Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Το άρθρο 09 είναι πρόχειρο, δεν εναρμονίζεται με τον ισχύοντα νόμο για την έρευνα (εκτός αν το άρθρο 16 του παρόντος αποβλέπει στην κατάργηση διατάξεων του 1514/85, αρχίζοντας από το ΕΙΕ)και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη λειτουργία των Ινστιτούτων του ΕΙΕ (του ΕΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου).Θα ήταν σοφότερο να αποσυρθεί. Ειδκότερα για τις ακόλουθες παραγράφους: 2. Ιστορικά ιδρύματα όπως το ΕΙΕ δεν είναι υπουργεία για να «μετονομάζονται» ευκαιριακά από νομοθέτες υπονομεύοντας την εικόνα και τη θέση τους στα διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Και είναι αυτονόητο ότι το σημερινό γενικό όνομα, χωρίς υποτίτλους, επιτρέπει την προσθήκη οποιουδήποτε ινστιτούτου. 3. Τα όργανα διοίκησης και όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή (π.χ. τα ειδικότερα προσόντα για την πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού) καθορίζονται ήδη από τον ισχύοντα νόμο 1514/85 και δεν μπορούν να τροποποιούνται έτσι αποσπασματικά ειδικά για το ΕΙΕ με μία νέα παράγραφο 4. Η σύσταση του ΔΣ κάθε ερευνητικού κέντρου επίσης καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο 1514/85. Η προσθήκη για «προνομιακή» αντιπροσώπευση του ΕΚΚΕ στο ΔΣ υπονομεύει τη συνοχή του νέου σχηματισμού, προφανώς αποσκοπεί στο να απαλύνει το σοβαρότατο στοιχείο της μετατροπής του ΕΚΚΕ σε ιδιωτικού δικαίου. 5. Πρόχειρη και επικίνδυνα ασαφής παράγραφος. Συμπερασματικά, μία συνένωση μπορεί να αποβεί επωφελής για την έρευνα (και την οικονομία) μόνο αν αντιμετωπισθεί ως μία αναπτυξιακή πρόκληση με στρατηγικό σχεδιασμό που να επιτύχει συνοχή στη λειτουργία της. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν ανταποκρίνεται και το κυριώτερο δεν λέγει τίποτα για την «ταμπακέρα». Πώς θα αντιμετωπιστεί ή ήδη ελλιπής επιχορήγηση του ΕΙΕ που δεν καλύπτει τους μισθούς των εργαζομένων στα ήδη υπάρχοντα ινστιτούτα; Το σημαντικό βήμα θα ήταν η εγγύηση του κράτους για τους μισθούς των εργαζομένων. ‘Αννα ΜιχαηλίδουΔιευθύντρια Ερευνών ΕΙΕ
 
 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ο ΟΚΑΑ να είναι μία μεγάλη ελλειμματική ΔΕΚΟ, πράγμα που δεν ισχύει για τους Οργανισμούς Ιχθυοσκάλων τους οποίους «απορρόφησε» πέρυσι και με δικά τους λεφτά για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΚΑΑ, παρουσίασε θετικό πρόσημο στον ισολογισμό του φέτος και ο υπουργός το παρουσιάζει ως μέγαν επίτευγμα, κάνοντας ουσιαστικά ένα κάκιστης ποιότητος οικονομοτεχνικό λογοπαίγνιο που στερείται σοβαρότητας αντί κάποιας τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας. Ρωτάω ευθέως τον υπουργό, η απορρόφηση της ΚΑΘ έχει ως έναν και μοναδικό στόχο για άλλη μία και τελευταία χρονιά ο ΟΚΑΑ να δείξει με τα λεφτά της ΚΑΘ ένα ακόμα θετικό πρόσημο; Απαντήστε στο εάν έχετε δει τους ισολογισμούς προηγούμενων ετών του Ρέντη, των Ιχθυοσκάλων και της ΚΑΘ; Έχετε αντιληφθεί ότι με την «απορρόφηση» καταστρέψατε τις Ιχθυόσκαλες; Γιατί θέλετε να συμβεί το ίδιο και με την ΚΑΘ;