Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ
Αγαπητοί μου, υπάρχουν χιλιάδες προσλήψεις εργαζομένων οι οποίοι επικαλούνται την πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ αλλά σας διαβεβαιώνω ότι το 2003 ταλαιπωρήθηκαν από όλοι την Ελλάδα χιλιάδες ΠΕ με πολλά προσόντα και χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ω!!! του θαύματος οι προσλήψεις έγιναν για τα παιδιά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Είμαστε Ν.Π.Ι.Δ. Πήραμε 130 άτομα καί ούτε ένα από τους συμμετέχοντες . Τα είχαμε όλα έτοιμα.Επιτροπή αξιολόγησης,Ενας κλητήρας, δύο ΔΕ γραμματείς υπό την καθοδήγηση του Νομικού Συμβούλου.Επομένως οι προσλήψεις έχουν γίνει και με άλλους τρόπους.Δεν ακυρώνω όσους πράγματι μπήκαν μέσω ΑΣΕΠ. Λειτούργησε και σωστά .Οχι όμως μόνο σωστα. Στην δική μου υπηρεσία το ΑΣΕΠ λειτούργησε μη σωστά.Μέλος του τότε ΑΣΕΠ λειτούργησε κομματικά και μόνο. Καί όχι τίποτε άλλο δε μου φεύγει η εικόνα μιας εγκύου κοπέλας μέσα στις λάσπες η οποία ευελπιστούσε να πάρει μία θέση γιατί είχε πολλά μόρια…….Ολες οι υπηρεσίες στα Υπουργεία,με αυστηρά κριτίρια επιλογής προσωπικού.
 
 
Δρ. Στέλιος Γκατζογιάννης
Οι φορείς διαχείρισης ΠΠ που λειτούργησαν μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν, σχεδόν στο σύνολό τους, αναποτελεσματικοί τόσο όσον αφορά την προστασία και ανάδειξη των αξιών του δικτύου Ν.2000, όσο και προπάντων τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και διατεθέντων για το σκοπό αυτόν, οικονομικών και άλλων πόρων.Αιτίες γι΄αυτό:α) η νομική μορφή και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίαςβ) Οι ασαφείς αρμοδιότητες και οι επικαλύψεις με τους καθύλην αρμοδίους φορείς διαχείριης των ΠΠγ) Η έλλειψη αρμοδιότητας και κύρους για την αντιμετώπιση παραβάσεων και απειλών προστασίας των ΠΠ.δ) Η αδυναμία αποτελεσματικής υποστήριξης αλλά και ελέγχου της λειτουργίας των Φορέων εκ μέρους του ΥΠΕΚΑε) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία ενσωμάτωσης των απόψεων της κοινής γνώμης και εν γένει του κοινωνικού συνόλου στις αποφάσεις των ΔΣ των φορέων.στ) Η τυπική και ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας Επιστημικών Συμβουλίων και, το χειρότερο, η αδυναμία κατανόησης και υλοποίησης εκ μέρους των ΔΣ επιστημικών απόψεων, όταν αυτές διατυπώνονται από τα ΕΕ.Όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη ότι οι φορείς διαχείρισης των ΠΠ έτσι όπως τους σχεδίασαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το ΥΠΕΚΑ, πρέπει να καταργηθούν και στη θέση τους να δούμε να δραστηριοποιούνται οι κατά τόπους Περιφέρειες και την ευθύνη διαχείρισης των ΠΠ να αναλμβάνουν με το κύρος τους οι εκλεγμένοι κατά τόπους Περιφερειάρχες. Μπορούν να συγκροτηθούν Συμβούλια Περιβάλλοντος σε κάθε Περιφέρεια, τα οποία και να αναλάβουν την ευθυνη προστασίας και διαχείρισης των ΠΠ υπό το κύρος του Περιφερειάρχη και με τη βοήθεια των μέσων και του δυναμικού που διαθέτουν.Για επιστημική ανάλυση και τεκμηρίωση της πρότασης αυτής μπορεί κανείς να ανατρέξει στις εργασίες (βλέπε επίσης gatzogiannis.blogspot.com):Α47. Γκατζογιάννης, Σ. 2007. Η ανάκαμψη των Δασικών Υπηρεσιών ως προϋπόθεση για τη σωτηρία της δασοπονίας στην Ελλάδα. Προσκεκλημένη εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (Καστοριά 7-10/10/2007)Δ13. Γκατζογιάννης, Σ. 1999. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή Κ. Ροδόπης. ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Αυτοτελής έκδοση)Α48. Γκατζογιάννης, Σ. 2008. Σύγχρονη διαχείριση δασών για την εξυπηρέτηση της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, οικολογική διαχείριση. Προσκεκλημένη εισήγηση στη ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Πολιτική Ανάπτυξης Προστασίας και Διαχείρισης των Δασών στα πλαίσια του προγράμματος: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Δρ. Σ. Γκατζογιάννης, Δασολόγος τ.Τακτικός ερευνητής ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ
 
 
Στέφανος
Όλο το προτεινόμενο νομοσχέδιο ασχολείται μόνο με το διαδικαστικό κομμάτι, δηλαδή το πότε θα γίνουν οι συγχωνεύσεις. Ωστόσο, καταργώντας μερικούς οργανισμούς και δημιουργώντας στη θέση τους έναν νέο, ουσιαστικά δημιουργούμε μια καινούργια υπηρεσία, που θέλει και αυτή την οργάνωση της. Κάθε υπηρεσία (παγκοσμίως αποδεκτό) πρέπει να έχει:1. Στρατηγικό σχέδιο: Σε ποια κατάσταση πρέπει να βρίσκετε το αντικείμενο που έχει αναλάβει σε πέντε έτη: Δεν υπάρχει. Κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του.2. Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τι θα κάνει, πως θα το κάνει, τι θα κοστίσει, πότε. Δεν υπάρχει. Κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του.3. Οργανόγραμμα: Ποιος ασχολείται με τι και ποιος τον επιβλέπει.Δεν υπάρχει. Κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του. Άρα,γενικώς, όλα τα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου ασχολούνται με το πιο εύκολο κομμάτι (αποφασίζω και διατάζω ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ), και τα υπόλοιπα λάμπουν δια της απουσίας τους. Προφανώς, με αυτό το σχεδιασμό:Α. Κανείς δεν θα είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε (αφού δεν υπάρχει οργανόγραμμα)Β. Ακόμη και αν βρεθεί ένας υπεύθυνος, τα χέρια του είναι δεμένα, αφού δεν θα υπάρχει ο σχεδιασμός ενεργειών (το Επιχειρηματικό Σχέδιο) να του επιβάλλει τι πρέπει να κάνει και πότε.Γ. Για να γίνει το Επιχειρηματικό Σχέδιο, το ΔΣ κάθε Νέου Οργανισμού θα πρέπει να έχει οδηγό για το τι πρέπει να βάλει μπροστά τα επόμενα έτη (Στρατηγικό σχέδιο), που δεν υπάρχει.(Οπότε, ο καθένας κάνει ό, τι θέλει, και κανείς δεν μπορεί να του πει τίποτα. Αυτό είναι το σημερινό Ελληνικό Δημόσιο.) Αν και στην υφιστάμενη κατάσταση δεν δουλεύουν όλα καλά, σίγουρα δουλεύουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά με το νομοσχέδιο αυτό θα φτάσουμε να μιλάμε για «διάλυση υπηρεσιών», «απαξίωση του Δημοσίου» και λοιπά, αφού δεν θα δουλεύει τίποτα. Προφανώς, αυτό προκαλείται είτε από ανικανότητα, είτε από δόλο. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει μεμπτό.ΝΑ ΔΙΩΧΘΕΙ. ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ. Μέχρι και εκλεγμένους πολιτευτές.
 
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
Θα ήθελα να καταγράψω την κάθετη διαφωνία μου για τον τρόπο που αποσπασματικά και κυριολεκτικά στο πόδι και χωρίς κανένα σχεδιασμό επιχειρείται η συγκεκριμένη συγχώνευση με το πρόσχημα της αναδιοργάνωσης μέρους του ερευνητικού ιστού της χώρας. Εκτιμώ ότι η μία και μοναδική σας επιδίωξη πίσω από όλα αυτά είναι να δείξετε προς την «υπέρτατη αρχή» της τρόικας ότι κάτι επιτέλους συγχωνεύουμε (και φυσικά ξεκινάμε από τα εύκολα – εκεί όπου και να φωνάξουν ποιος τους ακούει). Η ίδια ακριβώς διαδικασία είχε ακολουθηθεί και κατά την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του δεύτερου μνημονίου όταν τότε παρουσιάστηκαν οι αναγκαστικές και πρόχειρες κατά τα άλλα συγχωνεύσεις των ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων της χώρας ως ένα άλλο επίτευγμα «συμμαζέματος» του κράτους. Φυσικά αυτό τότε ακολουθήθηκε από μία «θανατηφόρα» περικοπή στους προυπολογισμούς των ερευνητικών κέντρων της χώρας (10 εκατομμύρια ευρώ συνολικά). Αλήθεια έχετε αξιολογήσει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων αυτών στις οποίες προβήκατε τότε? Αλήθεια έχετε ελέγξει τα αποτελέσματα της περικοπής κατά 10 ΜΕ της επιχορήγησης προς τα Ε.Κ.? Έχετε αντιληφθεί ότι με αυτόν τον τρόπο διαλύετε τον ερευνητικό ιστό της χώρας? Γνωρίζετε ποιο είναι το μέλλον μιας χώρας χωρίς παιδεία και έρευνα?Πέρα των όσων ανέφερα παραπάνω, θα ήθελα να σημειώσω ότι η παράγραφος 5 περίπτωση (α) του άρθρου 9 αποτελεί μνημείο αντισυνταγματικότητας και νομικής αυθαιρεσίας μιας και σε 2-3 γραμμές κειμένου μόνιμοι υπάλληλοι με συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα απολύονται (χωρίς να φαίνεται) και επαναπροσλαμβάνονται με πλήρως κατακρεουργημένο το εργασιακό τους καθεστώς. Τέλος προσυπογράφω την έκκληση του Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ για τα όσα απαράδεκτα επιχειρείται να νομοθετηθούν μέσω αυτού του άρθρου. Γεράσιμος ΚορρέςΠολίτης αυτής της χώραςΕρευνητής ΕΛΚΕΘΕ
 
 
Κατερίνα
Ακόμα κι αν πραγματικά μπορούσε η συγχώνευση να αποδώσει οικονομικά,μιλάμε για ποσά μηδαμινά μπροστά στις συνολικές κρατικές δαπάνες.Αν σταματήσουμε να δίνουμε και τα ελάχιστα που δίνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, του περιβάλλοντος από το οποίο εξαρτάται η επιβίωση η δική μας και κυρίως των παιδιών μας, τότε τι θα μείνει αλώβητο; Εκτός αν η απάντηση είναι τίποτα.Κι αν δεν είναι ο οικοτουρισμός το διαφορετικό που έχουμε να προτείνουμε έναντι των σούπερ και παμφθηνων ξενοδοχειακών μονάδων της Τυνησίας και της Τουρκίας, τότε τι είναι;Αντιλαμβάνομαι την άποψη κάποιων προλαλησάντων ότι στελεχώθηκαν οι φορείς αυτοί με ρουσφέτια. Αλλά πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι; Ας εντοπιστούν όσοι δεν διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις που κατέχουν και ας τους δοθούν άλλες αρμοδιότητες, ας γίνει μια μετάταξη. Η συγχώνευση δεν μπορεί να προτείνεται ως «τιμωρία» των πελατών. Γιατί είναι το περιβάλλον και ο οικοτουρισμός που τιμωρείται.