Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ελισάβετ Αλλισον
Πόσο έχει ληφθεί υπόψη η προεργασία που έχει γίνει, υπό την εποπτεία του (τότε) αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου, πάνω στο θέμα των «συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του δημοσίου»; Ερωτώ γιατίστην ιστοσελίδα του Αντιπροέδρου, η οποία «διαμελίστηκε» πολύ –πολύ πρόσφατα, είχε αναρτηθεί το εξής παραδοτέο μελέτης της Planet-Deloitte που είχε ανατεθεί από την Πολιτεία.Ελληνική Δημοκρατία – Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης – Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ΌΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Παραδοτέο Π1: «Αναφορά Υποθέσεων Εργασίας για 100 (+_20) σημαντικούς – από την άποψη του ύψους δημόσιας χρηματοδότησης – Φορείς του Δημοσίου», Τελική Εκδοση, Μάρτιος 2012.και όπουστη σελίδα 12 διαβάζουμε ότι «Ερευνητικοί φορείς που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο σχετικό Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ερευνητικού Ιστού του ΥπΠΔΜΘ και πρόκειται να συγχωνευθούν (πχ. Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο)» ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τους υπό διερεύνηση φορείς για συγχώνευση/κατάργηση. Μπορεί η μελέτη αυτή να χρησιμοποιηθεί ως επί πλέον υποστηρικτικό υλικό για την εξαίρεση των ερευνητικών φορέων από το παρόν νομοσχέδιο και ως εκ τούτου την κατάργηση των άρθρων 9 και 7; Ελισάβετ ΑλλισονΑφυπηρετήσασα Α΄ΕΛΕ ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
 
 
Κατερίνα Ηλιού
Το παρόν άρθρο του σχεδίου Νόμου φέρει σοβαρότητα προβλήματα που προσβάλουν την εσωτερική του εγκυρότητα και το καθιστούν θεσμικά, πρακτικά και ηθικά μη πραγματοποιήσιμο. Συνοπτικά επισημαίνονται τα εξής:1) Αντισυνταγματικότητα: Η συνταγματική δέσμευση της Πολιτείας για προστασία της Δημόσιας έρευνας προσβάλλεται καταφανώς με τη διάλυση του μοναδικού δημόσιου φορέα για την Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΚΕ). Η πρακτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύει ότι η Δημόσια έρευνα στις Κοινωνικές επιστήμες συνυπάρχει με ιδιωτικούς φορείς, πουθενά, όμως η πρώτη δεν εκλείπει.Επίσης, η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των Δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν στο ΕΚΚΕ προσβάλλεται και πάλι με «πρωτότυπο» τρόπο. Πρόκειται για Δημόσιους λειτουργούς υψηλής εξειδίκευσης και ειδικών επιστημονικών προσόντων που κρίνονται επανειλημμένως κατά την επαγγελματική τους πορεία από ειδικές αρμόδιες επιτροπές και συχνά εκτίθενται και κρίνονται για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους σε διεθνή συνέδρια, αλλά και μέσα από το συγγραφικό τους έργο. Στο παρόν Σχέδιο Νόμου οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ απολύονται χωρίς κάποιο αιτιολογικό πλαίσιο που να διέπει την αξιολόγηση των ίδιων ή του φορέα τους (με βάση τα γνωστά διεθνή κριτήρια για τα Ερευνητικά Κέντρα). Πόσο μάλλον όταν διεθνείς αξιολογήσεις (πχ. RAND) επιχειρηματολογούν για το αντίθετο.2)Αναρμοδιότητα: Ως γνωστόν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προφανέστατα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι αρμόδιο για να καθορίσει την τύχη και το μέλλον των Ερευνητικών φορέων της χώρας.3) Προοπτική συρρίκνωσης του πεδίου της Έρευνας: Η «ένταξη» του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ δεν υποστηρίζεται στο παρόν Σχέδιο Νόμου από κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού (βραχύχρονο ή μακρόπνοο). Πολλοί στην παρούσα Διαβούλευση έχουν επισημάνει τα αμέτρητα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία του σχεδιαζόμενου ως νέου φορέα. Την ώρα που σε διεθνές επίπεδο άλλες χώρες επενδύουν στον Ερευνητικό κλάδο αναδεικνύοντάς τον ως πεδίο ανάπτυξης και γόνιμο έδαφος για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, η χώρας μας με Σχέδιο Νόμου μειώνει αριθμητικά τους Ερευνητικούς Φορείς και αποσύρεται από τη θεσμικά κατοχυρωμένη δέσμευσή του για την υποστήριξη της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.4) Απουσία αιτιολογικής υποστήριξης και πλαισίου σχεδιασμού: Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου αποσπά χωρίς σαφή αιτιολόγηση ορισμένα Ερευνητικά Κέντρα από το σύνολο των υπολοίπων και προσδιορίζει τη μελλοντική τους πορεία παραβλέποντας την υπό εξέλιξη Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας. Κανένας αιτιολογικός συλλογισμός και κανένα σχέδιο αποτελεσματικότητας δε συνοδεύει το παρόν Σχέδιο Νόμου. Πράγμα που αποκαλύπτει ότι ο εν λόγω σχεδιασμός δε γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Δε γίνεται, όμως, και για λόγους αναδιαμόρφωσης του πεδίου της Έρευνας στη χώρα μας. Η συνένωση επιστημονικά διακριτών Ινστιτούτων ως προς το αντικείμενο εξειδίκευσής τους σχεδιάζεται χωρίς πνεύμα λογικής, πρωτοπορίας και έμπνευσης και δε βασίζεται ούτε αποσκοπεί στην καλλιέργεια κλίματος διεπιστημονικής συνεργασίας. Κύριε Υπουργέ,Εισάγετε στη δημόσια διαβούλευση το παρόν Νομοσχέδιο -όπως ισχυρίζεστε- με σκοπό την «οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο».Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι με βάσει αυτό το Νομοσχέδιο χάνονται οι 80 περίπου θέσεις εργασίας μόνιμων υπαλλήλων του μοναδικού Ερευνητικού φορέα (ΕΚΚΕ) που αυτή τη στιγμή εργάζεται ανελλιπώς και αφουγκράζεται τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών;Γνωρίζουν οι Έλληνες φοιτητές και οι οικογένειές τους που επενδύουν το μέλλον τους στις Κοινωνικές επιστήμες ότι το συγκριμένο επαγγελματικό πεδίο συρρικνώνεται, καθώς οι οργανικές θέσεις στο ΕΚΚΕ θα εκλείψουν (και αυτό μπορεί αν είναι μόνο η αρχή);Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι κλείνοντας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών περιορίζεται σε μία τόσο δύσκολη εποχή η δυνατότητά τους να ακουστούν και να φτάσει ο λόγος τους εκεί που οι ίδιοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν, αλλά εισχωρεί ο ψύχραιμος και αντικειμενικός επιστημονικός λόγος; Ποιος άλλος, πέρα από την Πολιτεία θα μπορούσε συστηματικά να προκηρύσσει και να υποστηρίζει έρευνες για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες; Κύριε Υπουργέ,Το άρθρο 9 του παρόντος Νομοσχεδίου κάθε άλλο παρά βελτιώνει τη «λειτουργία δημόσιων οργανισμών που παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο» και για αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Αντί αυτού, υπό το βάρος της ευθύνης της θέσης σας σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για τη χώρας μας θα σας καλούσα να συμβάλλετε με όραμα και υπευθυνότητα να σχεδιαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας η Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας μας με σκοπό να αναδειχθεί η Έρευνα σε όλα τα επιστημονικά πεδία ως μοχλός καινοτομίας, ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας. Με εκτίμησηΚατερίνα Ηλιού,Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας