Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καίτη Χόρτη
Συμφωνώ με την κατάργηση και/ή συγχώνευση Οργανισμών που χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια ως σφραγίδες για να εξυπηρετήσουν ημέτερους. Χρειάζεται όμως προσοχή ώστε να μην καταλυθεί το σύμπαν στην προσπάθεια να συρρικνωθεί το κόστος λειτουργίας του κράτους. Κάποιοι από αυτούς τους οργανισμούς προσφέρουν έργο. Μια προσεκτική ματιά από τους υπεύθυνους των υπουργείων όπου θα ενταχθούν οι οργανισμοί (όσοι παραμείνουν) για τη χρησιμότητά τους θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Όχι στην κατάλυση των πάντων. ‘Ελεγχος και φροντίδα στους δημιουργικούς υπαλλήλους και φορείς!