Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Απόστολος Χατζηδήμου
Επειδή η Ελλάδα συνεχίζει να πληγώνει, πόσο δε μάλλον στον Τουρισμό, το ορθότερο θα είναι να δημιουργηθεί μία ξεχωριστή δεξαμενή προσώπων που με αντικειμενικά, αυστηρά κριτήρια αγοράς και προσόντων -χωρίς κομματισμούς και φιλικές διαβουλεύσεις- θα λάβουν κατόπιν αξιολόγησης σειρά προτεραιότητας κάλυψης αναγκών εξωτερικού. Ήδη ο τόπος μας έχει χάσει πολλές ευκαιρίες ανάδειξης με τον σωστό τρόπο. Ας μην ξαναχτίσουμε σαν χώρα και άλλες νέες φαύλες διαδικασίες.Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η κάλυψη αναγκών στον τομέα αυτό και από υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα και της Τ.Α. που είναι εκτός ΕΟΤ ή Υπουργείου Τουρισμού και που δυνητικά θα μπορούν να καλύψουν με ίδια ή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σχετικές θέσεις. Η δεξαμενή υπηρεσία προς τον Τουρισμό δεν τελειώνει σε 2 υπουργειοφορείς.