Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
adamo
Υπάρχουν και συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δεν αποστέλλουν επιβεβαιώσεις παραλαβής (ή ακόμα περισσότερο και ανάγνωσης) ανεξάρτητα από τη θέληση του χρήστη της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
 
Γιώργος Οικονομίδης
1.Το linkhttp://pda.etsi.org/pda/AQuery.aspτου σχεδίου της ΥΑ οδηγεί εδώ:<> 2. Στο άρθρο 5 λέει:Άρθρο 5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο<>Ποιός ο σκοπός του διαχωρισμού αποστολής και παραλαβής αν και τα δύο συντελούνται με την ανάρτηση; 3.Αντί της ανάρτησης θα μπορούσε η γνωστοποίηση να γίνεται με απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα. Σχετικά με αυτό προτείνω:<> 4.Στο σχέδιο της ΥΑ χρησιμοποιείται ο ορισμός:<>Είναι φανερό ότι συνεχίζεται η χρήση της έννοιας του «εγγράφου» σαν χαρτί στο οποίο έως και ελεύθερα αποτυπώνονται σκέψεις, επιθυμίες, οδηγίες ή και πληροφορίες από και προς τον πολίτη ή τον Δημόσιο φορέα.Νομίζω ότι θα πρέπει η ΥΑ να διαφοροποιηθεί ως προς αυτό το σημείο και να συμπεριλάβει πλέον αυτής της έννοιας του εγγράφου, και κάθε οργανωμένη πληροφορία που θα χρειαστεί να ανταλλαγεί έστω και ως μεμονωμένα πεδία ή τιμές. 5.Τέλος θα πρότεινα να ιδωθεί το όλο θέμα, ως εάν σχεδιαζόταν εξ αρχής στην κατεύθυνση της ελάχιστης έως μηδενικής διατήρησης της έννοιας του πρωτοκόλλου, αφού προφανώς αυτή μπορεί κάλλιστα να υποκατασταθεί τόσο ως προς την απαίτηση της χρονικής καταγραφής όσο και ως προς την έννοια της διαδοχικής προώθησης και χρέωσης των εγγράφων / πληροφοριών.