Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
adamo
Αφελής ερώτηση: Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας που είναι για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και επί αυτών;