης με τη διενέργεια μηνιαίων δειγματοληψιών, εργαστηριακών αναλύσεων και την καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων για την αξιολόγηση της ποιοτικής εκτίμησης του υδάτινου οικοσυστήματος• την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, με καθημερινές περιπολίες από τους φύλακες του Φορέα• την καταγραφή/καταμέτρηση υδρόβιων και παρυδάτιων ειδών πουλιών που διαχειμάζουν στην λίμνη Παμβώτιδα• την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.Η δράση του Φορέα όμως, δε σταματά εδώ. Αρμοδιότητά του αποτελεί και το «ακανθώδες» θέμα της παροχής γνωμοδοτήσεων για την χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, δραστηριοτήτων και έργων στην περιοχή ευθύνης του. Ο Φορέας της Λίμνης, έχοντας ως γνώμονα και βασικό μέλημα την προστασία, του ορόσημου της πόλης των Ιωαννίνων, τη Λίμνη, στάθηκε ενάντια στην καταπάτηση και την τσιμεντοποίηση του υδάτινου οικοσυστήματος. Λειτούργησε για 10 συναπτά έτη, ανεξάρτητα από πολιτικές βουλήσεις και οικονομικά συμφέροντα, με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, τεκμηριώνοντας όλες του τις αποφάσεις, με πρότερο διάλογο και αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία.Τα προβλήματα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής εστιάζονται κυρίως στη διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ενδεικτικό παράδειγμα η καθυστέρηση για τη θεσμοθέτηση και έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της λίμνης, με αποτέλεσμα την ελλιπή θεσμική νομική προστασία. Η οριοθέτηση της λίμνης, επίσης, έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή λειτουργία του οικοσυστήματος, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η ολοκλήρωσή της, ενώ παράλληλα η πράξη οριοθέτησης της λίμνης δεν έχει λάβει χώρα, με γνώμονα το φυσικό της ανάγλυφο, βασισμένη σε καταγεγραμμένες πηγές και στοιχεία παρελθόντων ετών.Η αιφνιδιαστική κατάργηση, που προβλέπεται μέσω του σχεδίου του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διαβούλευση με τους εργαζόμενους, το επιστημονικό προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, και ιδιαίτερα χωρίς να έχει ερωτηθεί η τοπική κοινωνία μη έχοντας δοθεί ακόμα κάποια επίσημη εξήγηση ή ανακοίνωση για την πράξη αυτή και την αιτιολόγησή της γεννά πλήθος ερωτηματικών…• Ποια είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και εξοικονόμηση πόρων που επιτυγχάνεται;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πως θα υλοποιηθούν τα προγράμματα παρακολούθησης και εποπτείας της προστατευόμενης περιοχής;• Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απορρόφηση κονδυλίων;• Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης εκείνα που έλαβε υπόψη το ΥΠΕΚΑ;• Ποιος τελικά ωφελείται από την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας;Η κατάργηση ενός Φορέα με ανεξάρτητο λόγο και προσανατολισμό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης με κοινωνική αποδοχή και η δημιουργία μιας ακόμη υπηρεσίας στα πλαίσια της κρατικής διοίκησης μόνο ερωτηματικά δημιουργεί εν όψει και της επαναφοράς των σχεδίων για «αναπτυξιακά» έργα που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.Θεωρούμε και υποστηρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ουσιαστικής αναδιοργάνωσης του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται με κατάργηση των φορέων διαχείρισης.