Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ν. Πλευριά
Μια τοποθέτηση σχετικά με την όλη θεώρηση, θα ήταν να ‘χτιστεί’ ένα προϊόν διαχείρισης εγγράφων, (θέτω ως παράδειγμα το αντίστοιχο Livelink/OPENTEXT) με τα εξής χαακτηριστικά: δυνατότητα μεταλλαγής της επιφάνειας εργασίας (desktop), ανοιχτότητα (openness)- προκειμένου για τη μεταφερσιμότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα-, ακεραιότητα, και σταθερότητα – Robustness.Oπωσδήποτε έμφαση πρέπει να δοθεί στο θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τη διακίνηση των πληροφοριών. Σημασία έχει εδώ η πλατφόρμα η κατάλληλη γι αυτό.Θα μπορούσε να παραληφθεί η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών, καθώς και η αντικειμενοστρεφής δομή, και να προσομοιώνει επικοινωνία e-mail σε συνδυασμό με κοινωνική δικτύωση, με τη διαφορά ότι θα κατευθύνει τον χρήστη να κινείται μέσα στον γράφο ροής εργασίας, και θα περιορίζονται οι ασκοπες και ‘σπάταλες’ κινήσεις.
 
 
adamo
Αφελής ερώτηση: Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας που είναι για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και επί αυτών;
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ
Θα ήθελα μέσω της διαβούλευσης να προτείνω την ηλεκτρονική-διαδυκτιακή συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών.Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να γίνει η συνεργασία-σύνδεση Υποργείων μεταξύ τους. Για παράδειγμα, επειδή εργάζομαι σε Ασφαλιστικό Ταμείο, όταν γίνεται η πληρωμή των προμηθευτών υγείας(ιατρών κλπ) απαραίτητη είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερώτητας για τη πληρωμή των δαπανών.Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μέσω κοινής διαδυκτιακής εφαρμογής η συνδεση-συνεργασία των Ασφαλιστικών Ταμείων με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας έτσι ώστε όταν ο υπάλληλος θα πάει να πληρώσει τον πάροχο υγείας, θέτωντας τον ΑΦΜ ή κάποια άλλα ασφαλή και αξιόπιστα κριτήρια αναζήτησης να βλέπει εάν υπάρχει παρακρατηση σε πραγματικο χρόνο online. Εάν δεν υπάρχει θα μπορεί να γίνεται η πληρωμή. Εάν υπάρχει θα εμφανίζεται μύνημα με το οποίο θα απαιτείται η προσκομιση της ανάλογης ενημερώτητας.Με τη διαδικασία αυτή:1)Γίνεται άμμεσα και με ασφάλεια η πληρωμή δημοσίων δαπανών,2)Περιορίζεται η πιθανότητα λάθους,3)Μειώνεται ο χρονος και η ταλαιπωρία των προμηθευτών υγεία προκειμένου να προσκομίσουν τη φορολογικη-ασφαλιστική ενημερώτητα.Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορεί βέβαια να έχε εφαρμογή σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης έτσι ώστε όταν είναι να πληρωθεί δαπάνη με χρήματα του δημοσίου να ελέγχεται online και άμμεσα ο προμηθευτης εάν έχει παρακρατηση ποσού σε Εφορία ή ΙΚΑ.Έτσι γίνεται και μεγαλύτερη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και ασφάλής διαδικασία πληρωμής με δημόσιο χρήμα, με τα χρήματα του Ελληνικού Κράτους.Σαν Έλληνας Πολίτης επιθυμώ το καλύτερο για τη Πατρίδα μου και με τη ιδέα μου αυτή-που ίσως τη σκεφτηκαν και άλλοι εκτος απο εμένα-θέλω να συμβάλλω στη καλύτερη δημόσια ζωή της Πατρίδας μας. Με Εκτίμηση ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣgiannis732003@hotmail.gr