Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Α. Πίντζας (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΒΦΧΒ-ΕΙΕ)
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 21ης Σεπτεμβρίου 2012 ——————————————————————— Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012Αριθ. Πρωτ. (ΙΒΦΧΒ) : 147 ΠροςΚαθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση-Καθηγητή Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας - Δρ. Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Θέμα: Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Με αφορμή την πρόθεση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προχωρήσει σε νέο γύρο συγχωνεύσεων που αφορούν σε Ερευνητικά Κέντρα που επιβλέπονται από την ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) του ΕΙΕ, θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα: Δεν έχουν παρέλθει παρά ελάχιστοι μήνες από την ήδη συντελεσθείσα εσωτερική συγχώνευση δυο ιστορικών Ινστιτούτων του ΕΙΕ στο τομέα των θετικών επιστημών, με μεγάλη συνεισφορά στην ερευνητική φυσιογνωμία της χώρας, συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ) και του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 25 ερευνητές του νέου Ινστιούτου (ΙΒΦΧΒ) έχουν επιτύχει την τελευταία 3ετία πλέον των 7 εκατομμυρίων ευρώ εισροές προερχόμενες από ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης (κυρίως ΕΕ), δημιουργώντας παράλληλα πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας νέων ερευνητών. Οι δρομολογημένες δε συνέργειες του νέου Ινστιτούτου (ΙΒΦΧΒ) αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω το σύνολο των επιστημονικών και οικονομικών δεικτών.Επισημαίνεται ότι η συντελεσθείσα συγχώνευση προτάθηκε αυτοβούλως από το ερευνητικό σώμα και των 2 Ινστιτούτων, αφενός με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας και αφετέρου στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας θετικής πρότασης σε ότι αφορά τον ανασχεδιασμό του ερευνητικού ιστού της χώρας. Θεωρούμε οτι η στάση ευθύνης που επιδείξαμε ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το πνεύμα και τα κελεύσματα της πολιτικής ηγεσίας. Η ορθολογική αποτίμηση της ήδη υλοποιηθείσας συγχώνευσης προϋποθέτει ικανό χρόνο λειτουργίας της ώστε να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία των ερευνητικών συνεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική αξιολόγηση των ερευνητικών δράσεων, με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες από διεθνείς επιτροπές.Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού απαιτεί συντεταγμένη πορεία με βάση ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτομία και απόλυτο σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία της επιστημονικής αριστείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση διακινδυνεύεται η ίδια η υπόσταση του οικοδομήματος της έρευνας και η αποστολή της, απαξιώνοντας επιτεύγματα μισού αιώνα. Η εσπευσμένη συγχώνευση του ΕΙΕ με οποιονδήποτε άλλο φορέα λίγο πριν τη δρομολόγηση της υπεσχημένης αξιολόγησης-πλαίσιο που φέρεται να στοχεύει στην ορθολογική αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας, δεν μπορεί να συντελεστεί με επιτυχία δίχως την ύπαρξη λεπτομερούς τεχνοοικονομικής μελέτης. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαταραχθεί το εξαιρετικά ευαίσθητο οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού του ΕΙΕ, που διαμορφώθηκε διαχρονικά από την συνύπαρξη Ινστιτούτων θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών σε συνθήκες οξείας χρηματοδοτικής καχεξίας από πλευράς Πολιτείας. Η επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» κρίνεται αναντικατάστατη, δεδομένου ότι καλύπτει εννοιολογικά το σύνολο των επιστημών, είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, με μεγάλο ιστορικό φορτίο και αναγνωρισιμότητα (brand-name), είναι δε συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία και διεθνείς υποχρεώσεις. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις θα θέλαμε να δηλώσουμε την αντίθεση μας για οποιεσδήποτε πρόχειρες και δυνητικά επιζήμιες επιλογές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου μας όπως και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο σύνολό του. Με εκτίμηση,Τα μέλη του ΕΓΣ- ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ Δρ Β. Ζουμπουρλής Δρ Σ. Ζωγράφος Δρ Ι. Κώστας Δρ Σ. Κυρτόπουλος Δρ Α. Πίντζας
 
 
Καλλισθένη Αβδελίδη
Συμφωνώ με την πλειονότητα των παρεμβάσεων. Συμφωνώ όμως και με τους όρους με τους οποίους θέτει το πρόβλημα ο Δ.Γιανουκάκος. 1. Η πολιτεία έχει χρέος να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του πεδίου της επιστημονικής έρευνας, στο διάλογο μεταξύ ερευνητών και στην ελεύθερη δημιουργική σκέψη, – αντίθετα με αυτό που φαίνεται ότι συμβαίνει έως και σήμερα δηλαδή τον εγκλωβισμό σε ένα πεδίο μόνιμων περιοριστικών διαδικαστικών και διογκούμενων προβλημάτων. 2.Το σύνολο «ερευνητές» πρέπει να ανοίξει με διάφορους τρόπους ώστε να μην κινδυνέψει να πάρει τη μορφή «κλειστού επαγγέλματος». 3. Είναι κρίμα που καταργήθηκε το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, μοναδικό στη διερεύνηση ‘κοινωνίας/χώρου΄με ανάπτυξη διεπιστημονικών μεθοδολογιών.
 
 
Γιώργος Τσιφουτίδης
Η πρόβλεψη του άρθρου 15 παρ 5, όπως και αντίστοιχες προβλέψεις στους νόμους ν.3895/2010 (άρθρο 6 παρ.5 (Α’206/8-12-2010)) για την μεταφορά προσωπικού από ΔΕΠΟΣ Α.Ε.,ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.,ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε. κ.α. και ν.3920/3-3-2011 περί «Εξυγίανσης,αναδιάρθρωσης & ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών» είναι ορθή και δίκαιη. Δημιουργείται όμως άνιση μεταχείριση έναντι των περίπου 150 εργαζομένων που μετετάγησαν από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. με το νόμο 3891/2010 (άρθρο 16), οι οποίοι απώλεσαν την αναγνωρισμένη από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. προϋπηρεσία τους, η οποία ήταν ουσιώδες κριτήριο πρόσληψης σύμφωνα με τις προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού της εταιρείας. Αποτελεί στοιχειώδη λοιπόν υποχρέωση της Πολιτείας να αναδιατυπωθεί ο νόμος 3891/2010, ή να περιληφθεί διορθωτική διάταξη στο παρόν Ν/Σ στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας. Είναι πρωτοφανής η αδικία που υπέστησαν οι μεταταχθέντες εργαζόμενοι της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (μηχανικοί, γεωλόγοι, οικονομολόγοι, διοικητικοί) των οποίων η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία (και βασική προϋπόθεση πρόσληψής τους) πετάχθηκε στα σκουπίδια του ελληνικού δημοσίου, δύνεται δε η ευκαιρία στον νομοθέτη να άρει επί τέλους την άνιση μεταχείριση που μας επεφύλαξε ο νόμος 3891-2010.
 
 
Γιάννης Μάτσας
Γενικά σχόλια:1. Ο νεοϊδρυόμενος Οργανισμός, όπως περιγράφεται, αναμένεται να έχει ως σταθερές πηγές εσόδων, κυρίως τα εξής:• Έσοδα από διαπιστεύσεις• Έσοδα από διακριβώσεις• Έσοδα από πωλήσεις προτύπων και υπηρεσίες τυποποίησηςΑντίστοιχα τα ανελαστικά έξοδά του θα προέρχονται κυρίως από:• Συνδρομές σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα τυποποίησης, μετρολογίας και διαπίστευσης• Συντήρηση εξοπλισμού (κυρίως μετρολογικού)• Συντήρηση εγκαταστάσεων• Μισθοδοσία προσωπικού• Λειτουργικά έξοδαΑν, με σημερινά στοιχεία καταβληθεί προσπάθεια να καταστρωθεί ένα ισοζύγιο, θα διαπιστωθεί ότι τα έξοδα είναι πολλαπλάσια των εσόδων. Ακόμη δε και η μείωση στο ήμισυ της μισθοδοσίας δεν θα μπορούσε να ισοσκελίσει έναν πιθανό οικονομικό απολογισμό.Με βάση τα ανωτέρω πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να ανατεθούν στον νέο Οργανισμό, δραστηριότητες του Κράτους, οι οποίες αφενός μεν να είναι εντός των ορίων των τεχνικών δυνατοτήτων του οργανισμού και αφετέρου να είναι κερδοφόρες. Ως τέτοιες θα μπορούσαν να είναι η Εποπτεία της Αγοράς, η τήρηση διαφόρων Μητρώων (π.χ. ανελκυστήρων, δοχείων μεταφοράς επικινδύνων αγαθών, πιστοποιημένων προσώπων διαφόρων επαγγελματικών κλάδων) και η Μετρολογία όπως αυτή ασκείται σήμερα από τη Δ/νση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου (η τήρηση μητρώου διακριβωμένων εμπορικών συσκευών-μετρητές καυσίμου, ζυγαριές- και ο συντονισμός και εποπτεία των ελέγχων αυτών, από διαπιστευμένους φορείς). 2. Το παρατιθέμενο χρονοδιάγραμμα έχει συνοπτικά ως εξής:α) Έναρξη ισχύος του Νόμου (π.χ.1-1-2013)-Κατάργηση ΕΙΜ-Λύση και έναρξη εκκαθάρισης ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ-Ορισμός προσωρινού ΔΣβ) Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου: Ορισμός εκκαθαριστώνγ) Εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου: έκδοση ΚΥΑ, κατόπιν εισηγήσεως του ΔΣ, με τους Κανονισμούς του Οργανισμούδ) Μέχρι 30-6-2013 (ήτοι εντός 5μήνου από τον ορισμό εκκαθαριστή): Ολοκλήρωση της λύσης και εκκαθάρισης ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔε) Εντός μηνός από την περάτωση της εκκαθάρισης (ήτοι μέχρι 30-7-2013): Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής από υπαλλήλους του ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ για απογραφήστ) Ένα μήνα μετά τη ανάληψη καθηκόντων του ΔΣ του νέου Οργανισμού: Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής από υπαλλήλους του ΕΙΜ για απογραφήΑν κάποιος εμβαθύνει στο χρονοδιάγραμμα θα διαπιστώσει ότιΤο αργότερο μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου (1-1-2013) ορίζεται η προσωρινή Διοίκηση (ΔΣ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος.Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2013 θα έχει γίνει ο• ορισμός εκκαθαριστών ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ• ορισμός 3μελούς επιτροπής για απογραφή ΕΙΜΜέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, το ΔΣ θα έχει καταστρώσει όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς και οι αρμόδιοι Υπουργοί θα τους έχουν εγκρίνει.Μέχρι τέλος Ιουνίου 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ. Αλήθεια ποια είναι η έννοια «τη ολοκλήρωσης» της εκκαθάρισης?)Μέχρι τέλος Ιουλίου 2013 θα έχει γίνει ο ορισμός 3μελούς επιτροπής για απογραφή ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ.Σχόλια επί του χρονοδιαγράμματος:α) Παρατηρείται λοιπόν πρώτα να ολοκληρώνεται η εκκαθάριση και στη συνέχεια να διενεργείται απογραφή κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ΕΣΥΔ και του ΕΛΟΤ. Αλήθεια πως θα γίνει η εκκαθάριση εάν δεν υπάρχει απογραφή?β) Πρέπει να επανεξετασθούν οι χρονικές διάρκειες των βημάτων διότι θεωρούνται ιδιαίτερα αισιόδοξες και μάλλον ανέφικτες. Επίσης πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπό συγχώνευση οργανισμοί, κατά το διάστημα που θα ξεκινήσει η ισχύς του Νόμου μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του νέου Οργανισμού.Όλα τα ανωτέρω μπορούν να αποφευχθούν εάν αντί της λύσεως κατάργηση ΕΙΜ και λύση και εκκαθάριση ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ(προφανώς σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του Ν.2190/1920) επιλεγεί η λύση «συγχώνευση δι’ απορροφήσεως», σύμφωνα με τις προβλέψεις του κεφαλαίου 11 του Ν.2190/1920.Προτείνεται δε, η συγχώνευση των ΕΛΟΤ και ΕΙΜ στον ΕΣΥΔ, ο οποίος είναι νεότερος οργανισμός και με λιγότερα οικονομικά προβλήματα. Ειδικά σχόλια: 1)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 1:α)Η επωνυμία του υπό ίδρυση οργανισμού δεν περιέχει τον επιθετικό προσδιορισμό «Εθνικός» ή «Ελληνικός» η «της Ελλάδος», με αποτέλεσμα να μην προκύπτει ο εθνικός χαρακτήρας του, η εκ των ευρωπαϊκών κανόνων πηγάζουσα, εθνική μοναδικότητά του και εν τέλει η ταυτότητά του.β)Επίσης η επωνυμία του δεν παρέχει στον Οργανισμό αναπτυξιακές δυνατότητες, αφού αποκλείει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να του αναθέσει το Κράτος, π.χ. Εποπτεία της Αγοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον σύμφωνα με τον 765/2008, ο χαρακτήρας της υπηρεσίας διαπίστευσης στον υποχρεωτικό τομέα έχει το χαρακτήρα «Αρχής», ενώ και τα πρότυπα που παράγονται από τη δραστηριότητα τυποποίησης με εθνικές ή ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις μετατρέπονται σε υποχρεωτικής εφαρμογής τυποποιητικά κείμενα. Επομένως θα μπορούσε στην επωνυμία του Οργανισμού να μπεί η λέξη «Αρχή» .Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επωνυμία του Οργανισμού να είναι «Αρχή Ποιότητας της Ελλάδος» ή «Ελληνική Αρχή Ποιότητας» και ακρωνύμιο «ΕΛ.Α.Π.» και στην Αγγλική «Hellenic Quality Authority» και ακρωνύμιο «HEQA».γ) Πρέπει να διασφαλισθεί ότι το ν.π.ι.δ. που θα ιδρυθεί θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού 765/2008 της ΕΕ και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα σημεία 2 και 11 αυτού του άρθρου.δ) Ποια η έννοια του ν.π.ι.δ.? Μπορεί δηλαδή να είναι και Α.Ε. του Δημοσίου? Νομίζω ότι πρέπει να προσδιορισθεί επακριβώς το πλαίσιο υπό το οποίο συστήνεται ο Οργανισμός αυτός. 2)Σχόλια, Αρθρο 6 παρ. 1, εδάφιο 2:α)Η θεσμοθέτηση ως διεύθυνσης της αποκεντρωμένης μονάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί πιθανές δεσμεύσεις κατά την σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας αλλά και την οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Προτείνεται η έκφραση «…..αποκεντρωμένη μονάδα, ως υποκατάστημα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη….», ώστε να μπορούν να διευκολύνονται και οι συναλλαγές του Οργανισμού στη Βόρειο Ελλάδα.β)Επίσης, για τη μείωση των υπηρεσιών του Δημοσίου που ασχολούνται με παρεμφερή θέματα, προτείνεται η ενσωμάτωση και της Δνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Αυτό είναι θεσμικά εφικτό, και μπορεί να συνδυασθεί με υπηρεσίες τυποποίησης, μετρολογίας και διαπίστευσης φορέων ελέγχου. 3)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο α):Οι διατάξεις του Κανονισμού 765/2008 ορίζουν ότι ο φορέας Διαπίστευσης άρα, κατ’ επέκταση, και ο νεότευκτος Οργανισμός πρέπει, ουσιαστικά, κατόπιν διαξιολόγησης (peer evaluation-βλέπε άρθρο 10 του Καν. 765/2008) να είναι μέλος των συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση(ΕΑ-βλέπε άρθρα 10 και 14 του Καν. 765/2008).Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αξιολόγηση ενός φορέα διαπίστευσης ώστε να περιληφθεί στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ, είναι η συμμόρφωση του Οργανισμού προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης- Γενικές απαιτήσεις για φορείς διαπίστευσης που αξιολογούν φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης» και της κατευθυντήριας οδηγίας ΕΑ -2/02 «Πολιτική και διαδικασίες της ΕΑ για τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης». 4)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο β), τελευταία πρόταση:Σύμφωνα με το άρθρο 19 ο ΕΛΟΤ θα διαθέτει μετοχές της ΕΒΕΤΑΜ, ισόποσες των εισφερόμενων κλάδων πιστοποίησης και εργαστηρίων. Εάν οι μετοχές αυτές περιέλθουν στον νέο Οργανισμό, ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες διαπίστευσης προς την ΕΒΕΤΑΜ, θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και θα αναπτυχθεί ενδεχομένως αθέμιτος ανταγωνισμός με τα άλλα, ανταγωνιστικά της ΕΒΕΤΑΜ, εργαστήρια, που θα οδηγήσει σε μη συμμόρφωση των υπηρεσιών διαπίστευσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων λειτουργίας των φορέων διαπίστευσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011) αλλά και της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Διαπίστευση(ΕΑ).Μια λύση θα μπορούσε να είναι η διάθεση των μετοχών του ΕΛΟΤ στο Δημόσιο με ισόποση καταβολή της αξίας των μετοχών, ώστε να καλυφθούν και οι οικονομικές υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ. 5)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο δ):Με τα σημερινά δεδομένα και έχοντας γνώση της κατάστασης των οφειλών του ΕΛΟΤ έναντι προμηθευτών του και των απαιτήσεων διαφόρων προσώπων από αυτόν, εκτιμάται ότι εντός 6μήνου δεν είναι εφικτή η εκκαθάρισή της εν λόγω ΑΕ, ήτοι μέχρι 30-6-2013. 6)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 3, εδάφιο ε):Δεν περιγράφονται οι αρμοδιότητες και ο ρόλος των δύο προσώπων που αποσπώνται στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες. 7)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 4: ΠροτείνεταιΙ. να ληφθεί μέριμνα για το τυχόν πλεονάζον προσωπικό μετά τη συγχώνευση των τριών φορέων, ώστε οι γνώσεις και δεξιότητές τους να αξιοποιηθούν δια μετατάξεως σε Υπηρεσίες του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.ΙΙ.να περιληφθεί διάταξη για το αποσπασμένο προσωπικό, ως εξής:«γ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του καταργούμενου φορέα(ΕΙΜ) και των ανωνύμων εταιρειών που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση (ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ) που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο ή έχει διατεθεί σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, εξακολουθεί να απασχολείται σε αυτές, θεωρούμενο στο εξής προσωπικό αυτών, στις οποίες και μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας. Για την κατά τα ως άνω μεταφορά του προσωπικού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου των Υπηρεσιών αυτών Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 8)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 5:Δεν δύνεται η δυνατότητα στον νέο Οργανισμό να του ανατεθούν πρόσθετες ή καινοτόμες δραστηριότητες από το Κράτος, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή εσόδων για τον Οργανισμό. Ως τέτοια θα μπορούσε να είναι η λειτουργία της Εποπτείας της Αγοράς, η τήρηση μητρώων πιστοποιημένων φυσικών ή νομικών προσώπων κλπ.Με βάση αυτά προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω πρόταση:«Στον συνιστώμενο Οργανισμό δύναται να ανατίθενται από το Κράτος και άλλες υπηρεσίες που άπτονται της ποιότητας, χωρίς να διασαλεύεται, ο χαρακτήρας, η μορφή και τα χαρακτηριστικά του Οργανισμού.» 9)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 5:«……καθώς και σε εκείνες που αφορούν στη λειτουργία τους.» Η δευτερεύουσα αυτή πρόταση δεν συνδέεται με την υπόλοιπη. Πρέπει να γίνει ανασύνταξη. Μήπως εννοεί ότι σε ότι αφορά π.χ. τη λειτουργία της Διαπίστευσης, θα υφίστανται το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης κλπ, όπως περιγράφεται στο Ν.3066/2001? 10)Σχόλιο, Αρθρο 6 παρ. 7:Το όργανο το οποίο δια των αποφάσεών του δεσμεύει τον Οργανισμό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση (επέκταση, αναστολή , άρση κλπ) διαπίστευσης πρέπει να λαμβάνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (βλέπε Ν.3066) και επικυρώνονται από το ΔΣ της εταιρείας, το οποίο, έχει μεν την ευθύνη για τις αποφάσεις του Οργανισμού(περιλαμβανομένων των ποινικών και αστικών ευθυνών), αλλά δεν επιτρέπεται να τροποποιεί τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου, αφού δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια και την τεχνική αρμοδιότητα προς τούτο.(βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17011-και ιδιαίτερα παρ.4.2 και 4.3).Επιπλέον στο ΔΣ πρέπει να εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως περιγράφονται στα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς λειτουργίας των υπηρεσιών διαπίστευσης. 11)Σχόλιο άρθρο 6 παρ.12:Σε ότι αφορά τα θέματα διαπίστευσης ο οργανισμός, όπως αναφέρεται, αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τήρηση της προϋπόθεσης συμμετοχής στις συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης(MLA) της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ),ώστε να είναι δυνατή και η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 765/2008.Αυτό όμως είναι, από χρονικής επόψεως, πρακτικά αδύνατο, αφού από τη στιγμή της πλήρους και ομαλής λειτουργίας του θα πρέπει να αξιολογηθεί ώστε να αποδείξει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις της ΕΑ, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, προκειμένου το ΕΣΥΔ να καταστεί μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ απαιτήθηκε υπερδιετές χρονικό διάστημα. Αν υπολογίσει κάποιος, αφενός μεν την αποκτηθείσα εμπειρία, αλλ’ αφετέρου την αδράνεια και τις παρατηρούμενες διοικητικές καθυστερήσεις για τη συμμόρφωση της δημόσιας Διοίκησης προς τις απαιτήσεις της ΕΑ, αναμένεται να απαιτηθεί παρεμφερές χρονικό διάστημα.Ομοίως, σε ότι αφορά τα θέματα τυποποίησης, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για την παραμονή του Οργανισμού στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα τυποποίησης (π.χ. CEN, CENELEC, ISO, IEC κλπ).Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του νέου Οργανισμού, αλλιώς θα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να αποπεμφθεί ο νέος Οργανισμός από τα τυποποιητικά αυτά όργανα. Ιδιαίτερα δε, σε ότι αφορά την ενδεχόμενη μη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα τυποποίησης, αυτή μπορεί, υπό συνθήκες, να οδηγήσει στη μη τήρηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της χώρας, ως πλήρους μέλους της ΕΕ.
 
 
Α. Μαγουλάς
Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις της ΕΕΕ και της ΠΟΕΕΚ-Ι